A harédiek adják az izraeli zsidó lakosság 18.6 százalékát, ugyanez a szám az iskolások körében 25 százalék

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A csoport 2023-ban 1,28 millió embert számlál; a haredi nők egyre nagyobb számban lépnek be a munkaerőpiacra, miközben a dolgozó férfiak száma stagnál; a szegénységi ráta az izraeli átlag kétszerese az általános népességhez képest.

Harédi iskola (Forrás: Wikipedia) 

Izrael ultraortodox (harédi) lakossága jelenleg 1,28 millió fő, ami a 9,45 milliós összlakosság 13,5 százaléka – derül ki egy hétfőn közzétett éves statisztikai jelentésből.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy az ultraortodox népesség jelenlegi 4 százalékos növekedési ütemével – amely a legmagasabb az összes izraeli csoport közül – az évtized végére az összlakosság 16 százalékát fogja kitenni.

Ennek az 1,28 milliónak több mint 40%-a két városban, Jeruzsálemben és Bnei Brakban (Tel-Aviv mellett) él. További 7% lakik Beit Semesben, a többiek pedig túlnyomórészt ultraortodox városokban és településeken, mint Modiin Illit, Beitar Illit és Elad, vagy kisebb enklávékban a nagyvárosokban, mint Asdod, Petah Tikva, Haifa, Rehovot és Netanja.

Az Izrael Demokrácia Intézet (IDI) által összeállított elemzés pillanatképet nyújt Izrael haredi népességéről, amely az adatok szerint szegény, gyorsan növekvő, csekély világi oktatásban részesülő, összetartó és jótékonyságra igen fogékony.

Bár messze elmaradnak a többi izraelitől, a harediek kétharmada már használja az internetet –  az IDI szerint nagyrészt a koronavírus-járvány következtében.

A dolgozó nők arányának növekedését is látjuk, és a 2022-re vonatkozó hiányos adatok a dolgozó férfiak arányának növekedését jelzik” – így a jelentés.

Az IDI elemzése szerint 2019-ben – az utolsó évben, amelyre vonatkozóan rendelkezésre álltak adatok – a szegénység aránya a haredi izraeliek körében 44 százalék volt, míg a teljes lakosság körében 22 százalék. Ez enyhe javulást jelent a korábbi évekhez képest, amikor a haredi szegénység még magasabb volt – a csúcsot 2005-ben érte el, amikor a haredi szegénységi arány 58 százalék volt, az országos arány pedig 21 százalék.

2021-ben a foglalkoztatási arány a haredi nők körében nem sokkal alacsonyabb, mint a nem haredi zsidó női lakosság körében, 78% a 82%-kal szemben. Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta a haredi férfiak körében 2021-ben háromszorosa a nem-haredi zsidó társaikénak: 49% a 14%-hoz képest.

Az IDI szerint az első, 2022-es statisztikák a haredi férfiak munkanélküliségének enyhe csökkenését jelzik: az arány 46,5%, bár ez még mindig nagyjából háromszor magasabb, mint a nem haredi zsidó férfiaké.

A most hivatalba lépő kormány számos intézkedést javasolt, amivel a haredi lakosságnak kíván kedvezni. Ezek között van a Jesiva növendékek ösztöndíjának növelése, ami ismét csak visszatarthatja a haredi férfiakat a munkaerőpiacra való belépéstől.

Harédi tüntetés Jeruzsálemben a jesiva tanulók sorozása ellen (Forrás: Wikimedia commons)

A számok ugyanakkor drámai változást jelentenek a haredi foglalkoztatásban a 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor a haredi nőknek alig több mint a fele, a férfiaknak pedig alig a harmada volt foglalkoztatott. Bár a munkaerőpiacra lépő haredi nők száma azóta folyamatosan nőtt, a férfiak foglalkoztatási aránya az elmúlt években stagnált, és 2015 óta 50% körül mozog az IDI adatai szerint.

A haredi háztartások átlagos havi jövedelme – 14 121 sékel (4 003 dollár) – szintén jóval alacsonyabb volt, mint nem-haredi társaiké, akik 21 843 sékelt (6 191 dollár) kerestek.

Annak ellenére, hogy jóval szegényebbek, a haredi izraeliek az adatok szerint jóval nagyobb valószínűséggel adakoznak jótékony célra és önkénteskednek, mint más zsidó izraeliek.

2021-ben a 20 év feletti haredi izraeliek 86%-a mondta, hogy adományozott jótékony célra, szemben a nem haredi zsidó izraeliek 58%-ával. A nem-haredi izraeliek körében a jótékonykodási hajlandóság az évek során csökkent, a 2008-as 72%-ról a jelenlegi szintre.

A haredi izraeliek közel kétszer nagyobb valószínűséggel önkénteskednek közösségükben: 40%, szemben a nem-haredi zsidó izraeliek 23%-ával.

Ugyanakkor a haredi izraeliek általában nem katonáskodnak és fegyver nélküli nemzeti szolgálatot sem vállalnak. 2021-ben a haredi nők mindössze 4%-a tett így. A haredi férfiak szintén nem szolgálnak jelentős számban az Izraeli Védelmi Erőkben, 2020-ban összesen 1200-an tették ezt – alig feleannyian, mint 2015-ben.

A magas születésszám miatt a haredi gyerekek az összes izraeli diák közel 20%-át, és a héberül beszélő diákok több mint negyedét teszik ki.

A harédi gyerekek mindössze 3,5% tanul a teljes mértékben állami fenntartású, a teljes alaptantervet tanító iskolákban. A többség – 74% – “nem hivatalos, de elismert” iskolákban tanul, amelyeknek a szekuláris alaptanterv nagy részét kell követniük (bár a legtöbbjük nem ezt teszi), a 75%-os finanszírozásért cserébe. További 22,5% tanul “mentesített” iskolákban, amelyek az alaptanterv kisebb részét tanítják, és ennek megfelelő arányú állami finanszírozásban részesülnek.

A haredi lányok egyre inkább az állami alaptantervet tanulják – mivel egyre inkább a munkaerőpiacra irányítják őket -, és az IDI szerint 2019/2020-ban közel 60%-uk tesz állami érettségi vizsgát, ami majdnem kétszerese a 2008-2009-es adatoknak.

A fiúk azonban jóval kisebb valószínűséggel tettek állami érettségi vizsgát, és e téren az elmúlt 13 évben szinte semmi változás nem történt: 2019-2020-ban 15%-uk teljesítette a követelményeket, míg 2008-2009-ben 16%-uk.

Összességében a 2019-2020-as tanévben a haredi diákoknak mindössze 14%-a tett sikeres érettségi vizsgát, szemben a nem-haredi zsidó diákok 83%-ával.

Ez a szám a jövőben valószínűleg nem fog emelkedni, mivel a következő kormány elvileg beleegyezett a haredi iskolák finanszírozásába anélkül, hogy megkövetelné az alaptanterv tanítását.

A felsőoktatási intézményekben a haredi diákok száma továbbra is aránytalanul alacsony, az összes izraeli diák 10,5%-át teszi ki, bár az elmúlt 13 évben drámaian emelkedett. Az IDI adatai szerint e diákok több mint 90%-a főiskolákra jár, amelyeknek általában alacsonyabbak a felvételi követelményei, mint az egyetemeknek.

Times of Israel

Címkék:egyetem, foglalkoztatás, Internet, Katonaság, szegénység, Ultraortodoxia

[popup][/popup]