És ki az a csipkebokor?

Írta: Uri Asaf  - Rovat: Politika

Vajon az égő csipkebokor
valóban csipkebokor (Exod.)? A fordítás
hagyomány, amely mögött nehezen látszik a megtett út.
A
Septuaginta csipkebokor gyanánt batost, a Vulgáta rubust említ.

 

 

Uri Asaf.jpg

A csipkebokrot megerősíti a hagyomány, a sanctus jelzővel, így lesz rubus sanctus, mondjuk szent szeder. A botanikai elkalandozástól Luther és a King James angol változata elzárkózik. Náluk a bokor nem több, mint bokor. De a héber szne szóhoz képest ez így még is sok, vagy nagyon kevés.

égő csipkebokor_nagy.jpg

Ui Asaf: Égő csipkebokor

Ami előtt Mózes áll, azt héberül úgy nevezik, hogy szne, סנה: ve-hine, há- szne boer bá-es – és lám, a szne tűzben ég (Kiv 3, 2). Mózes a tűzben égő szne előtt áll, rajta kívül, senki más. Ezt a bokrot a botanikus szeme soha nem látta, a héber nyelv semmiféle rég kipusztult, vagy létező növényt nem rendel hozzá. Hol a szne? Ki az a szne? A szent szeder, a rubrus sanctus a középkor szülötte, a történethez nem sok köze van. A bokorral való találkozáskor Mózes a hegy tetején áll, és a jelenséget nézi, mely a bokorból hozzá szól. A Szináj hegye a lába alatt áll, ezért nem kelt semmi feltűnést. A hegy természetes és megszokott, különben se akarja Mózest megijeszteni, ezért összehúzza magát, és egy bokor képét veszi fel. A neve azonban változatlan: szne: sz(i)n(ai), (סני). (A magánhangzókat az olvasó kedvéért tüntettük fel). A szne és a törvényadás hegye, felcserélhetők. Ugyanez a hegy, melyen hősünk áll, a viszontlátás napján majd ugyanígy ég, füstöl, mint a bokor, a történet kezdetén. Íme, a bokor, mely hegy; de nemcsak hegy, hanem az egész világ, és a sugárzó nap:  s(o)nne, s(u)n. A hegyet nyugat felől nézve, kibukkan mögötte lángoló nap és eggyé válnak.

Még egy kuriózum: ha a szne betűi sorrendjét megváltoztatjuk, csoda történik: nesz, נס. (jelentése: csoda). Mózes a csoda előtt áll, az égő szneből a Szináj hegye szól. A hegy, mely napként ég, de nem ég el. A sugárzó, eleven hegy szólítja meg. És ki az a csipkebokor?

 

[popup][/popup]