A „kommunista rabbi” látomása Erec Jiszráélről

Írta: Szombat - Rovat: Politika

A cionizmus
prófétájának nevezett Moses Hess 1862-ben adta közre Róma és Jeruzsálem – Az
utolsó nemzeti kérdés
című írását. A kötet első teljes magyar kiadását
mutatta be az Izraeli Kulturális Intézetben a Múlt és Jövő Kiadó, a szöveget
gondozó Haraszti György és a művet méltató Heller Ágnes társaságában.

 

 

hess_cover.jpg

„A nemzetiújjászületésért küzdő minden történelmi nép nemes lelkű előharcosainak”ajánlott könyv címe nem Nietzschére és nem az európai kultúrát meghatározóRómai Birodalomra utal – tudta meg a közönség a filozófusasszonytól –, hanem a19. század közepén egyesülő Olasz Királyságot és sikeres törekvéseit társítjaaz eljövendő Új Jeruzsálemhez. Eredetileg Izrael újjászületése volt atervezett cím, illetve A népek tavasza is felmerült, Heinrich Graetz(1817-1891) ösztönzésére lett végül a cím Róma és Jeruzsálem.

„Az úttörő könyvmondandója abban foglalható össze, hogy a világ rendje akkor áll helyre, ha azsidó nép megtalálja és elfogadtatja a helyét a népek közösségében” – írjaHeller Ágnes a Múlt és Jövő Cionista Könyvtár első darabjaként megjelent műelőszavában.

Moses_Hess_portré.jpg

Moses Hess

Herzlhezhasonlóan Hess is szocialistának képzelte a zsidó nemzetállamot, mely aszolidaritás, egyenlőség alapján fog állni, véget vetve az európai kapitalizmusuralmának. A zsidó állam 1896-os megjelenésekor Herzl még nem ismerte Hess kispéldányszámban elfogyott kötetét (1862-ben még csupán kétéves volt a kisTivadar), naplójából tudjuk, hogy évekkel később került csak a kezébe. Herzlutópisztikusabb volt Ősújország címűregényében, mint négy évtizeddel korábban Hess, aki kolóniák alapításárabuzdított Palesztinában. Kortársai közül csak olyanok értették megjelentőségét, mint a cionista Natonek József (1813-1892) rabbi, a Joyce révénvilágszerte ismertté vált Blum Lipót, vagy az első magyarországi zsidóállamtitkár, Horn Ede (1825-1875).

Lőw Lipót(1811-1875) szegedi főrabbi irreálisnak ítélte a Róma és Jeruzsálem nemzetálmodó teóriáit, mondván, a zsidóságnakhiányoznak az államalapításhoz szükséges intézményei, nincs közös nyelve, ahéber pedig nem válhat beszélt nyelvvé. Megjelentette ugyanakkor az általaszerkesztett Ben Chananja folyóiratban a könyvbírálatára érkezett Hess-választis. Ezek szintén olvashatók a most megjelent kötet függelékében, és nemcsak a12 levelet tartalmazó 1937-es magyar fordítás került be – az egykori erdélyikiadó-fordító, Giszkalay János (1886-1951) előszavával együtt –, hanem az1899-es héber kiadásból Hess epilógusa és magyarázatai szintúgy. Végül HarasztiGyörgynek a magyar vonatkozásokra is kitérő gazdag utószava egészíti ki HellerÁgnes bevezető tanulmányát.

Haraszti György.jpg

Haraszti György

A kiadó számárabecsületbeli ügy volt, hogy megismertesse a magyar közönséggel ezt az Izraelbenelismert, hazánkban viszont szinte ismeretlen szerzőt – mondta el Haraszti, nemtitkolva a Hess személye és műve körüli problémákat sem. Mert bárgondolkodóként szemben állt az ortodoxiával, hangsúlyozta ennek közösségijellegét. A hászidokat „reklámozta” nemzeti felfogásuk miatt, areformmozgalmakat viszont teljesen elítélte, állítván, hogy az asszimilációrossz politika, az identitás feladása nihilizmushoz vezet. A huszonegyedikszázadból visszatekintve kínos kissé, hogy Hess beemelte a fajelméletet azsidókérdésbe, az osztályharc mellett fajok harcáról és faji tulajdonságokrólírt. Fajfogalma azonban összetett, nem egyértelmű, „etnicitást, kultúrát,nyelvcsaládhoz tartozást, örökölt fizikai sajátosságokat egyaránt jelenthet” –fogalmazott Haraszti György.

Heller Ágnes.jpg

Heller Ágnes

Hess, rabbifelmenőitől elfordulva, A pénz lényegéről című 1843-as írásábanvéresszájúan antiszemita volt, Marx csak részleteket mert átvenni belőle A zsidókérdéshez című művébe.Közreműködött olyan marxista szlogenek megalkotásában, mint „a vallás a tömegekópiuma”, s egy katolikus munkásnőt vett feleségül, akiről azt tartották, hogykorábban prostituált volt. Hess ismertette meg Engelsszel Marx tanait, majdsegítette közös munkájukat. Heller Ágnes szavaival: „Ő volt az első marxista”,a két kommunista filozófus azonban később már nem tartotta elég radikálisnak.Holott az 1848-1849-es forradalmak idején a Kommunista Szövetségen belül ahatalom azonnali megragadását követelőkhöz csatlakozott a Marx által „az énkommunista rabbim”-nak nevezett Hess.

Hess _grave_in_israel.JPG

Hess sírja Izraelben

Németországban„a német szociáldemokrácia atyja” felirat olvasható a sírján – melyet a nácikelfelejtettek megrongálni. Kineret kibuc temetőjében található sírfelirataszerint: „A nemzetközi szocializmus egyik alapítója, Izrael állam előfutára”.Herzl véleménye alapján: „Spinoza óta nem volt a zsidóságnak oly nagygondolkodója, mint az elfelejtett Moses Hess”.

 

[popup][/popup]