Erősödő antiszemitizmus Franciaországban – a muszlimok körében

Írta: Tom Wilson/commentarymagazine.com - Rovat: Politika

Egy újonnan publikált felmérés igyekszik megbecsülni az antiszemitizmus mértékét Franciaországban.

Párizs demo

Erőszakos tüntetés Párizsban a 2014 júliusi gázai harcok idején

Amit a felmérés markánsan megvilágít: a franciaországi muszlim népesség egészen drámai mértékben vonzódik a radikális antiszemita nézetekhez. A francia népesség e jelentős kisebbségének zsidókról vallott nézetei, bárhogyan is nézzük, betegesen elfogultak. A francia muszlimok válaszaiból olyan vallási etnikai közösség képe bontakozik ki, melynek ijesztően nagy része dühödt antiszemitának mutatkozik.

A legújabb francia felmérés ugyanazt a kérdéssort állította

muszlim és nem muszlim franciák

elé. Eszerint például míg a franciák 25 százaléka hiszi úgy, hogy a zsidóknak túl nagy befolyásuk van az ország gazdasági életére, addig a francia muszlimok 74 százaléka osztja ezt a nézetet. Mikor arról kérdezték őket, vajon szerintük a franciaországi médiát a zsidók irányítják-e, a nem muszlim lakosság 23 százaléka válaszolt igennel – ami eltörpül a francia muszlimok 70 százalékának egyetértése mellett.

Érdekes módon, mikor a felmérés alanyait arról faggatták, vajon a zsidók anyagi haszonszerzésre használják-e a Holokausztot, a muszlim és nem muszlim válaszadók közti különbségek némileg csökkentek. A kérdésre a nem muszlim lakosság a szokásosnál jóval nagyobb arányban, 32 százalékban válaszolt igennel. A francia muszlimoknak ugyanakkor 56 százaléka adott e kérdésekre igenlő feleletet – ami a korábbi válaszokhoz viszonyítva nem olyan magas arány.

Mikor a két csoportot megkérdezték egy cionista világ-összeesküvés létezéséről, mindkét csoport tagjai kevésbé látszottak e feltételezést elfogadni, mint egyéb előítéleteket. A nem muszlim népesség 16 százaléka felelt igenlően, és 44 százaléknyi muszlim vallotta magáénak ugyanezen feltételezést.

Lehetséges, hogy mindez meglepő. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a francia muszlimok antiszemitizmusa valójában némileg zabolátlan kifejezése a palesztinok, az ő muszlim testvéreik iránti szolidaritásnak. Csakhogy a francia muszlimokat – legalábbis a jelen felmérés szerint – a cionista összeesküvés gondolatánál sokkal jobban izgatják a

jó öreg összeesküvés-elméletek,

mely szerint zsidók irányítják a médiát és a gazdasági életet. Ezeket a vélelmeket, melyek valaha az európai antiszemitizmus alapszólamai voltak, napjainkban sokkal nagyobb lelkesültséggel hangoztatják a kontinens muszlim bevándorlói.

Úgy tűnik, jelen felmérés eredményei megerősítik egy másik, éppen egy évvel ezelőtt készített felvétel adatait. Ebben az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége azt mutatta ki, hogy az európai zsidók által tapasztalt antiszemitizmus aránytalanul nagy része a politikai értelemben vett baloldaltól, valamint „muszlim szélsőségesként” azonosított személyektől származik. Így például Franciaországban a megkérdezett zsidók 73 százaléka mondta azt, hogy látott vagy tapasztalt antiszemitizmust olyasvalaki részéről, aki „szélsőséges muszlim nézeteket” vallott.

Ezzel a felméréssel persze az volt a probléma, hogy a zsidók által érzékelt antiszemitizmust vizsgálta, így könnyedén el lehetett vetni, mondván, hogy csak egy olyan közösség paranoiáját mutatja, amely meg van győződve arról, hogy „pikkelnek rá”. Ez már szerte Európában probléma egy ideje – lásd a BBC által készített augusztusi filmet, melynek egyetlen látható célja az volt, hogy

megkérdőjelezze és alábecsülje

a Nyugaton növekvő antiszemitizmus tényét.

És ha már egy ideje vannak olyanok, akik politikai okokból vonakodva ismerik be, hogy az antiszemitizmus egyre növekvő probléma Európában, akkor bizony ugyanezek hajlamosak még makacsabbul elhallgatni azt a szerepet, amelyet Európa iszlám népessége játszik ebben a történetben. A toulouse-i zsidó iskola elleni hírhedt terrortámadás után a médiában nem kevesen akadtak, akik hajlottak arra a feltételezésre, hogy ez egy másik, Anders Breivik-típusú merénylet volt. Amikor aztán tavaly májusban a Brüsszeli Zsidó Múzeumnál dördültek a lövések, a legtöbben már számítottak rá, hogy ez is egy radikális iszlám merénylő műve lehetett.

Látva az idei nyári zsidóellenes megmozdulásokat Párizsban, nyomukban a Németországban zajló nyíltan antiszemita tüntetéseket és a szaporodó erőszakos antiszemita cselekményeket Angliában, Európa politikai vezetői most már késznek tűnnek elismerni, hogy körmükre ég a probléma. Ami azonban a nyílt és nyilvános vitát illeti arról, hogy mely csoportokat kell keresni e jelenség mögött – nos, ez még várat magára.

 Kuroli László fordítása

[popup][/popup]