Az amerikai zsidók 70 százaléka szerint a Republikánus Pártban előfordul antiszemitizmus

Írta: Szombat - Rovat: antiszemitizmus, Politika

Egy friss közvélemény-kutatás szerint tíz amerikai zsidó közül hét úgy gondolja, a Republikánus Pártban jelen vannak antiszemita nézetek. A Demokrata Pártról a zsidók 37 százaléka gondolja ugyanezt. Az amerikai zsidók 82%-a szerint az antiszemitizmus növekedett az elmúlt öt év során.

2020 január Manhattan: többezres tüntetés az antiszemitizmus ellen (Fotó: Erik McGregor/LightRocket via Getty Images)

Az American Jewish Committee, az egyik legbefolyásosabb zsidó érdekvédelmi szervezet hétfőn, alig több mint egy héttel az amerikai elnökválasztást megelőzően tette közzé felmérésének eredményeit.

A közvélemény-kutatás során az amerikai zsidókat és az átlag amerikaiakat kérdezték az USÁ-ban létező antiszemitizmus felől.

A zsidók között végzett felmérés azt mutatta, hogy túlnyomó többségük, azaz 88%-uk az antiszemitizmust problémának tartja, a többség véleménye szerint pedig a probléma a jobboldalon és a Republikánus Párton belül jelentkezik. Ez a megállapítás megegyezik az AJC által a múlt évben végzett felmérés eredményeivel. Az átlag amerikaiak körében végzett kutatás alapján megállapítható, hogy többségük ugyancsak inkább a republikánusok körében vél antiszemita nézeteket felfedezni, mint a demokraták között.

„Mindkét felmérés szerint ez a helyzet; az amerikai zsidók 69%-a és az USA felnőtt lakosságának 52%-a vélekedik úgy, hogy az antiszemita nézetek jellemzők a Republikánus Pártra, míg az USA zsidó közösségének mindössze 37%-a, az átlagos amerikaiaknak pedig 42%-a állítja ugyanezt a Demokrata Pártról.

Szélsőbaloldali Izreael-ellenes tüntetés Amerikában

A zsidók csaknem fele (49%) érez a szélsőjobb felől súlyos antiszemita fenyegetést. További 26% szerint a veszély mérsékelt. A zsidók 16%-a tartja úgy, hogy a szélsőbal az igazi fenyegetés, és kb. ugyanennyien vélik a fenyegetést mérsékeltnek onnan.

Az amerikaiak közel fele nincs tisztában az antiszemitizmus szó értelmével. Valamivel több, mint ötödük (21%) még soha nem hallotta a kifejezést, további 25%-uk pedig már hallotta, de nem tudja pontosan, mit is jelent.

A megkérdezett amerikaiak közel fele viszont az elmúlt öt év során tapasztalt ellenséges gesztusokat a zsidók irányában, személyesen vagy az interneten – ami arról árulkodik, hogy a válaszadók találkoztak zsidóellenességgel, miközben nem mindig ismerik az antiszemitizmus kifejezést.

Holly Huffnagle, az AJC antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős igazgatója az antiszemitizmus kifejezés használatát azért tartja fontosnak, mert az felöleli mindazokat a megnyilvánulási formákat, amelyek a zsidók elleni gyűlöletet a történelem során jellemezték: az összeesküvés-elméletektől a sztereotípiákon keresztül a rágalmazásokig.

A közvélemény-kutatást szeptemberben és október elején tartották: 1010 átlag amerikai és 1334 zsidó amerikai kérdezett válaszát dolgozták föl. A hibahatár az amerikai minta esetében 3.7%, a zsidók körében 4.2% volt.

Fehér fajvédők tüntetése 2017 augusztus 15-én Virginiában (forrás: videó)

A zsidó válaszadók 82%-a állította, hogy az antiszemitizmus növekedett az USÁ-ban az elmúlt öt év során. Ez összhangban van a múlt évben az AJC által végzett felméréssel, amikor is a zsidók 88%-a tartotta problémának az amerikai antiszemitizmust és 84% beszélt a helyzet romlásáról az előző öt évben.

A legújabb felmérés szerint a zsidók 43%-a tartotta helyzetüket bizonytalanabbnak, mint egy évvel korábban, 52% szerint e helyzet ugyanolyan, és 4% úgy vélte, hogy a biztonság javult. A múlt évihez képest ezek a számok sem változtak.

A zsidók mintegy negyede állította, hogy személyében is érte antiszemita támadás az elmúlt öt évben. Közülük 22%-uk tapasztalt online antiszemitizmust, és 3%-uk esetében fordult elő személye elleni támadás.

A felmérés szerint a zsidók mintegy negyede tartózkodik attól, hogy nyilvánosan olyan öltözéket viseljen, amely alapján zsidóként lehet azonosítani őket, és ugyanilyen arányban tartanak az online azonosítástól.

A zsidók többsége olyan zsinagógához vagy más intézményhez tartozik, amelyek a Pittsburgh-i zsinagóga elleni 2018 októberi támadás óta komoly biztonsági intézkedéseket vezettek be. 40%-uk számolt be az intézményüket ért antiszemita inzultusról: graffitikről, fenyegetésekről és támadásokról. Az incidens óta a válaszadók tíz százaléka tartózkodik zsidó intézmények felkeresésétől.

Antiszemita graffitti New YYorkban a 2016-os választások idején

David Harris, az AJC vezérigazgatója nyilatkozatában azt mondta, hogy a zsidók és amerikaiak egyaránt követelik az egyre terjedő antiszemitizmus elleni hatékony föllépést.

Az amerikai válaszadók 62%-a tartja az antiszemitizmust problémának. De míg a zsidók 37%-a szerint ez nagyon súlyos probléma, az átlag amerikaiak csupán 19%-a ért ezzel egyet. Utóbbiaknak mindössze 43%-a véli úgy, hogy romlott a helyzet az öt év előttihez képest.

Az amerikaiak többsége számára a zsidók és szervezeteinek véleménye nem iránymutató, amikor arról folyik vita, hogy egy kijelentés vagy eszme antiszemita-e avagy sem. Negyedük mondja, hogy ha a zsidók valamire azt állítják, hogy antiszemita, ők is nagy valószínűséggel antiszemitának fogják minősíteni azt, 7%-nál ez éppen fordítva van, és a válaszadók 62%-át a zsidók véleménye nem befolyásolja.

Huffnagle szerint végül megint a régi kérdéshez lyukadunk ki: ki mondja meg, mi az antiszemitizmus? Ki ebben a kérdésben a döntőbíró? Jó lenne, ha a zsidó közösség lehetne az. Minden kisebbségnek magának kell meghatároznia az ellene irányuló diszkrimináció mibenlétét.”

A szélsőséges iszlám nézetek a zsidók 27%-a szerint komoly fenyegetést jelentenek, 26%-uk szerint pedig közepesen veszélyesek. Erről nem kérdezték az átlag amerikaiakat.

Az a kérdés, hogy melyik politikai tábor a veszélyesebb, megosztotta a zsidóságot. Az ortodox zsidók és a Republikánus Párttal rokonszenvezők javarészt úgy vélik, hogy az igazán veszélyes antiszemitizmus balról és a Demokrata Párt irányából érkezik.

Náci mázolmány a zsinagóga falán Indianapolisban 2018. július 19-én (fotó: Indianapolis JCRC)

Az ortodox válaszadók 66%-a állítja, hogy a szélsőbal igen komolyan vagy mérsékelten antiszemita, és ugyanilyen arányban marasztalja el a demokratákat. A republikánus szimpatizáns zsidó válaszadók körében ezek az arányok 71% ill. 79%.

A republikánus, illetve demokrata párt antiszemitizmusával kapcsolatos vélemények természetesen befolyásolják a választói magatartást. A Pew Research Center októberi felmérése szerint az amerikai zsidók 70%-a szavazna Joe Bidenre, és 27%-a készül arra, hogy Donald Trumpra adja szavazatát (9,6% hibahatár mellett).

A kutatásból az is kiderült, hogy a zsidók többsége tisztában van az Izrael meggyengítésére irányuló BDS mozgalom mibenlétével, és ezt 37%-uk tekint antiszemitának, 43%-uk szerint a BDS-nek vannak antiszemita támogatói, míg 15% úgy véli, hogy a mozgalom nem antiszemita.

A zsidó válaszadók több mint háromnegyede szerint az olyan állítások, mint hogy „Izraelnek nincs joga a létezésre”, „Az USA kormánya csupán azért támogatja Izraelt, mert szüksége van a zsidó pénzre” és „Az amerikai zsidók lojálisabbak Izraelhez, mint Amerikához” – antiszemita felfogást tükröznek. Az átlag amerikaiak körében a három kijelentés közül az elsőt a válaszadók 77%-a, a másodikat 55%-uk, a harmadikat pedig mintegy felük tartotta antiszemitának.

Times of Israel – Bassa László

Címkék:antiszemitizmus, Demokrata párt, Egyesült Államok, Republikánus párt

[popup][/popup]