Franciaország: Izrael nem túl népszerű, a cionizmus még kevésbé

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Izrael hetvenedik születésnapján a francia zsidó diákok szervezete (UEJF) országos felmérést végeztetett, hogy megállapítsák, miként vélekednek a franciák a zsidó államról. Az eredmény nem túl bíztató: a többségnek inkább rossz véleménye van, s minél fiatalabb a kérdezett, annál inkább ez a helyzet.

Zsidó iskola bejárata Périzsban (Fotó: Jeff J Mitchell/Getty Images)

A kérdezettek 43%-a inkább jó, 57%-a inkább rossz véleménnyel volt Izraelről. A cionizmus esetében még csüggesztőbb a helyzet: 31-69 az arány.

A magasabban képzettek kicsivel inkább rokonszenveznek Izraellel, mint a képzetlenek, s a párizsiak is inkább Izrael-barátok (54%), mint a vidéken élők (38%).

Kimondottan aggasztó tendencia viszont, hogy a fiatalabbak felé haladva egyértelműen csökken a rokonszenv: a 65 év fölöttiek 57%-a szimpatizáns, majd a fiatalabbak felé haladva 24%-ra csökken a szimpatizánsok aránya a 18-25 év közöttiek körében.

A széttöredezett politikai mezőben egy tendencia látszik, a jobboldal kedvezőbben tekint Izraelre (59%), mint a baloldal (37%), ám ez a Nemzeti Frontra nem igaz, itt mindössze egyharmad (33%) a szimpatizánsok aránya. (A szélsőbalnál ugyanez az arány.)

 

Vélekedés Izraelről

„Izraelt súlyos felelősség terheli azért, mert nincsenek tárgyalások a palesztinokkal” – ezzel az állítással egyetért a kérdezettek 71%-a.

„Izrael fenyegetést jelent a régió stabilitására” – egyetért 51%.

„Izrael teokrácia” – egyetért 51%.

„Izrael éppen olyan, mint a többi ország” – egyetért 48%.

„Izrael demokrácia” – egyetért 46%.

Ami a fenti állításokat illeti, az Izrael politikáját negatív színben látók többen vannak a baloldalon (még többen a szélsőbaloldalon és a zöldek között), viszont e tekintetben a Nemzeti Front hívei is a jobboldali többséggel tartanak.

 

Vélemények a cionizmusról

Ami a cionizmust illeti, ezt a szót alaposan sikerült negatív tartalmakkal feltölteni. Ez még akkor is igaz, ha közben láthatóak az ellentmondások: a kérdezettek egy része a pozitív és negatív állításokat is elfogadja.

„A cionista ideológia arra szolgál, hogy igazolja a palesztin területek megszállását és gyarmatosítását” – egyetért 69%.

„A cionizmus a zsidó nép emancipációjának (tehát felszabadításának) ideológiája” – egyetért 59%.

„A cionizmus egy nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy a zsidók érdekében befolyásolja a világot” – egyetért 53%.

„A cionizmus rasszista ideológia” – egyetért 50 %.

A radikális baloldal és mindenekelőtt a zöldek hívei az átlagnál inkább azonosulnak a cionizmust elítélő megállapításokkal. Életkor szerint viszont nincs olyan egyértelmű tendencia, mint amit fentebb láttunk.

 

Jó viszony vagy bojkott?

A kérdezettek háromnegyede egyetért azzal, hogy Franciaország jó kapcsolatokat ápol Izraellel, és csak egynegyedük pártolja Izrael bojkottját. Viszont itt is igaz, hogy minél fiatalabb a kérdezett, annál inkább hajlik az Izrael-ellenes hozzáállásra: a 18-24 közötti korosztályban csak 66% támogatja a jó kapcsolatokat és 34% van a bojkott mellett. A baloldali szavazók inkább bojkott-pártiak, mint a jobboldaliak, de a szélsőjobb és a szélsőbal itt is hasonlóan gondolkodik.

Az IFOP kiadványa nyomán: jég

Címkék:anticionizmus, felmérés, Franciaország, Izrael népszerúsége

[popup][/popup]