Bajorország: maradnak a „zsidó disznók“ a templomok falán

Írta: Polgár György/Düsseldorf - Rovat: Kultúra-Művészetek, Politika, Történelem

Számos középkori német templomon éktelenkednek úgynevezett „zsidó disznó” szobrok. A zsidóellenes alkotások estleges eltávolításáról évek óta folynak viták. Bajorországban most döntés született sorsukról.

“Judensau” a wittenbergi templom falán, ahol Luther prédikált (A szerző felvételei)

A németül „Judensau” néven ismert szobrokból egyedül Bajorországban közel egy tucat van, többek között Regensburg híres székesegyházának a falán. Ezek általában zsidókat ábrázolnak obszcén helyzetekben a tisztátalannak tekintett disznókkal. Feladatuk a városban letelepedni kívánó zsidók elriasztása, illetve az ott élők lejáratása volt.

Az esetenként heves érzelmeket kiváltó vitának a jelek szerint most vége szakadt: nem fogják eltávolítani a gyalázkodó kőfaragványokat. Így döntött az Izraelita Vallási Közösségek Tartományi Szövetsége (Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden), a keresztény egyházak és az állami intézmények képviselőiből álló kerekasztal-konferencia. Egyben állást foglaltak arra vonatkozóan, hogy miként érdemes bánni ezekkel a gúnyszobrokkal.

„A templomokon és más épületeken található úgynevezett ’zsidó disznó’ ábrázolásokat jól látható és egyértelmű magyarázattal kell ellátni” – jelentette ki kedden Münchenben a bajorországi antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős tartományi biztos, Ludwig Spaenle.

A regensburgi szobor

A téma az év elején különös figyelmet kapott. Michael Düllmann, egy zsidó származású nyugdíjas bírósághoz fordult a Szászország-Anhalt tartományban található wittenbergi Szent Mária templom oldalán látható szobor miatt. Itt prédikált egykoron Martin Luther. A felperes azzal érvelt, hogy zsidó hitű embereket gyakran gyalázzák „zsidó disznóként”. Követelése az alkotás eltávolítása és – esetleg – múzeumban történő elhelyezése volt. Az alperes egyházközség ezzel szemben úgy látja, hogy történelmi emlékről van szó. A területileg illetékes bíróság végül elutasította Düllmann beadványát, aki viszont bejelentette, hogy nem adja fel, a végsőkig fog küzdeni.

Bajorországban a kerekasztal most egyhangúlag az ilyen szobrok eltávolítása ellen szavazott. Indoklásuk szerint ha ezeket a rosszindulatú szobrokat kivésnék az eredeti helyükről és egy múzeumban helyeznék el, sima műtárggyá válnának. Nehéz lenne megfelelő módon megértetni az emberekkel mikor és miért alkották meg őket. Ezen felül nem tudnák a ma már inkább figyelmeztetőnek tekinthető funkciójukat betölteni. „Eltüntetésük helyett inkább meg kell magyarázni a szellemi, kulturális és egyháztörténeti hátteret. Minél részletesebb információkat kell rendelkezésre bocsátani, például QR-kódok segítségével” – szól a kerekasztal álláspontja. Jelenleg több ilyen plasztika alatt olvasható magyarázó szöveg, melyek valóban elhatárolódnak mind a középkori, mind a modern antiszemitizmustól.

Magyarázat a regensburgi szoborhoz

 

A regensburgi tábla szövege:

Ezen oszlop tetején, amely a középkori zsidó gettóra irányába mutatott, az úgynevezett „zsidó koca” gúnyalakja található. Egy disznót ábrázol, melynek csecseinek zsidók esnek neki. Ezt a szobrot, mint egy letűnt időszak kőből készült bizonyságát, korával összefüggésben kell vizsgálni. Zsidóellenes tartalma a mai megfigyelőtől idegen. A kereszténység és a zsidóság kapcsolatát napjainkban a tolerancia és a kölcsönös tisztelet jellemzi.

Címkék:Judensau, Regensburg, Wittenbergi templom

[popup][/popup]