Az aranypénz áldozat – Misna magyarul, Menahot 13.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Politika

Ha azt ígéri: aranypénzt hozok, ne legyen kevesebb, mint egy aranydínár; ha ezüstöt ígér, ne legyen kevesebb, mint egy ezüst dínár; rézpénz esetén, ne legyen értéke kevesebb, mint az ezüst máá.

Képünk illusztráció

Menahot 13

A Menáhot traktátus a Kodasim (áldozatok) rendjéhez tartozik és tizenhárom fejezetből áll. A menáhot a minhá szó többes száma, a jelentése ajándék-áldozat. A traktátus megfelelője a zevahim traktátusának, mely az állatok áldozatait tárgyalja, míg a menáhot a növényvilágból vett áldozatokról, ajándékokról szól. A traktátus kitérőként a cicit (szemlélőrojt), a tefilin (imaszíj) és a Tóratekercs szabályait is tárgyalja.

 

Menahot 13/1

Ha valaki azt mondja: felajánlok egy iszaron (tized lisztet). Akkor egy tizedet hoz, vagy ha azt mondja: felajánlok iszronim (lisztet, tizedeket), akkor kettőt hoz. Vagy, tudom, mennyit ajánlok, de nem emlékszem, akkor hatvan iszaront hoz. Ha azt mondja: minhát akarok hozni, annyit hoz, amennyit akar. Rabbi Jehuda azt mondja: szolet-et[1] hoz, mely a minha ajándékok között a legkedveltebb.

 

Menahot 13/2

(Ha azt mondja): minha ajándékot hozok, valamilyen étel ajándékot: egyet hoz. Vagy azt mondja a menahot[2] közül hozok: kettőt hoz. Kigondoltam, mennyit hozok, de nem emlékszem, akkor ötfajta ételajándékot hoz. Vagy ha azt mondja: több iszaron ajándékra gondoltam, de nem emlékszem — hatvan iszaron minhát hoz. Rabi [3]azt mondja: egytől – hatvanig, bármennyit hozhat.

 

Menahot 13/3

(Ha azt mondja): fát[4] hozok, ne legyen kevesebb, mint két ág. (Ha azt mondja): tömjént hozok, ne legyen kevesebb, mint “maroknyi”. A minhát ígérő, hozzon vele “maroknyi” tömjént. Ha a templomon kívül tömjént áldoz, káret büntetést érdemel. Az “arcos” kenyérhez való tömjénes tálakhoz, kétmaréknyi tömjén jár.

 

Menahot 13/4

(Ha azt ígéri): aranypénzt hozok, ne legyen kevesebb, mint egy aranydínár, ha ezüstöt ígér, ne legyen kevesebb, mint egy ezüst dínár, rézpénz esetén, ne legyen értéke kevesebb, mint az ezüst máá. (Ha azt mondja, akartam hozni), de nem tudom, mennyit hozzak. Hagyják, ameddig azt mondja, no, ez mégis csak túl sok.

 

Menahot 13/5

(Ha azt ígéri), bort hozok, ne legyen kevesebb, mint három log. Ha olajat, ne legyen kevesebb, mint egy log. Rabi azt mondja, mint három log. (Ha azt mondja), hozni akartam, de nem tudom mennyit. Annyit hoz, amennyi az aznapi hozatal közül a legtöbb.

 

Menahot 13/6

(Ha azt ígéri), olát (égő áldozat) hozok, bárányt hozzon. Rabbi Elázár ben Ázárjá azt mondja, galambot is hozhat, vagy akár gerlét. Ha azt mondja: a nyájból (szarvasmarhát) akartam hozni, de nem tudtam, mit. Bikát és bikaborjút hozzon. Behemát akartam,[5] bikát és bikaborjút, kost és bakkecskét, hím kiskecskét, hím kisbárányt hoz. Ha azt mondja, nem tudtam mit hozzak, az előbb említett állatokon kívül hozzon, galambot és egy gerlét.

 

Menahot 13/7

Ha béke és köszöneti áldozatot ígér, bárányt hozzon. Ha ígér, és azt mondja, a nyájból akartam választani. Hozzon bikát és tehenet, bika borjút, nőstény borjat. Vagy a behemá közül akartam, hozzon bikát, bikaborjút, tehenet, kost, bárányt, gödölyét, kecskét és nőstény kecskét, és ugyanezt kecskegidákban.

 

Menahot 13/8

(Ha ökröt ígér), hozza a libációval együtt, mely máne értékű, ha a borjat ígér, az állat mellé jár öt szela értékű italáldozat. Ha kost ígér, az állattal két szela italáldozatot hoz. Ha ökröt ígér, máne értékben, és két ökröt hozott, egy mane értékben: nem teljesített, még akkor se, ha az egyik dinárral kevesebb, mint mane, és a másik is. Feketét ígért és fehéret hozott, fehéret és feketét hozott, nagyot ígért és kicsit hozott, nem teljesített. Kicsit ígért és nagyot hozott, teljesített. Rabi szerint nem teljesített.

 

Menahot 13/9

Bikát ajánl, de az állat hibás, kettőt hoz helyette, égőáldozatnak. Ha mindkettő hibásnak találtatik, Rabi elutasítja. Ha ezt ígéri: ez a kos legyen égőáldozat. Ha a hozott állat hibás, bárányt hoz helyette. Ha az is hibás, pénzéért hoz egy másik kost. Rabi megtiltja. Ha azt mondja: egyet hozatok a hekdesnek [6]a bárányokból, vagy egyet a bikák közül. Kettőt hozott, a nagyobbik legyen a hekdesé. Ha hármat hoz: a középső legyen hekdes. Ha azt mondta: választottam, de nem emlékszem, vagy az apám azt mondta, de nem emlékszem szavaira, a nagyobbik a hekdesé.

 

Menahot 13/10

Ha égőáldozatot ígér, áldozza fel a szentélyben. Ha Honio házában[7] áldozta fel, nem érvényes. Ha azt mondja Honio házában áldozom fel, de a Jeruzsálemi szentélyben áldozta fel, teljesített. Ha mégis Honio házában áldozta fel, eleget tett, de büntetést (káret) érdemel. Rabbi Simon azt mondja: nem számít égőáldozatnak. Ha azt mondja: názir vagyok, nyiratkozzon meg a szentélyben. Ha Honio házában nyiratkozott (és felajánlásait is elhozta) nem teljesített. Ha Honio házában nyiratkozik, pedig a szentélyben kellene, teljesített. Rabbi Simon szerint ez az ember nem názir. A papok, akik Honio házában szolgáltak, nem szolgálhatnak a Jeruzsálemi szentélyben. Nem is kell hozzátenni: 2Kir 23, 9: “a magaslatok papjai ne áldozzanak az Örökkévaló szentélyében, Jeruzsálemben”, pedig ők is ettek a kovásztalanból testvéreik között. “Hibás” emberek ezek, ehetnek az áldozatból, de nem áldozhatnak.

 

Menahot 13/11

A behemá égőáldozatáról elmondják: kellemes illatú tüze van, és ugyanezt mondják a madáráldozatról is. (Lev 1, 17). A minhának is kellemes illatú tüze van. Ez arra tanít, hogy nem számít, mennyit áldozik az ember, a lényeg, hogy szívét a mennyek felé irányítsa.

 

Szombatonként közölt Misna-fordításunk jövő héttől bizonytalan ideig (talán nyár végéig) szünetel. Fordítónk, a nyolcvanadik születésnapját ünneplő Uri Asaf a Misna eddig lefordított három rendjének könyvben történő kiadását készíti elő. (A szerk.)

[1] szolet: finom többször szitált liszt

[2] Menahot: a minha többesszáma.

[3] Rabi: Rabbi Jehuda há-Nászi.

[4] fát: az oltár tüzéhez szükséges

[5] behemá, nagy méretű állat, pl. Ökör.

[6] hekdes: a szentély kincstára

[7] Honio – Simon háCádik fia. Honio szentélye Egyiptomban volt.

[popup][/popup]