Felújították a mezőszilasi zsidó temetőt

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Hagyomány, Politika

A mezőszilasi zsidó temetőt is felújították a temető-rekonstrukciós program keretében.  

A mezőszilasi zsidó temető és a hozzá vezető út

A Miniszterelnökség állami költségvetésből elkülönített 400 millió forintos céltámogatásából, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány által kiírt és elbírált pályázaton elnyert támogatásokból zajlottak vidéki temetőfelújítások az elmúlt hónapokban.

A mezőszilasi polgármester beszámolója felidézi a felújítás előtti állapotokat is, és bemutatja a megvalósítást:

A Mezőszilasi izraelita temető a Mezőszilasi önkormányzat 100 %-os tulajdonát képezi. A földhivatali nyilvántartásban a Mezőszilas külterület 07/2 helyrajzi számon szerepel, természetben a temető a 64-es főúton a településről kihajtva Enying irányába, a falu külterületén, a főúttól balra, egy szántóföldön található.

A pályázathoz becsatolt térképvázlaton látható, hogy a temetőként feltüntetett területre út vezet a főút felől. Ez nem a jelenlegi állapotot tükrözi, mert a temetőhöz vezető út be van szántva, így a temető nem, vagy csak nagyon nehezen megközelíthető.

Jelen pályázat keretében az önkormányzat vállalta, hogy szűkös anyagi lehetőségei ellenére saját költségén helyreállítja a temetőbe vezető utat, így a pályázat keretében megvalósítandó felújítási munkák megkezdésekor ez a nehézség már nem fog fennállni.

A pályázathoz csatolt fénykép dokumentáció alapján megállapítható, hogy a bokrokkal, cserjékkel, sűrű aljnövényzettel benőtt terület jelenleg nagyon elhanyagolt állapotban van. A rendkívül kedvezőtlen körülmények miatt nehezen lehet meghatározni, hány sírhely van a temetőben, ez a szám a terület nagysága alapján körülbelül 200 db-ra tehető.

A temető területe 4951 m2, kerülete 260 m. A terület nincsen körbe véve kerítéssel.

A felmérés során a szakemberek rókavárakat találtak, ami külön veszélyt jelent az ott lévő sírokra. A terület bekerítésével ez a probléma kiküszöbölhető lesz. A temető felújítása, rendbe tétele feltétlenül indokolt és időszerű volt.

A mezőszilasi temető belül, a felújítás után

Az önkormányzat élni kívánt jelen pályázati keretében a felújítás végrehajtásának lehetőségével.

Ennek érdekében Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban 10 évre elkötelezte magát temető gondozására és tisztán tartására.

A megvalósított tevékenységek bemutatása:

Az elhanyagolt terület megtisztítása, favágás, cserjeirtás, zöldhulladék elszállítása után kijelölésre került a kerítés vonala.

A temető teljes kerületét, minden oldalát körbeveszi a kerítés:

Az új kerítés 3 m magas oszlopok közé épített, előre gyártott betonelemekből készült, 2 m magasan, összesen 260 m hosszúságban.  A kerítés 1.2 m magasságig zárt, 1,2 m-től 1,7 m magasságig áttört, átlátható, afölött pedig, 1,7 m-től 2 m-ig ismét zárt.

Az új temetőkapu és kerítés belülről

A temető bejáratának kialakítása a temető főút felőli oldalán lesz. Egy 1 m széles kapu került kialakításra, amely zárható.

A munkák kivitelezése nem engedélyköteles munka, és nem kötött további szakhatósági engedélyek beszerzéséhez.

A kivitelezés megvalósítására az önkormányzat indikatív árajánlatot kért be az elvégzendő munkáknak megfelelő tevékenységgel. Az árajánlatot a cég helyszíni szemle alapján készítette. Az álaluk megküldött árajánlat az alábbi megvalósítási folyamatot tartalmazza:

A munkák során fokozott figyelmet fordítanak a síremlékek, valamint a sírok megóvására.

Fák kivágása, a kivágott fák elszállítása. Bokrok, cserjék kivágása, aprítása, zöldhulladék elszállítása. Tereprendezés. Új kerítés kijelölése, kerítésalapozás. Teljesen új, betonelemekből álló, 2 m magas kerítés megépítése. A középső betonelemek áttörtek, azaz átláthatók. Új, 1 m széles bejárati kapu építése. Finom tereprendezés.

A mezőszilasi zsidó temető

A megvalósítás módjának a bemutatása

A kivitelezés megkezdése előtt az önkormányzat a temető területét, a kerítés nyomvonalát földmérővel kimérette.

Az elhunytak tiszteletben tartása érdekében az önkormányzat minőségi munkát, kivitelezést szeretett volna végezni, ezért kért fel külsős, az elvégzendő munkák specifikációjának megfelelő szakértelemmel rendelkező céget, és nem kívánt közfoglalkoztatottakat bevonni kegyeleti okokból sem.

A végső kivitelező kiválasztása nyertes pályázat esetén a pályázatban meghatározott műszaki tartalom alapján 3 árajánlat bekérésével történt. Az árajánlatot megfelelő szakértelemmel és referenciákkal rendelkező cégektől kérte be az önkormányzat, a kiválasztási szempont pedig a legkedvezőbb ár, valamint a kivitelezési határidő.

A nyertes pályázó a Borsod – Térségi Beton Kft. lett. A vállalkozási szerződés, teljesítés igazolás, benyújtott 2 db számla, annak teljesítését igazoló bankszámla kivonat hitelesítve a szakmai beszámoló részét képezi.

Mezőszilas, 2019. április 23.

Magyar József, polgármester

[popup][/popup]