Író, kézműves, zsidó, leszbikus, nő, budapesti…

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Bármilyen abszurd, Malac a zsidó néppel érzi magát hasonlatosnak, és ki
is mondja, átélte fajtája genocidumát. Ez nagyon sok kérdést vet fel.
Mindannyian számos identitással rendelkezünk, mégis, legtöbben egy fő
alappillért keresnek, amire ráépíthető a többi, holott a több alappillér
mindig stabilabb. A kérdés az, bevállalható-e a társadalomban,
bármelyik elutasított tulajdonságunk?

L_N_Anna_portré.jpg

Lovas Nagy Anna


A Zöld disznó kalandjait lányod szórakoztatására kezdted el írni. Zsidó kislánynak malacot! Hogy tehet ilyet egy jiddise máme! Levágtátok már?

Nem, és soha nem is fogjuk levágni, ahogy a macskáinkat sem vágjuk le, és a pintyekből sem főzünk levest. Komolyra fordítva, ahogy a lányom értelme nyílt, úgy vált összetettebb személyiséggé a zöld disznó. Egyszerre nőttek fel. Malac egyre komolyabb problémákkal néz szembe, folyamatos transzformálódása analógiát teremt a transz emberek problémáira, de épp úgy rezonáns az asszimilációra, az identitásra, arra a kérdésre, mit is tehet az ember, ha más, mint a többi, és ennek jól látható jegyei vannak. Bármilyen abszurd, Malac a zsidó néppel érzi magát hasonlatosnak, és ki is mondja, átélte fajtája genocidumát.

Ez nagyon sok kérdést vet fel. Mindannyian számos identitással rendelkezünk, mégis, legtöbben egy fő alappillért keresnek, amire ráépíthető a többi, holott a több alappillér mindig stabilabb. A kérdés az, bevállalható-e a társadalomban, bármelyik elutasított tulajdonságunk? Vagy ezen elutasított tulajdonságunk alapján, megpróbáljuk megkeresni identitás-rokonainkat és megkezdjük önmagunk gettósítását, mert ott talán biztonságban vagyunk.

Ezt a hamis illúziót ábrázolja Malac, aki néha már elhiszi, megszerették, befogadták, de amikor bárhol kitör a balhé, első dolguk ledisznózni. Saját magam legalább tíz meghatározó tulajdonságomat tudom felsorolni: író, kézműves, zsidó, leszbikus, nő, budapesti, anya, grafikus, lázadó, feminista. Mind a tíz tulajdonságot el lehet helyezni olyan szövegkörnyezetben, amely biztosan rossz fényt vet rám, mégis mindegyik alappillérem, és soha nem szeretném ködbe fogni, láthatatlanná tenni, mert komoly baleseteket okozhat, és önmagam eltagadása a léleknek halálos baleset.

 

Identitásod mekkora teret kap műveidben? Van egy hiedelem, miszerint a zsidó írónők szövegeikben egyáltalán nem tesznek említést származásukról.

Szántó T Gábor szemináriumának kérdése, hogy van e modern zsidó irodalom? Mitől az, a szerző származásától, a témától, a nyelvtől? Talán ugyanez a sokoldalú kérdés érvényes itt is. Jelinek zsidósága az antifasizmusban jelenik meg. Ulickaja Daniel Stein, tolmács című könyve igazán zsidó írás. Ebben a kérdésben akkor lehetne kutatni, ha legalább annyi szépíró nő lenne a polcokon, mint férfi. Kérdés az is, kortársakról vagy elődökről beszélünk?

Az igen kevés megjelenő női szerző nem teszi lehetővé a kérdés pontos megválaszolását. Létezik visszaemlékezés, és Oral History, Vasvári O. Louise és az Esztertáska sokat tett ezért, de ezt nem tekintik szépirodalomnak, mint ahogy az önéletírást és a naplót is fanyalogva fogadja az irodalom, noha a nők, gazdagabb forrásokkal bírnak ezekben a műfajokban.  

Valamelyik identitásom mindig felbukkan. Általában több részem dolgozik egyszerre az alkotás folyamatában, de a téma a meghatározó. Az első regényemben (Verazélet) a leszbikus hang az elsődleges, de megszólal a feminista, a zsidó, az anyai és gyerekhangom, és a szegénység hangja is. Ha a közhiedelem az tartja, zsidó írónők kerülik az öndefiníciót, akkor nagy a valószínűsége, ellene fogok menni. Alap beállítottságom az ellenkezés, és itt nem a kamasz lázadásra gondolok, hanem a kérdések feltevésére. Ma úgy hiszem, leghasznosabb írásjel a kérdőjel. Egyszer kellene írni egy kérdés-regényt

 

L_N_A_meztelen Lovas Nagy Anna.JPG

A meztelen

 

Bódis Kriszta íróiskolája hatott rád?

Bódis Krisztával lassan négy éve dolgozom együtt, harmadik szemináriumának vagyok a hallgatója. Értő és figyelmes bábáskodása nélkül nem jöhetett volna létre a Verazélet végleges verziója. Segítségemre volt még Beke Zsolt, a Kalligram szerkesztője, és fontos tanulási fázisokon mentem keresztül a többi szeminarista szöveg kritikai elemzése közben.

Hogyan találtad meg zsidó gyökereidet?

Nevelőszülőknél, majd állami gondozásban nőttem fel, ezért a valódi családomról nagyon sokáig semmiféle információval nem rendelkeztem. Tizenöt évesen találkoztam Flóra lányom apjával, és az ő polcán az első héber betűs könyvvel: Mirjam. Imádságok zsidó nők számára. Varázslat volt, kalligrafikus gyönyörűség. Férjhez mentem, gyerekem született, alijáztunk, majd visszatértünk. Ekkor született a Szombat angyalai című kiállításom, amelyet Raj Tamás nyitott meg, és a sok éves tanítás és együttműködés Tamással (emléke legyen áldott). Amit tudni kell a zsidóságról című könyv illusztrálásával egy időben derült fény a gyökereimre, de ez egy nagyon hosszú, kacskaringós és sok helyen szomorú történet.

 

L_N_A_Raj Tamás és a hét törpék, meseolvasás Lovas Nagy Anna.JPG
Raj Tamás és a hét törpék, meseolvasás

 

Lesznai Anna személyisége magával ragadott. Mindketten kézművészek vagytok?

Igazán sajnálom, hogy elmaradt a találkozás annak a kornak a nőivel. Lesznai Anna, Böhm Aranka, Gertrude Stein, és még sorolhatnám. Lesznai különösen közel áll hozzám. Egészen finom szintézist hozott létre a paraszt-szecesszió és a folklorisztikus ornamentika alkalmazásával. A textil igazán kézműves alkotás. Ő is festett, írt, közel volt a földhöz, az anyaghoz. Az elfoglaltságaim kiegyensúlyoznak, a mézeskalács gyúrása, formázása, fizikai, és nagyon is testi találkozás az anyaggal. Az írás, szellemi elfoglaltság. A varrás meditatív. A festés és grafika, pontosságot és arányérzéket követel. Az éjszakai autózás, vagy hajnalban elindulni a mézeskaláccsal egy vidéki városba, maga a Flow.

Több szövegen dolgozol egyszerre. Hogy bírod az iramot? Valószínűleg titkos hiperaktív vagyok. Egy elfoglaltság nem köt le, hamar elunom. Ez nem feltétlenül írást jelent, de több dolog foglalkoztat egyszerre. Ha írok, akkor csak az van, csend, nyugalom, elszigetelődés, de ha elakadok, szívesen kezdek valami másba. Nem vagyok frusztrált, ha nem megy az írás. Néha napokig gördülékenyen megy, aztán megbokrosodom. Mániásan jegyzetelem az ötleteimet, némelyik elhal, mások meg épp az elakadásnál jelentenek segítséget. Most illusztrálni fogom Bak Zsuzsanna fiatal író mesekönyvét, ez az új feladat.

A nyolcadik kerület, a különböző, nehéz sorsú szereplők visszatérő motívumok történeteidben. Szociálisan nagyon érzékeny vagy. Mostanában bűbájos, babonás boszorkányos szövegeket írtál. Ez egy új hang?

Tizenöt évet éltem a VIII. kerületben, dolgoztam a SZETA-ban, az OPNI-ban, láttam, mi történik az állami gondozottakkal, bejártam a „Goldschmidt-Művekbe”. A jelen gazdasági helyzetben nem lehet nem szociálisan érzékenynek lenni, nem lehet kikerülni a civil aktivitást.

 

Lovas Nagy Anna_cirkuszosok II.JPG
Cirkuszosok II.

 

[popup][/popup]