„Én teljesen független vagyok”

Írta: Szabó Kitti - Rovat: Politika

Május 14-én tisztújító közgyűlést tart a Mazsihisz, amelyen – a távozó Heisler András helyébe – megválasztják a szervezet új elnökét. E pozícióért ringbe száll dr. Nógrádi Péter ügyvéd is, akit eddigi munkájáról és terveiről kérdeztünk.

Nógrádi Péter

Dr. Nógrádi Péter Nyíregyházán született és tizenhat éves koráig ott élt. Az Anna Frank Gimnáziumban érettségizett, majd 1984-ben jogi diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Jogászi pályafutását egy magyar külkereskedelmi vállalatnál kezdte. Ezt követően, 1986 és 1990 között, Izraelben élt, ahol a Tel-Avivi Egyetem Összehasonlító és Nemzetközi Magánjogi Intézetének Nemzetközi Magánjogi kutatójaként, később egy izraeli ügyvédi iroda külföldi jogi tanácsadójaként dolgozott.

1991-ben megalapította a Nógrádi Ügyvédi Irodát, amelynek azóta is vezető ügyvédje. Tagja a Budapesti Ügyvédi Kamarának, valamint Angliában bejegyzett külföldi ügyvéd.

Öt gyermeke van. Két idegen nyelvet beszél, az angolt és a hébert.

Édesanyja a testvéreivel együtt túlélte Auschwitzot. Édesapja munkaszolgálatos volt. A fővárosba költözés után a Hegedűs Gyula utcai hitközséghez tartozott, ahol édesapja éveken át elöljáró volt.

 

Hagyományosan neológ a családjuk?

Apai ágon ortodox zsidók voltak a felmenőim, anyai oldalon status quo közösséghez tartoztunk. Én a neológiában találtam meg a helyemet.

A neológ zsinagógákban a hagyományt, a vallási szabályokat megtartjuk, megőrizzük és segítjük azt, hogy az egyén a vallási közösség tagjaként úgy élhesse meg a zsidóságát, ahogyan az az ő szívéhez közel áll. A neológia egy nagyon fontos nemzeti érték, amit meg kellene őrizni.

Igaz a hír, mely szerint felkérték önt arra, hogy induljon a BZSH elnöki pozíciójáért is?

Igaz. A Frankel zsinagóga küldöttjeként mind BZSH, mind a Mazsihisz elnökjelölti pozíciójára javasoltak engem, de a Mazsihisz elnökjelölti pozíciójára szóló jelölést fogadtam el. A Budapesti Zsidó Hitközség, egyházi státusza szerint, a Mazsihisz belső egyházi szervezete. Azt gondolom, úgy „egészséges”, ha szorosan együttműködve, de két független személy vezeti a két szervezetet.

Mit gondol arról, hogy egyes hangok szerint a Mazsihisz két pártra szakadt: a „Heisler mellettiekre” és a „Heisler ellenesekre”? Ha ez a feltevés megállja a helyét, ön melyik oldalhoz sorolja magát?

Érzékelem ezt a megosztottságot. Heisler András 2013 óta vezeti a Mazsihisz-t, megszakítás nélkül. Hosszú és ellentmondásos elnöki időszakot mondhat magáénak, sok progresszív és elismerendő döntéssel és más, esetleg kevésbé sikeresnek mondható döntéssel. Idő kell ahhoz, hogy – kellő távolságból visszapillantva – tárgyilagosan elemezni tudjuk ezt az évtizedet.

Ami a második kérdését illeti: én teljesen független vagyok. Többek között ezért is kért fel a budai körzet. Mögöttem nem állnak érdekcsoportok, nem vagyok senkinek sem a lekötelezettje. Mindenkivel békés partneri, együttműködő viszonyra törekszem. Az elmúlt napokban több olyan zsidó szervezet vezetőjével ültem le beszélgetni, akik (ma még) nem szívesen ülnének le egymással, de úgy érzem, hogy nekem sikerült velük konstruktív beszélgetést folytatni.

Több budapesti hitközség elöljárósági tagjával, küldöttjével találkoztam, hogy személyesen is elmondhassam a terveimet és válaszoljak a felmerülő kérdéseikre. Rossz hagyomány, hogy a küldöttek egy része, számára ismeretlen jelölti programra szavaz. Az Alapszabály lehetőséget ad arra, hogy egy héttel, akár egy nappal, vagy akár csak néhány perccel a szavazás előtt is jelölt legyen egy küldöttből. Ez persze csupán az egyik hibája a Mazsihisz Alapszabályának, amely átgondolásra szorul a megalkotása óta megváltozott helyzet figyelembevételével.

Úgy véli, hogy egy tényleges, a jelölteket és koncepciójukat tisztességesen bemutató kampány valóban meghatározó volna az elnökválasztás tekintetében, és a küldöttek nem érdekek, esetleg „körzeti” instrukciók szerint adnák le a szavazataikat?

Mester Tamás BZSH elnök közismerten lelkiismeretes és erkölcsös ember, de a BZSH elnökjelölt-választásán klasszikus proteszt szavazásnak lehettünk tanúi: a többség a Mazsihisz jelenlegi elnökével szemben fogalmazott meg kritikát, amikor szavazott.  Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a BZSH-nak ne válhatna hasznára Mester Tamás megújított elnöki mandátuma.

Én abban bízom, hogy a Mazsihisz tisztújításakor a küldöttek olyan vezetőkre és arra az elnökre fogják leadni a szavazatukat, akiben megbíznak, illetve akik a MAZSIHISZ-t átlátható, modern, professzionális módon fogják irányítani.

Említek néhány problémát, amelyek megoldásával szerintem egyetlen percet sem várhat az új elnök. A kormánnyal partneri, a közös feladatok megoldására irányuló, konstruktív együttműködésre kellene törekednünk. Azonnali lépésekre van szükség a szervezeten belüli feszültségek feloldásáért is, gondolok itt elsősorban az – egyes rabbik között hosszú évek óta tapasztalható – viszálykodás megszüntetésére.

Együttműködést szeretnék a különböző vallási irányzatok között, a kölcsönös megbecsülés és tisztelet alapján mindazokban az ügyekben, amelyek a magyar zsidóság számára fontosak.  A Mazsihisz-t olyan szolgáltató, a magyar zsidóság érdekeit képviselő szervezetnek szeretném látni, amely elősegíti a szabad vallásgyakorlást, szervezi és gondoskodik a zsidó intézmények magas színvonalú, kulturált és egyben hagyományőrző működéséről. Olyan Mazsihisz-t amely támogatja, megőrzi és megerősíti a zsidó hagyományokat és a zsidó kultúrát Magyarországon. Küzd az antiszemitizmus és a rasszizmus minden megnyilvánulásával szemben. Segíti az egyes budapesti hitközségek, a BZSH és a Mazsihisz közötti együttműködést, a budapesti és a nem budapesti zsidó közösségek együttműködését. Közelebb hozza a hívőket és a közösségeket egymáshoz, a kisebbséget a többséghez.

Békére és konszenzusra van szükség, és ehhez az elnöknek kell megtennie az első lépést: már szolgálata kezdetén kivétel nélkül mindenki felé baráti jobbot kell nyújtania. Májustól az új elnöknek és a vezetőségnek tiszta lappal kell indulnia, mert sorsfordító négy év következik a neológ zsidóság életében. Olyan négy év, amelyben akár a fennmaradásunk is veszélybe kerülhet. Aki ismeri a neológia mai helyzetét, pontosan tudja, hogy nem túlzok. A világi vezetésnek – bár e kifejezés helyett én helyesebbnek gondolom a közösségi vezetés kifejezést – és a rabbinikus vezetésnek kéz a kézben kell dolgoznia a magyar zsidóságért.  Nem vonhatja el tehát erőinket a belső perlekedés attól a fontos feladattól, amelyet hitéletünk, intézményeink és közéleti szerepünk megerősítése ró ránk. Ennek a feladatnak csakis akkor tudunk megfelelni, ha együttműködünk.

Kiemelkedően fontos feladatai a Mazsihisz elnökének a jövőnket biztosító zsidó oktatás magas színvonalra emelése, szervezettségének javítása; hitéletünk és közéleti szerepünk minden lehetséges eszközzel történő megerősítése; valamint a szervezet pénzügyi stabilitásának biztosítása.

Fontos feladatnak tartom tanintézményeink oktatási színvonalának emelését, hittanoktatásunk, a hitközségi Talmud-Tórák és gyerekfoglalkozások anyagi ösztönzését; pályázati és ösztöndíjrendszerek kialakítását.

Nem kevésbé fontos a vidéki közösségekre háruló feladatok, tevékenységek finanszírozásának biztosítása; a budapesti és a vidéki  hitközségek közti kapcsolat szorosabbra fűzése (például közös szombatok megszervezése, az ifjúságot vonzó programok közös szervezése); a szervezeti kommunikáció 21. századi szintre emelése; szoros egyeztetés a hitközségekkel a minjenek biztosításáról és a helyi közösségi élet megszervezésének  elősegítése; a jelenleginél színesebb és gazdagabb zsidó kulturális élet ösztönzése; izgalmas programokkal és gasztronómiai vonzerővel bíró zsidó közösségi helyszínek kialakítása a főváros egy-egy frekventált pontján; reprezentatív közéleti, valamint a többségi társadalmat megszólító rendezvények szervezése, stb.

A Mazsihisznek feladata a hitközségek pénzügyi stabilitásához, az ésszerű célok megvalósításához a megfelelő anyagi erőforrás biztosítása. Ehhez nemcsak a meglévő anyagi forrásokat szükséges jól felhasználni, de azokat a csatornákat is meg kell nyitni, amelyek az elmúlt években, ilyen-olyan okból, zárva maradtak a Mazsihisz előtt.

Címkék:elnökség, finanszírozás, Mazsihisz, oktatás, rabbik

[popup][/popup]