Mazsihisz kontra kormány – újabb pengeváltás

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Éles hangú nyilatkozatokat váltott a héten a Mazsihisz és a kormány.
Előbbi – minden diplomáciai tapintatot félretéve – nyersen felszólította
a kormányt, hogy fizesse ki a Holokauszt túlélőinek járó 2011 évi
támogatást. A kormány félrevezető információk közlését rótta fel a
Mazsihisznek.

 

 

Ököl_Mazsihisz kontra kormány  újabb pengeváltás.jpg
A Mazsihisz-közlemény emlékeztette a kormányt szerződésben vállalt kötelezettségére és ígéreteire, valamint arra, hogy az elmaradt kifizetéseket közel ezer – azóta elhunyt – jogosult már nem kaphatja meg. Közleménye utolsó mondatában a Mazsihisz már Magyarország szavahihetőségét és tekintélyét látja veszni az elmaradt kifizetések miatt.

A fentiekre a kormány nevében nem kevésbé éles hangon válaszolt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM). A „Félrevezető információkat közölt a Mazsihisz” című közlemény leszögezi, hogy a kifizetést azonnal teljesítik, amint a 2007 és 2010 között szétosztott támogatások elszámolása megtörténik, melynek határideje 2011. június 30. volt.

A szóváltás második része a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) kuratóriuma körül zajlott. A Mazsihisz-közlemény nem minden káröröm nélkül fejezi ki megdöbbenését, amiért a kormány nem volt képes olyan dokumentumokat beterjeszteni, melyek láttán a Fővárosi Bíróság elfogadta volna az új kuratórium bejegyzését. Válaszul a KIM rámutat, hogy a bejegyzés formai hiba miatt maradt el, és kuratórium körüli huzavona épp a Mazsihisz „jóvoltából” nem zárult le.

Ács Tamás, a Mazsök irodavezetője a következőkről tájékoztatta a Szombatot. A sokat hivatkozott 2007-es megállapodás szerint a túlélőknek fizetendő kárpótlást két részre osztották: kétharmada a külföldre szakadt túlélőknek jut, egyharmada az itthon maradottaknak. Az utóbbiak ügyében a Mazsök irodája az elszámolást már 2010-ben benyújtotta. A külföldieknek szánt pénzt a Mazsök továbbutalja az erre felhatalmazott Claims Conference nemzetközi szervezet számlájára. Utóbbi aztán Floridától Tel Avivig támogatja a túlélők közösségeit a legkülönbözőbb módokon. (Egészségügyi ellátást biztosít, kulturális programot támogat, stb.) Ennek megfelelően az elszámolás is bonyolultabb. A Claims Conference határidőig nem számolt el a magyar államtól kapott támogatással – a Mazsök-iroda többszöri sürgetése ellenére.

A Mazsök irodája – mondta Ács – többször javasolta a kormánynak, hogy a két ügyet válasszák szét: a honi túlélőket ne terhelje a Claims Conference mulasztása. A kormány azonban az ehhez szükséges szerződésmódosítást már az új kuratórium hatáskörébe utalta, és arra hivatkozik, hogy ez éppen a Mazsihisz obstrukciója miatt nem tud munkához látni. Ács Tamás azonban felhívta a figyelmet, hogy a régi kuratórium jogosultsága fennáll mindaddig, amíg az új testület nem kapja meg a bírósági jóváhagyást.

Egy anonimitást kérő minisztériumi tisztviselő mindezt kissé más megvilágításba helyezte. Az, hogy a Claims Conference nem számolt el időben a pénzzel, végső soron a Mazsök felelőssége, mivel a kormány a Mazsökkel áll jogviszonyban, a kárpótlási pénzt is a Mazsök számlájára utalta át, és utóbbi küldte tovább ennek kétharmadát a Claims Conference-nek. Így a külföldi elszámolás beszerzése és egybeszerkesztése a hazai elszámolással a Mazsök feladata. (A Claims Conference 400 oldalas elszámolása nemrég egyébként megérkezett, de Interneten keresztül, angol nyelven, hivatalos aláírás nélkül, ami az államháztartási törvény szerint nem elfogadható. A Mazsök-iroda felelőssége a magyar nyelvű, formai követelményeknek megfelelő, teljes körű elszámolás beterjesztése. (Ács Tamás elmondása szerint ez most már folyamatban van.)

Ami a külföldi és a honi túlélőknek nyújtott támogatás jogi szétválasztását illeti, minisztériumi forrásunk megjegyezte: ő ilyen beterjesztést még nem látott. Lehetne ugyan tárgyalni erről, de kételyét fejezte ki, hogy a jelenlegi, Mazsihisz dominálta kuratórium hajlandó-e érdemben együttműködni bármilyen kormánytényezővel. Amúgy – jegyezte meg – megdöbbenéssel tapasztalták, hogy a Claims Conference képviselői – mint ez augusztusi látogatásuk során kiderült – nem ismerik a 2007-es megállapodás tartalmát. Ennek tisztázása után tettek ígéretet az abban foglaltak teljesítésére. (Megkerestük ez ügyben a Claims Conference budapesti – közép-európai ügyekért felelős – képviselőjét, Székely Juditot, aki azonban nem tekintette magát illetékesnek, és elzárkózott attól, hogy bármiféle információt adjon.)

A fentiek alapján a Mazsihisz teátrális felhívása nem látszik megalapozottnak: vezetői ott ülnek a Mazsök kuratóriumában, így pontosan tudhatják, hogy a kifizetések az elszámolási problémák miatt késnek.

 

[popup][/popup]