Örökjáradék: újabb Mazsihisz-ajánlat az EMIH-nek

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Az 1.8 milliárdos örökjáradékkal kapcsolatos sakkjátszmában a Mazsihisz újabb lépésre szánta el magát. A korábbinál nagyvonalúbb ajánlatot tett Köves Slomónak, az EMIH vezető rabbijának. Levele tartalmát a Mazsihisz mindjárt nyilvánosságra is hozta honlapján. Eszerint „az első évben 150 millió forintnyi forrást bocsátana az EMIH rendelkezésére, amelyet a későbbiek során évenként emelne”.

 

Levele tartalmát a Mazsihisz mindjárt nyilvánosságra is hozta honlapján. Eszerint „az első évben 150 millió forintnyi forrást bocsátana az EMIH rendelkezésére, amelyet a későbbiek során évenként emelne”.

sakktábla.jpg

Vajon mi lesz a következő lépés?

 

Az ajánlat a korábbinál nagyvonalúbb, mivel 2011 októberében a Mazsihisz az összes zsidó szervezetnek ajánlott 150 milliót. Akkor az ajánlatról nem sikerült részleteket megtudni. A Mazsihisz vezetői nem árulták el például, vajon a korábbi, rendszeres támogatások (például az ortodoxiának juttatott évi 100 millió) beleértendők-e ebbe.

A tárgyalások elég hamar holtpontra jutottak, ezt követte Gál András Levente államtitkár javaslata a zsidó egyeztető fórumon: a négy elismert zsidó felekezet (Mazsihisz, EMIH, ortodoxia, reformzsidók) közt úgy osztanák el az 1.8 milliárdot, hogy annak kétharmada maradna a Mazsihisznél. A Mazsihisz rendkívül élesen kikelt ez ellen. Válaszul a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a kifizetés halasztásáról értesítette a Mazsihiszt – egyesek szerint figyelmeztetésül, mások szerint tanácstalanságból.

A mostani ajánlatról informális úton annyit tudtunk meg, hogy az EMIH-nek ez évre megajánlott 150 milliót egy ötéves intervallum során 220 (mások szerint 250) millióra emelné a Mazsihisz. Ugyancsak e forrás szerint az ortodoxiának 160 milliót ajánl a Mazsihisz.

Megkeresésünkre Köves Slomó az alábbiakat mondta: A honlapon megjelent ajánlat összege – ha e kérdést rugalmasan kezelik – átmenetileg elfogadható. De a támogatás összege az ő elképzelésük szerint egy soktényezős számítás alapján változna évről évre. (Ebbe beleértendő a felajánlott egy százalékok aránya, a működtetett intézmények költségvetése, a rabbik száma és még sok más.) A Mazsihisz ezt a számítást elveti.

Az EMIH másik kifogása, hogy nem akarják a pénzt a Mazsihisz támogatásaként elfogadni: ők az állami újraelosztást preferálják. Erre – Köves elmondása szerint – a Mazsihisz azt az ajánlatot tette, hogy az államkincstárt instruálják: az EMIH-nek juttatandó támogatást egyenesen annak számlájára utalják. Noha ez bármikor visszavonható, ezért problémás, de azért fontos lépés a Mazsihisz részéről – értékelte a javaslatot Köves Slomó.

Az ortodoxia álláspontja is az állami újraelosztás felé mozdult el. Mint névtelenséget kérő informátorunk tájékoztatott: a kiválást amerikai és izraeli ortodox rabbik is erősen forszírozzák. (Nem biztos, hogy tudják: a kiválás jogilag már rég megtörtént, az ortodoxia 1990 óta önálló egyház, „csupán” a Mazsihisztől való pénzügyi függés maradt változatlan.)

E pillanatban úgy tűnik: a frontok megmerevedtek. Nem a pénzelosztás aránya, hanem annak módja körül nincs egyetértés. A holtpontról az állami beavatkozás billenthetné ki a feleket, de úgy tűnik, a kormány jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy az előző Orbán-kormánnyal kötött – és a Mazsihisz által oly sűrűn hivatkozott – megállapodást egyoldalúan megváltoztassa a másik három zsidó felekezet javára. A Mazsihisz ugyanis nemzetközi kampánnyal fenyeget és – amúgy teljesen indokolatlanul – a zsidótörvényekkel példálózik.

Az európai színtéren valóságos ostrom alatt álló kormány pedig valószínűleg nem fog zsidó ügyben még egy konfliktust bevállalni. A Mazsihisz ezt a helyzetet ügyesen kihasználja.

Hírek szerint jobb híján átmeneti megoldást keresnek a felek. Január 31-ig, a törvény által előírt határidőig ki kell fizetni az örökjáradék esedékes részét. A hátralévő csekély időben kell tehát olyan megoldást találni, amellyel a kecske is jóllakik és a káposzta is megmarad – vagyis a pénz elosztására olyan jogi formulát találni, amelyik mind a Mazsihisz, mind a másik három érintett (valamint a KIM) számára is elfogadható.

Előbbi ragaszkodik a korábbi szerződés érvényességéhez és ahhoz, hogy a pénzt önként, adományként nyújtja a másik háromnak. Utóbbiak (mindenekelőtt az EMIH) álláspontja szerint viszont nekik a pénz alanyi jogon jár, nem jótékony adományként. Olyan – átmeneti – jogi formulát kell tehát találni, amely mindkét megoldás felé nyitva hagyja a kaput.

Hírek szerint csütörtökön Gál András Levente államtitkár ez ügyben eljuttatott egy szövegtervezetet Feldmájer Péterhez, a Mazsihisz elnökéhez. Feldmájer válaszát, e sorok közléséig, nem ismerjük.
 

[popup][/popup]