Kik azok a színes bőrű zsidók? – felmérés az Egyesült Államokban

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Az amerikai színes bőrű zsidók szerint faji és etnikai hovatartozásuk pozitív irányban befolyásolta zsidóságukat, de a „fehér” zsidók részéről nem mindig részesültek kedvező fogadtatásban. Erről tanúskodik a Jews of Color Initiative csoport által kezdeményezett “Beyond the Count” elnevezésű felmérés, melynek során 1.118, magukat színes bőrű zsidónak meghatározó személyt kérdeztek meg, és közülük hatvannal készítettek mélyinterjút.

A hagyományos közvélemény-kutatásokkal ellentétben nem nézeteikre voltak kíváncsiak, hanem sokszínűségükre és a zsidó körében szerzett tapasztalataikra. A megkérdezettek ötöde határozta meg magát feketének, afrikainak vagy afro-amerikainak, 11%-uk hispánónak vagy latinónak, 10% ázsiai amerikainak, a többiek pedig közel-keletinek, észak-afrikainak és született amerikainak.

A megkérdezettek 80%-a tapasztalt diszkriminációt fehér zsidók részéről. A zsinagógában tolakodó kérdéseket tettek föl nekik, sokukat nézték dadáknak vagy biztonsági őröknek. A felmérés szponzorai remélik, hogy a nagy mennyiségű adat és információ hozzásegíti a zsinagógák, iskolák és más zsidó intézmények vezetőit, hogy a jövőben barátságosabb légkört alakítsanak ki a színes bőrű zsidók irányában.

Ilana Kaufman, a Jews of Color Initiative ügyvezető igazgatója mondta: „A színes bőrű és fehér zsidók egyaránt szívesen hangoztatnák véleményüket, de kevés az olyan portál, ahol azt a megtehetnék.” A félig mexikói, félig askenázi Gage Gorsky kutató szerint „számos zsidó közösségben ez jelentheti a párbeszéd kezdetét”. A felmérés alapján ugyanis a fehérek hajlamosak a színes bőrűeket neofitaként vagy nem teljes értékű zsidóként kezelni.

 

A válaszadók 66%-a magát kétfajúnak (biracial), vegyes származásúnak, vagy többfajúnak (multiracial) határozta meg. Továbbá:

  •  64%-uknak legalább egyik szülője zsidó, 22%-uké mindkettő.
  • 40%-uk betért vagy betérített.
  •  Többségüket (65%) zsidónak nevelték, vagy a zsidó mellett más nevelést is kapott.
  • Háromnegyedük (77%) nyilatkozta, hogy kizárólag zsidó és 21%-uk azt, hogy zsidó és más vallásnak is híve.

A színes bőrű zsidó válaszadók arra a kérdésre, hogyan határoznák meg zsidóságukat, az amerikai zsidók többségéhez hasonló választ adtak: a társadalmi igazságosságot, a Holokauszt emlékezetét, és a zsidó ünnepek megtartását jelölték meg „roppant fontosnak”. Azt is elmondták, hogyan próbálják áthidalni nem-zsidó és zsidó hátterüket. Egy huszonéves ázsiai-amerikai lány olyan vacsorát rendezett sabatkor, ahol Bollywood volt a téma. Egy harmincas fekete nő a judaizmust a „bennszülött és szenegáli hagyományokkal” próbálja összeegyeztetni. A felmérés anonim jellegéből következően a Jews of Color Initiative nem osztja meg az eredményeket a médiával.

A válaszadók mintegy fele azt nyilatkozta, hogy olyan helyeken érzik magukat jól, ahol színes bőrűek gyűlnek össze, és nem éreznek közösséget a fehér zsidókkal. „A zsinagógában megélhetem a zsidó szellemiséget, utána viszont olyan helyekre megyek, ahol csak színes bőrűek találkoznak” – mondta egy harmincas mexikói és iráni-amerikai származású nő. „Általában fehérnek néznek, és nem zaklatnak olyan kérdésekkel, amiket fekete zsidóknak szoktak föltenni fehérek vagy biztonságiak” – mondta egy ázsiai-amerikai.

A színes bőrű zsidókról szóló tanulmányok inkább a közösséghez tartozók számával foglalkoztak, nem pedig a kollektív és egyéni tapasztalatokkal. A becslések a zsidó közösség 6-15 %-a tartozik ebbe a kategóriába. A Pew Research Center legutóbbi felmérése szerint az amerikai zsidóság 92%-a fehér. A Jews of Color Initiative 2019-ben 15%-ra becsülte arányukat. Maga a “Beyond the Count” elnevezés is arról tanúskodik, hogy inkább a zsidóság arculata érdekli őket, nem pedig a számok.

A „Jews of color” kifejezés meghatározása nem könnyű – mivel a közel-keleti és hispáno-latino zsidókat sokszor a fehérekhez sorolják. A válaszadók közül is számosan „túlságosan széles értelműnek” minősítették. Egyikük, egy harmincas fekete férfi mondta: „Afro-latino betért vagyok, tapasztalataim gyökeresen különböznek a keleti zsidókétól, mégis ugyanabba a kategóriába sorolnak minket.” A kutatók szerint viszont „éppen azért, mert minden zsidó számít, nem tekinthetünk el attól, hogy a különböző hátterű zsidók véleményét és önazonosságát figyelembe vegyük.”

A vizsgálatot folytatók szerint a „színes bőrű zsidók – nem tökéletes, de hasznos gyűjtőfogalom”, mások pedig a “Beyond the Count” jelentést azért tartják fontosnak, mert a magukat színes bőrű zsidónak definiáló egyének széles keresztmetszetét mutatja be. Yolanda Savage-Narva, a Racial Equity, Diversity and Inclusion for the Union for Reform Judaism elnevezésű szervezet igazgatója nyilatkozta: „Arról szól, hogy nem lehet mindegyiküket egy dobozba zárni, és a színes bőrű zsidókat monolitként kezelni. Tudomásul kell venni, hogy különféle identitások léteznek.”

 

Forward – Bassa László

Címkék:feketék, Jews of Color, színesbőrűek

[popup][/popup]