Budapesti Zsidó Hitközség – kettős hatalom?

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A Síp utcában eddig példátlan módon nyílt  konfliktussá fajult a BZSH igazgatója, Schwezoff Dávid és elnöke, Tordai Péter ellentéte.

Schwezoff Dávid és Zoltai Gusztáv

Schwezoff Dávid és elődje, Zoltai Gusztáv

Mindketten közgyűlést hívtak össze, ahol a legfontosabb napirendi pont a másik leváltása lesz. Mind a ketten a BZSH apparátusán keresztül küldték ki a közgyűlési meghívókat. Az alapszabály szerint mindkettőjüknek joga van ehhez.

Schwezoff Dávid a tőle immár megszokott, vitriolos stílusú levélben kommentálja az ügyet meghívójában. Tordai Péter visszafogottabb hangnemben reagál. Közvetlenül egyik sem nyilvánítja érvénytelennek a másik által meghirdetett közgyűlést.

Az ellentét kiváltó oka az volt, hogy Rumbach utcai zsinagóga felújítására megajánlott (de a kormány által jóvá még nem hagyott), 2.7 milliárdos állami támogatás ügyeinek intézésébe Tordai Péter nem vonta be Schwezoffot. Utóbbi ezt, október 6-án kelt levelében élesen kifogásolta és erről szóló ő levelét Lázár Jánosnak is elküldte. Október 14-én kelt, a közgyűlési tagoknak írt  levelében  – a Síp utcában eddig ismeretlen stílusban – „mutyistának” nevezte a BZSH elnökét, akit egyebek közt 20 milliós túlárazással vádolt meg, a csepeli zsinagóga még el sem kezdődött építése kapcsán.

Tordai Péter Fotó Villányi András

Tordai Péter Fotó: Villányi András

Schwezoff  gazdasági ügyekben eddig sem tétlenkedett. A Szombat hitközségi információi szerint október 31-i határidővel szerződést bontott Vadas Verával (illetve az érdekeltségébe tartozó cégekkel), a Budapesti Zsidó Fesztivál szervezőjével és a zsinagóga beléptető rendszerének működtetőjével, úgy, hogy a kieső személyek és apparátus pótlásáról nem gondoskodott. Egyelőre egy alkalmazottat vett fel erre a munkára, saját személyes munkatársai körébe. Így a százmilliós nagyságrendű projekt menedzselése bizonytalanná vált.

Tordai mindezekért fegyelmit indított Schwezoff ellen és kijelentette: lemond BZSH-elnöki tisztéről, amennyiben a közgyűlés nem mozdítja el Schwezoffot.

A Bethlen téri küldött Schwezoff kinevezése nyomán lett a Dózsa György úti zsinagóga vallási vezetője barátja, Deutsch Péter, Deutsch Róbert Bethlen téri főrabbi és a rabbiság igazgatója fia. (Az előzményekről itt írtunk). A rabbiság igazgatójának és Schwezoffnak feltehetően egyaránt volt befolyása a kinevezésre. Az Új Élet, a Mazsihisz lapja félhivatalosan, az olvasói levelek között számol be a „beiktatásról” (így, idézőjelben), így olybá tűnik, mintha a Síp utca hivatalosan nem venne tudomást a dologról.

Deutsch-Schwezoff-1024x594

Deutsch Péter és Schwezoff Dávid együtt szavaznak. Fotó: nol.hu

Az utolsó oldalon megjelent olvasói beszámoló a rabbi titulust ajándékozza Deutsch Péternek, noha Jeruzsálemben (Schwezoff Dáviddal együtt) szerzett oklevelét sem a budapesti rabbikar, sem az EMIH nem ismerte el rabbidiplomának. A „vallási vezető” titulus helyénvaló volna, csakhogy Deutsch Péter a hírek szerint rendes rabbifizetést kap.

Az alábbiakban közöljük a fent említett két meghívót, a hozzájuk fűzött kommentárral.

Schwezoff Dávid levele: 

BZSH meghívó

 

BZSH meghívó 2

 

Tordai Péter levele a BZSH-közgyűlés tagjainak:

Tisztelt Közgyűlés, Képviselőtársaim!Utalva a 2014.10.14 -én kelteztetett rendkívüli közgyűlési meghívóra, ezúton küldöm azt alakilag is hivatalos formában.Tudomásom van a párhuzamosan a mai napon kiküldött ügyvezetői meghívóról is, ami szerintem téves jogászkodás, az ismételt torzítások, lejáratások fonalát követi, hogy csak egy példát ragadjak ki, pl. a Magyar Hírlapnak korábban valóban adtam interjút – nem ünnepi időszakban -, a megjelenítés időpontjára azonban már ráhatásom nincsen. A többi személyemet érintő valamennyi kérdésre igény szerint válaszolni fogok a november 5 -re meghirdetett közgyűlésünkön. Álláspontom szerint és a megkérdezett jogászok alapszabályi értelmezése szerint is meghívóm érvényes és az Alapszabályt követő, ezért kérném, hogy e közgyűlésen minél többen jelenjetek meg, jövőbeli hitéletünk, gazdálkodásunk, társadalmi funkcióink helyes mederben való működését elősegítendő. Remélem, hogy e közgyűlés után a Síp utcába a békesség, a Shalom költözik.Alábbiakban található a hivatalos meghívó:
MEGHÍVÓ a Budapesti Zsidó Hitközség
rendkívüli közgyűlésére2014. november 5. (szerda) 16:00 óra

Helyszín: BZSH Székház – Bp., VII. ker., Síp u. 12., II. emelet DíszteremNapirendi pontok:
Nyitó ima
1./ BZSH regnáló ügyvezetőjének, Schwezoff Dávidnak a visszahívása
Záró Ima
Az Alapszabály 24. par. 2. pontja szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a képviselőtestület tagjainak legalább fele jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen a megjelentek csekély száma miatt, úgy az újabb közgyűlést 2014. november 12. szerda 16:00 órára hívom egybe, ugyanazon helyen, változatlan napirendi pontokkal.Hittestvéri üdvözlettel:
Tordai Péter
elnök
s.k.

Címkék:BZSH, Schwezoff, Tordai

[popup][/popup]