Egy teljes élet – Simon Peresz (1923-2016)

Írta: Szombat / MTI - Rovat: Politika

A gyásznál is nagyobb lehet ámulatunk, ha végigtekintünk Simon Peresz életművén. 

flickr_-_government_press_office_gpo_-_mk_shimon_peres

Simon Peresz volt az utolsó mohikán a „nagy öregek” nemzedékéből, akik még ott voltak az államalapításnál – tehát idősebbek voltak, mint Izrael Állam – és az első perctől aktívan közreműködtek a fiatal ország politikai életében.

1923-ban született Lengyelországban, apja 1932-ben alijázott, családja két év múlva követte. Wiszniew városában maradt rokonait a nácik 1941-ben – a város teljes zsidó lakosságával együtt – a helyi zsinagógába hajtották és rájuk gyújtották az épületet.

Peresz lengyelországi otthonában vallásos szellemben nevelkedett, de az akkori Palesztinában baloldali szellemiségű iskolákba került, s így az akkor domináns baloldali politikai mozgalmakhoz kapcsolódott. Haláláig a baloldal politikusa maradt és a baloldal vízióit osztotta békéről, haladásról, népek testvériségéről, virágzó együttműködésről. Erről szóló könyve, „Az új Közel-Kelet” ma már a nagy utópiák sorába tartozik. Mindezen eszmék híve maradt akkor is, amikor 2000-ben – a békefolyamat összeomlása és a gyilkos intifáda kirobbanása után – ezek kivihetetlennek bizonyultak.

800px-king_of_nepal_shimon_peres_and_ezer_weizman_1958

Peresz, a védelmi minisztérium igazgatója 1958-ban a nepáli királlyal és Ezer Weizmannal, a légierő prarancsnokával

Simon Peresz forradalmi korszakban élt: az újszülött államban természetesen nem voltak érvényesek a politikai karrier szokásos szabályai: minden tehetséges ember „tarsolyában hordta a marsallbotot”. Peresz 29 évesen már a védelmi minisztérium helyettes igazgatója. 66 éven át tartó politikusi pályafutása során kétszer volt miniszterelnök, kétszer ideiglenes kormányfő, tizenkét kormányban töltött be miniszteri tisztséget, a Kneszetben pedig 1959-től 2007-ig folyamatosan volt számára fenntartott széke, s ettől csak azért vált meg, hogy az államfői széket elfoglalja.

SHIMON PERES DURING THE BIRTHDAY CELEBRATION OF HIS SON HAMI (R) IN TEL AVIV. ùîòåï ôøñ áîñéáú éåí äåìãú ùì áðå çîé, áúì àáéá.

Simon Peresz gyerekeivel

Kulcsszerepe volt a fiatal állam védelmi erőinek kiépítésében: noha nem volt katona, a hadsereg számára történő külföldi – elsősorban francia – fegyvervásárlásokat ő intézte nagy hatékonysággal. Izrael atomprogramját a mai napig titok övezi, de a hírek szerint az 1950-1960 táján úgyszintén francia segítséggel kiépült izraeli atomerő körül is nagy hatékonysággal látta el az „anyagbeszerzői” feladatokat.

Az ország önvédelme iránti elkötelezettsége mindazonáltal soha nem ingatta meg a békébe vetett hitét: amint remény mutatkozott a palesztinokkal való tárgyalásokra, ő volt az első, aki nekiállt ezeket a valóságban is kivitelezni. Tette ezt olykor önfejűen, amivel kivívta baloldali politikustársai rosszallását, olykor haragját.

Természetesen ott volt a helye Camp David-i tárgyalásokon és a Fehér Ház zöld gyepén, amikor ünnepélyesen aláírták az izraeli-palesztin megállapodást. Csalódással vette tudomásul, hogy békeműve darabjaira hullott, de soha nem beszélt bosszúról, megtorlásról – élete végéig híve maradt a – mára mind reménytelenebbnek látszó – arab-izraeli békének.

DEFENCE MIN. SHIMON PERES SPEAKING DURING THE SPECIAL KNESSET SESSION ON THE INTERIM AGREEMENT WITH EGYPT. ùø äáèçåï ùîòåï ôøñ ðåùà ãáøéí áîìéàú äëðñú áéøåùìéí, áéùéáú äëðñú äîéåçãú òì äñëí äáéðééí òí îöøéí.

A védelmi miniszter 1977-ben

Halála után az izraeli médiában politikai oldaltól függetlenül méltatták “Izrael utolsó alapító atyjának” életművét a politikusok és más közéleti szereplők.

A megszólalók kiemelték Peresz mindig a jövőbe tekintő világnézetét, hogy idős korában is a technológiai újítások és változások foglalkoztatták, és hangsúlyozták, hogy emellett a palesztinokkal való megbékélés ügye érdekelte hasonló mértékben egészen hosszú élete végéig.

Naftali Bennet oktatási miniszter utasította az iskolákat, hogy szerdán Pereszről való megemlékezéssel kezdjék a tanítást, délelőttre rendkívüli kormányülést hívtak össze az emlékére, majd összeül a péntek délelőttre kitűzött temetés ügyeit intéző kormánybizottság, amely a családdal közösen meghatározza a szertartás részleteit.

Reuven Rivlin államelnök ukrajnai utazását megszakítva tért vissza Izraelbe, ahol a Peresz gyászszertartását Jichák Rabin egykori miniszterelnök 1995-ös temetéséhez hasonlítják, amelyre az egész világról Jeruzsálembe sereglettek az akkori vezetők.

peresz-arafat

1993, Washington: Az izraeli-palesztin békemegállapodás aláírása. 2000-ben kirobbant az intifáda, a békemű összeomlott

Barack Obama amerikai elnök telefonon részvétét nyilvánította a családnak, és bejelentette, hogy személyesen kíván részt venni Peresz temetésén.

Reggel sajtótájékoztatót tartottak a Tel-Aviv melletti Siba kórházban, ahol az orvosok nevében veje és családi orvosa, Rafi Valden közölte, hogy Peresznek élete utolsó két hetében, agyvérzése után nem voltak fájdalmai, s korábban mindvégig igen aktív életet élt, dolgozott is, és külföldi rendezvényeken szólalt fel.

Simon Peresz Ferenc pápa Yonatan Sindel Flash90

Utolsó pillanatáig aktív és nagy tekintélyű politikus volt – a képen Ferenc pápával

A sajtótájékoztatón fia, Hemi Peresz a család nevében köszönetet mondott a kórház személyzetének az utolsó hetekben nyújtott áldozatos munkájukért. Peresz végakaratának megfelelően egy rászorulónak adományozták szemének kötőhártyáját, de ezt a nyolcvan évesnél idősebb szervadományozók szabályai szerint csak ideiglenesen használják fel.

Címkék:Simon Peresz

[popup][/popup]