Littmann Peppi, a pléhkrisztus és a mexikói hercegnő

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A Józsefváros a budapesti zsidóságnaky különös lenyomata. Egyfelől
megjelennek benne a századfordulós zsidóság asszimilációs törekvésének
csúcspontjai, másfelől az újbevándorló, piacozó, hagyományos
életformájához és vallásos kötődéséhez ragaszkodó, vándorlásra ítélt
zsidó kispolgár is.

 

 

A Józsefváros abból a szempontból egyedülálló Budapest belső, történelmi városnegyedei között, hogy végleteket ötvöz: a 18. században még Pacsirtamezőnek („Lerchenfeld”) hívják és a városfalon kívülre szorult szlovák és német földművesek lakják.  Százötven év alatt párhuzamosan épül ki a Mágnásnegyed pompája, a színházak, kávéházak, szerkesztőségek és nyomdák kulturális pezsgése, és néhány sarokkal arrébb, a körút túloldalán, egy könnyed sétányira a műhelyek, mulatók, kiskocsmák világa és ágyrajáró népe. A Józsefváros a budapesti zsidóságnak is különös lenyomata. Egyfelől megjelennek benne a századfordulós zsidóság asszimilációs törekvésének csúcspontjai, másfelől az újbevándorló, piacozó, hagyományos életformájához és vallásos kötődéséhez ragaszkodó, vándorlásra ítélt zsidó kispolgár is.

szombat_jozsefvaros_tuzfalak_1.jpg

Józsefvárosi tűzfalak: (fotó Szegő Dóri)

Az asszimiláció szimbolikus intézménye a haynaui hadisarc összegéből épült Ferenc József Szeminárium (Rabbiképző Intézet), a neológ zsidóság központja, ami a Nemzeti Színház és a Nemzeti Múzeum szimbolikus térfoglalásával megalakult Palotanegyedbe épült – grófok, bárók, hercegek és gazdag nagyiparosok palotáinak szomszédságába. Az asszimiláció további lenyomatai a zsidó építészek Mágnásnegyedbe tervezett palotái is: a Hauszmann Alajos, Steindl Imre és Lechner Ödön mellett is dolgozó, világlátott Baumgarten Sándor tervezte Esterházy palota, ma a Magyar Rádió Márványterme, vagy a Wechselmann Ignác építette Károlyi palota a Múzeum utca 17-ben.

A körút túloldalán egy egészen más Józsefvárost találunk: egy-két emeletes házakat, udvari lakásokban alapított imaegyletekkel, kelet felől érkező piacozó zsidó kiskereskedők, kisiparosok és zsibárusok szekereivel, akik vevőkörét elsősorban a Józsefvárosi pályaudvarra igyekvő parasztok alkotják. „Ahogyan e héberek szokásos élénksége a parasztok faragatlan nyersességével párosult, alkudozásuk vitatkozásnak, civódásnak tűnt” – írja Jan Ackersdijck holland utazó 1823-as Pest Budai útinaplójában.

teleki_ter_piac.jpg

Teleki téri piac a háború előtt

Kiss József, Molnár Ferenc, Scheiber Sándor, Fejes Endre, Giorgo Pressburger és Raj Tamás. Közös bennük, hogy mindannyian olyan budapesti zsidók, akik számára városi identitásuk, Budapesthez való kötődésük referenciáit a Józsefváros helyszínei jelentik. Kiss József, a Hét alapító szerkesztője, aki a napilap műfajába emelte a szépirodalmat, egy legendás Népszínház utcai lakásban lakott, a híres Polgári serfőzde bérházában. A körút túloldalán épülő, szomszédos Palotanegyed és a külső-Józsefváros kontrasztját kifejező józsefvárosi gúny csak „Sörpalotaként” emlegette a házat. Kosztolányi Dezső így írt Kiss népszínház utcai miliőjéről nekrológjában, a Nyugatban: „Egy decemberi délben, nagyon régen fölkerestem A Hét szerkesztőjét. Ágyban feküdt. Nem volt beteg, hanem verset írt azon a napon és szokása szerint ilyenkor nem kelt föl.(…) A selyemperzsáktól derengő szobában, párnáktól körültámasztva trónolt a rengeteg ágyon, melynek sárga paplanán rajztábla hevert, ráfeszített ívpapírokkal, körötte sok-sok hegyesre faragott irón, hogy kellő pillanatban keze-ügyében legyen s ne rebbenjen el a végzetes ige, mely csak ritkán jelentkezik és hamar eltűnik.” – Míg Kiss megadta a módját a rímfaragásnak, addig három házzal odébb Raj Tamás nagyapja, Gold Vilmos és a híres jiddis színésznő, Littmann Peppi Dibbukot adott elő az utolsó pesti zengerájban, a Wertheimer mulatóban. Ignotus szavaival: „egy nem is túlságosan fiatal s éppen nem a legszebb lengyel zsidó lány vagy asszony, aki kaftános és pajeszes zsidó legénynek öltözködve és zsargon-nyelven énekel mindenféle sikátori malacságot és gettó-érzelmességet, de oly szemtelen jókedvvel, oly patakzó biztossággal, olyan egy szempillantás alatt egybemarconizódó összeköttetésben az egy szavát alig értő közönséggel”. Kiss halála előtt néhány évvel, pár karnyújtásnyira a Teleki tér és a Kun utca sarkán született, és élte le egész életét a geniza-kutató tudós és rabbi, Scheiber Sándor is. Hozzá a Nyugat nagyjai már nem teázni jártak, ő a két szobás kis lakás nagy könyvtárában őrizte Arany, Mikszáth és József Attila kéziratait. Házának földszintjén, Népszínház-mozgó néven filmszínház működött, melybe – a városban egyedülállóan – a zsidók még 1944 nyarán, a német megszállás után is járhattak. Talán az „Egy szoknya egy nadrág” vagy a „Casablanca” feledtették sötét gondolataikat, de az, hogy szigorúan a számukra kijelölt szerdai és pénteki első előadásokat látogathatták, már sejttette a végkifejletet. Ezzel egy időben a szomszéd sarkon, a Köztársaság tér 12-ben rejtőzködött Aharon Rokéáh Singer, belzi csodarabbi, aki a háború kitörése miatt menekült lengyel gettókon át Budapestre, majd a német megszállás előtt néhány hónappal az Orient Expresszre szállt Palesztinába szóló irataival, és megalapította galíciai haszid irányzatát Izraelben.

Pepi_Littmann_haszidferfiruhaban.jpg

Littman Pepi haszid férfi ruhában

Fejes Endre a Rozsdatemetőben „Jó lelkű, tékozló embereknek” nevezi a Nagyfuvaros utca népét, akiknek „dúsan terített asztaluknál mindennap csirkét, kacsát evett – felekezeti és rangkülönbség nélkül – a szomszéd és a rokon, a távoli ismerős vagy az arra járó koldus”.

A jelen külső-Józsefvárosának helyszínei még mindig őriznek valamit a Teleki téri zsibvásár századfordulós hangulatából. Budapest egyik leghányatottabb sorsú kerülete talán a legtöbb kárt szenvedte a második világháborúban. Épületeinek 90%-a megsérült, a város újjáépítésekor itt szinte egyáltalán nem építettek házakat, az ötvenes évek elejéig a foghíjtelkek is üresen álltak. A bérházakat államosították, majd szinte egyáltalán nem tartották karban. A mellőzöttség talán nem kedvezett az épületeknek, annál inkább a háború előtti miliőknek és életformáknak. A negyed éppen slumosodásának és krízishelyzetének köszönheti, hogy túlélte az elmúlt húsz évet is. Nem volt remény arra, hogy a társadalom felsőbb rétegei számára vonzó kerületté tehető, ezáltal elkerülte a gyors haszon mentén, gondolkodás nélkül bontó befektetők figyelme.

8ker1.JPG

Józsefvárosi háztetők (fotó: Pósfai Zsuzsi)

Ez az a városrész, ahol a gangos házak udvaraiba vagy szuterén-üzletek nehéz gyapjúfüggönyei mögé nézve még mindig a háború előtti tárgyakat, tevékenységeket és illatokat találunk, ahol olyan iparosokkal találkozunk, mint autókárpit-készítő, kard- és fegyvermíves, karácsonyfadísz-készítő. Ahol a zsinagógával szemközti, Nagyfuvaros utcai lakóház udvarán a mai napig megvan a taslich kút, melybe a ház vallásos zsidó lakói, Ros Hasanakor beleszórták a bűneiket jelképező morzsákat. Különös egybeesés, hogy ebben a házban működött az Éc hájimnak – Élet fájának nevezett egylet ortodox imaterme, és ebben a kertben, a kút szomszédságában áll egy fügefa, ami a bibliai leírás szerint az Édenkertben az Élet fája mellett nő.

Ez az a városrész, ahol a Mátyás tér sarkán, egy tűzfalon a mai napig egy régi pléhkrisztus figyel: „a Koszorú utcában egy töpörtyűnénike mindig friss mezeivirág-csokrot csempész a sarki pléhkrisztus fémlábaihoz. Bizonyos estéken gyertyákat gyújt a virágok között. Szélben lebegő lángnyelvek, félrebillent fejű, kopott férfialak, aki csak a Mátyás tér és a József utca rosszlányait érdekli. Éjszakánként kabátjukat magukra tekerve állnak előtte sírva.” – írja Lábass Endre Vándorparadicsom című kötetében.

plehkrisztus_koszoruutca.jpg

Pléh Krisztus (fotó: Kuffnagel Béla)

Ez az a városrész, ahol a Teleki tér egyik udvarában kis imaterem áll, amit galíciai haszid zsidók alapítottak a századfordulón, Csortkovo schul néven, és azóta is eredeti formáját őrzi. Évtizedekig a kerület legendás Glázer Juci bácsijának tiszteletére jött össze minden héten a minjen. A kis gyülekezet tagjai Glázer bácsi halála után is összejöttek, egyre több lett a fiatal. Az imaterem melletti, egykor női részként használt lomtár takarítása közben, háború előtti újságokba csomagolt cipők mellett rábukkantak arra a Dávid-csillagos festőhengerre, amivel a zsinagóga falait díszítették. (S terveik szerint egyszer újra ezzel festik ki az imaházat. A szerk.)

Ez az a városrész, ahol a József utcai 110 éves műteremházban ma a Roma Parlament viszi tovább a hely szellemét. Itt készítette Seenger Béla a Zeneakadémia és a Parlament épületdíszeit. A ház udvarában kialakított műtermekben rajzolta az állatkerti pavilonok terveit Kós Károly, és itt alkotott Ferenczy Béni is. A Józsefváros ütött-kopott utcáin olyanok látogattak a József utcai házat, mint Iturbido, mexikói hercegnő, aki a mexikói operaház szecessziós üvegkupola-terve ügyében érkezett Maróti Gézához és Róth Miksához. A Műteremház mohával borított kertje a mai napig borostyánnal benőtt szobrokat őriz. A néhány éve veszélybe került épület megmentéséért aktívan tiltakoznak az erre szerveződő helyi civilek.

Andre_Kertesz_muteremhazban.jpg

André Kertész a műteremházban

„Mi hát a közép-európai városok közös öröksége? A századforduló derűs csendje, amely a  változatlanság törékeny ígéretével nyugtatja meg a jelenben ellenségüket megtalálókat? (…) Szeretném hinni, hogy Budapestet nem csak a gazdasági stratégiák, egyezmények és autópályák, de a vándorlóemberek, tárgyak és történetek is újra szorosan összefűzik a régió városaival.” – Írja Polyák Levente a közép-európai városok emlékezetéről írott esszéjében. Én történetesen nem látom ellenségemet a jelenben, a változatlanság törékeny ígérete mégis megnyugtat, és azt hiszem, Budapesten a vándorlóembereknek, tárgyaknak és történeteknek van egy, az előbbinél még fontosabb küldetése.
 

[popup][/popup]