Európa: zsidó-keresztény kultúra – a Mazsihisz vezetői átgondolásra javasolják a készülő Nemzeti Alaptantervet

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Átgondolásra javasolják, hogy az Erkölcstan, etika pontban, ne csak az európai civilizáció és kultúra keresztény gyökereiről essen szó, mivel nyilvánvalóan csakis zsidó-keresztény kultúráról lehet felelősen beszélni, hiszen a zsidó kultúra alapvető hatással volt a keresztény kultúra kialakulására.

A levélírók és zsidó oktatási szakemberek áttanulmányozták a készülő Nemzeti Alaptantervet.

A Nemzeti Alaptanterv egyik legfontosabb feladata – vélik –, hogy közvetítse a tanuló ifjúság felé azokat az értékeket, amelyek nélkül nem létezhet a modern magyar társadalom. Véleményük szerint a tanuló ifjúságot elsősorban hazaszeretetre, a társadalmi együttélésre, a demokrácia értékeinek megtartására, és egymás tiszteletére kell megtanítani.

hoffmannrozsa_illusztracio_12_02_10.jpg

A Mazsihisz vezetői ugyanakkor fontosnak tartják a NAT kiegészítését azért, hogy a magyar történelemhez kapcsolódóan, a zsidóságról folyamatosan oktassanak, ne csak az ókori Kelet, illetve a Holokauszt kapcsán. Feltétlenül szükségesnek tartják, hogy a zsidóság szerepéről essen szó a honfoglalás, az Árpád házi királyok, az új- és a legújabb kori magyar történelem tényeit ismertetvén, külön kiemelve pl. az emancipációt, a zsidók gazdasági szerepét a magyar kapitalizmus, és a polgárosodás kialakulásában.

A Holokauszt általános oktatása részeként, szerintük a magyarországi eseményeket különálló egységként kell kezelni, és oktatni, s nem elég csak a ’30-as évek végétől, vagyis a zsidótörvényektől ismertetni a történteket, hanem már az 1920-as évektől kezdődően tanítani kell azt a történelmi folyamatot, amely végül is a vészkorszakhoz, a tömeggyilkosságokhoz vezetett.

Meglepő hiányosságnak gondolják, hogy az Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése kategóriában, hiányzik az egyetlen magyar irodalmi Nobel díjas, Kertész Imre neve, és vele kapcsolatban a magyar történelem legsötétebb fejezetének irodalmi feldolgozása.

Átgondolásra kérik, hogy az Erkölcstan, etika pontban, ne csak az európai civilizáció és kultúra keresztény gyökereiről essen szó, mivel nyilvánvalóan csakis zsidó-keresztény kultúráról lehet felelősen beszélni, hiszen a zsidó kultúra alapvető hatással volt a keresztény kultúra kialakulására.

Kifejtik, hogy e gyökerek tudatosítása, annak hangsúlyozása, hogy az európai kultúra alapját képező Tízparancsolat és a hozzá kapcsolódó törvények a Tóra, az Ószövetség részét képezik, azért fontos, mert ezek ismerete alapvető az európai civilizáció gyökereinek megértéséhez.
 

[popup][/popup]