A tisztességes felosztás alapelvei

Írta: Mazsike - Rovat: Politika

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöksége érdeklődéssel figyeli, hogy a jelenleg elismert három zsidó felekezet között egyezkedés kezdődött az örökjáradék juttatás felosztásáról. Tisztában vagyunk azzal, hogy a több évtizede kialakult gyakorlat csak türelemmel, egymás iránti tisztelettel és nagyfokú kompromisszumkészséggel változtatható meg.

 

hands_solidarity.jpgA mai magyarországi viszonyok között azonban e támogatás felosztását jóval összetettebbnek látjuk, semhogy arról kizárólag a vallási felekezetek képviselői tárgyaljanak. A magyar zsidóság közéleti, társadalmi szerepvállalásában, hagyományainak ápolásában, jövőjének építésében megkerülhetetlenek a civil szerveztek. A zsidóság körében mindig működtek, népszerűek voltak a hasonló szerveződések, még akkor is, ha működésük a vészkorszak előtt nem volt élesen elválasztható a hitközségektől.

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1989-es megalakulása óta az OMIKE, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület utódjának és szellemi örökösének vallja magát. A mai zsidó civil szervezetek tagjainak felmenői jelentős mértékben gyarapították azt a hajdani zsidó vagyont, ami a mostani felosztás hivatkozási alapját képezi. A fentiekből következik, hogy amennyiben valóban szívügyüknek tekintik a zsidóság jövőjét, a források újraelosztásánál a civil szervezetek igényeire is tekintettel kell lenniük.

Nem fogadható el, hogy a zsidó civil szervezetek támogatása kizárólag a maradványelv alapján történjen. Azt is félrevezetőnek tartjuk, hogy a felosztás alapja kizárólag az 1%-os adófelajánlás legyen. A MAZSIKE és a civil szervezetek többsége ugyanis az utóbbi években nem az ilyen felajánlások maximalizálására törekedett, hanem igyekezett tagdíjból, adományokból, tevékenységének bevételeiből és pályázati forrásokból megszerezni a működéséhez szükséges összegeket.

A zsidóság korbeli és jövedelmi viszonyai miatt az 1%-os felajánlás nem feltétlenül tükrözi a valódi társadalmi támogatottságot. Számos olyan szervezet, mely elsősorban az időseket, vagy a jövedelemmel nem rendelkező fiatalokat tekinti célközönségének, egyszerűen kimarad a számbavételből. Tisztességes felosztás csak az egyes felekezetek és civil szervezetek elfogadottságának, konkrét tevékenységének és elvárt kötelezettségeinek elemzése után lehetséges.

Kérjük a tárgyaló felektől, hogy mindezt a következőkben vegyék figyelembe!

Kirschner Péter
Mazsike elnök
 

[popup][/popup]