“A tét hatalmas” – Levél a BZSH és a Mazsihisz képviselőihez

Írta: Kőszegi Zoltán - Rovat: Politika

Kőszegi Zoltán, a MAZSIHISZ és a BZSH képviselőtestületi küldöttje, BZSH elöljáró az alábbi levéllel fordult a szervezetek képviselőihez, hogy a jelenlegi, forrongó időszakban néhány alapvető változás szükségére hívja fel a figyelmüket. Levelét szerkesztőségünkhöz is eljuttatta, melyet az alábbiakban közlünk.

Kőszegi Zoltán

Tisztelt MAZSIHISZ és BZSH Küldöttek!

A MAZSIHISZ közgyűlése bebizonyította a Holokauszt Emlékév kapcsán, hogy tud a történelmi küldetéséhez méltó, bátor, felelősségteljes döntést hozni. A közgyűlés döntését követően mindenki érzékelhette, hogy a MAZSIHISZ mennyire fontos tényező a magyarországi zsidóság számára.

A MAZSIHISZ történelmi küldetése a zsidó vallási, zsinagógai közösségek fejlesztése, a magyarországi zsidó gyökerű emberek számára vonzó zsidó vallási, nemzeti, kulturális értékek felmutatása, és ennek megfelelő alternatívák biztosítása. Ennek a magasztos célnak ma magyarországi társadalmi, valláspolitikai, helyzetben csak hatékony vezetéssel tudunk sikeresen megfelelni.

Tudomásul kell vennünk, hogy erős versenyhelyzetben vagyunk. Más országokhoz hasonlóan, Magyarországon is harcolni kell a vezető zsidó vallási szervezet pozíciójáért. Versenyeznünk kell a zsinagógáink közösségeinek fejlődéséért, forrásainkért, vallási, társadalmi és kulturális értékeink megjelenítéséért.

Ez a helyzet optimális a magyarországi zsidóság számára, különösen, amennyiben arra sarkallja a MAZSIHISZ-t, hogy optimalizálja a tevékenységét.

A jó hír, hogy a MAZSIHISZ-nak komoly lehetősége van a megújulásra, mert számos területen van tér a fejlesztésre, hiszen jelenleg:

–          nincs világos stratégiai tervünk (a költségvetésünket ennek hiányában évről-évre a gazdasági osztály készíti),

–          az átvilágítás (MAZSIHISZ és BZSH) számos operatív működési fejlesztési lehetőséget tárt fel ,

–          nincs marketing és kommunikációs tervünk, amely a stratégiai tervünket szolgálja,

–          a MAZSIHISZ–nak nincs átfogó, körzeteként és korcsoportokként összeállított terve arra, hogy a zsinagógák közösségének építésében miként támogassa a rabbikat és a közösségek vezetőit,

csak néhány fontos területet kiemelve…

Nyilván további fontos tényekkel lehetne folytatni, de ez a néhány pont is elegendő arra, hogy lássuk, hogy mekkora feladat, lehetőség és kihívás előtt áll a MAZSIHISZ.

A MAZSIHISZ és BZSH jövője számára kulcsfontosságú sikertényező a megfelelő stratégia kialakítása, amelyet egy kompetens vezetés tud megvalósítani.

Potenciális szövetségeseink – a zsidó szervezetek, intézmények – türelmetlenül várják, hogy a MAZSIHISZ-szal, zsinagógai közösségeivel együtt, és a MAZSIHISZ infrastruktúrájával, forrásaival a magyarországi zsidóság közösségi élete megújuljon, és ebben együttműködjenek.

Az utóbbi időszak MAZSIHISZ és BZSH közgyűlései szintén fontos tapasztalattal szolgáltak:

–          rendre a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása nélkül, a határozatképesség elvesztésével fejeződtek be a közgyűlések,

–          A közgyűlések sem az alapszabályokban meghatározott feladatainak nem tudott megfelelni, pl. vezetésválasztás, költségvetéssel kapcsolatos döntések ( még a hozzászólások is korlátozva voltak ), sem a természetes feladatát nem látta el, azaz pl. a vezetés beszámoltatását és a stratégia kijelölését,

–          Számos közgyűlés „vitakultúrája” méltatlan volt a MAZSIHISZ és BZSH küldetéséhez, személyeskedő stílusú, kizárólag hatalomtechnikai célzatú hozzászólások komolyan erodálták a MAZSIHISZ és BZSH reputációját.

További fontos tapasztalat, hogy a jelenlegi vezetési szervezet (és választási rend) nem a megfelelő struktúra a MAZSIHISZ és BZSH irányítására.

Szintén csak néhány fontos pontot megemlítve:

–          a zsinagógák közössége nem érzi, hogy lenne hatása, beleszólása a MAZSIHISZ és BZSH „dolgaiba”,

–          a személyi vezetők (pl. elnök, ügyvezető) beszámoltatása, ellenőrzése a jelenlegi működésben nem megoldott,

–          az ügyvezetés, alapszabályokban meghatározott választási rendje nem biztosítja az optimális jelölt kiválasztását (pl. a jelölteket a közgyűlés tagjaira korlátozza, az elnöknek nincs hatása a kiválasztásra, holott quasi a főnöke, stb…)

–           a nem megfelelő irányítási struktúra túlzott fókuszban tartja a vezetésválasztást, azaz a küldetésünket szolgáló hatékony munka helyett folyamatosan hatalmi játszmákkal van a vezetés elfoglalva.

A MAZSIHISZ és BZSH vezetési struktúrájának és választási rendjének kell megoldást nyújtani a fenti problémákra.

Ezzel kapcsolatosan van néhány javaslatom:

1. Az elnököket a választásra jogosult templom körzeti tagok (adófizetők) válasszák közvetlenül. A MAZSIHISZ és BZSH munkaviszonnyal rendelkezők ne szavazhassanak.

–          A templomkörzeti tagok szavazatával az arányosság elve jobban érvényesülne,

–          Az érintettek szélesebb köre hozná meg a legfontosabb vezető kiválasztását,

–          Lehetőség lenne a körzetek bevonásával konkrét stratégiai tervek ismertetésével, választási kampányra, akár személyes jelenléttel, akár interneten keresztül,

2. A jelenlegi elnök és alelnöki pozíciók helyett legyen 3 egyenrangú elnök- koordináló elnök (munkaviszonyban, vagy tiszteletdíjért, az elfoglaltság miatt), vidéki elnök (csak a vidéki tagok által választva), és budapesti elnök (automatikusan a BZSH elnöke).

–          Az elnöki vezetési szint megjelenítené és képviselné a MAZSIHISZ és BZSH jelenlegi összetételét,

–          Ez az elnökségi felépítés jobban reflektál az elnöki feladatokra,

3. Az ügyvezetőt a megválasztott elnökök pályáztassák, az elnöki testületek által megadott szempontok alapján. A konkrét kiválasztás az elnökségek feladata.

–          A pályáztatás sokkal inkább biztosítja a kompetens operatív vezető kiválasztását,

–          Az elnökök involvációja a kiválasztásba segíti a későbbi együttműködést,

4. Az ügyvezetés feladata a szervezet és intézmények operatív vezetése legyen, a stratégia, marketing, kommunikáció, társadalmi kapcsolatok, stb… az elnökök hatáskörébe tartozzon. Ezt egy világos és egyértelmű hatásköri és felelősségi köröket meghatározó működési szabályzat rendezze.

–          Jelenleg „összecsúsznak” a hatáskörök a szervezetben, ezt a hatékony működés érdekében mihamarabb tisztába kell rakni. Tekintettel arra, hogy a MAZSIHISZ és BZSH tevékenysége rendkívül sokrétű, ezért az ügyvezetést nem szabad az operatív vezetésen kívül más feladattal, felelősséggel terhelni,

5. A közgyűlések képviseletét szabályozzuk újra az arányos képviselet érdekében. Az Elöljáróság és Elnökségek választási rendjét, működését, hatáskörét, felelősségét alapszabályba rögzítve szabályozzuk.

A MAZSIHISZ és BZSH jelenlegi közgyűlésének a felelőssége, feladata és lehetősége az optimális működési, vezetési rend kialakítása.

Nyilvánvalóan ez csak abban az esetben lehetséges, ha az Elnökök a közgyűlés elé alaposan kidolgozott, a meghatározó szervekkel (pl. Rabbikar, Templomkörzeti Elnökök, stb…) egyeztetett javaslatot nyújtanak be, amelyet a közgyűlés tagjai elfogadásra érdemesnek találnak.

Kérem az Elnök urakat, hogy a fentiek alapján a következő közgyűlésekre dolgozzanak ki javaslatot a vezetési struktúra és a választási rend átalakítására. Természetesen készséggel veszek részt ebben a munkában, és biztos vagyok benne, hogy számos további közgyűlési küldött, továbbá az adott (pl. jogi) témában jártas szakember munkájára számíthatunk.

Bízom benne, hogy a szavazásig sok beszélgetés, vita alakítja az álláspontokat, amelybe be tudjuk vonni a zsidó vallási és kulturális közélet minél szélesebb rétegeit!

Javaslom, hogy a következő közgyűléseken, a MAZSIHISZ és BZSH ügyvezető választásánál vegyük figyelembe a fenti célokat, és az új vezetési struktúra és választási rend kialakításáig megbízott ügyvezetőt (ügyvezetőket) válasszunk.

Továbbá a MAZSIHISZ és BZSH vezető testületeit, határidő és konkrét személyi felelősök kijelölésével bízzuk meg és hatalmazzuk fel az új vezetési struktúra és választási rend részleteinek kidolgozására, és annak a MAZSIHISZ és BZSH legszélesebb köreivel történő egyeztetésére.

Tisztelt Küldöttek!

A MAZSIHISZ és a BZSH éves forrásai együttesen közelítenek az 5 milliárd forinthoz és az évente diszponálisan (az intézmények fenntartásán felül) elkölthető forrás is hatékony gazdálkodás esetén sok száz millió forint. Mindez a MAZSIHISZ és BZSH infrastruktúráját optimálisan felhasználva, helyes stratégiát követve megújíthatja a magyarországi zsidó vallási, kulturális életet.

Bízom benne, hogy az elmúlt pár év gyakorlatával képesek leszünk szakítani, véget vetünk annak, hogy a MAZSIHISZ és BZSH közgyűlésről-közgyűlésre vergődve, érdekcsoportok és hatalmi játszmák foglyaként folyamatosan veszteségeket könyvelhetett el sok területen.

Mindez most rajtunk múlik! Segítsük a változást!

Azért választottak meg minket küldöttnek a hittestvéreink, mert bíztak bennünk, hogy a történelmi küldetésünknek megfelelően végezzük munkánkat. Mindenki felelős azért, hogy képességeinek megfelelően részt vegyen ebben a munkában és a döntéseivel a progressziót segítse.

A tét hatalmas. Világos stratégiával és kompetens vezetéssel a MAZSIHISZ és BZSH képes lesz arra, hogy megvalósítsa, amire hivatott. Tartozunk a múltunknak és a jövőnknek azzal, hogy kiemelt felelősséggel kezeljük az előttünk lévő lehetőséget!

 

 

 

 

 

[popup][/popup]