Zsidó szervezetekkel tárgyalt a Kormány

Írta: MTI - Rovat: Politika

A Kormány múlt heti döntésének megfelelően megkezdte a tárgyalást a zsidó közösségekkel, érdekképviseleti szervekkel, valamint szakmai szervezetekkel. A Kormány úgy döntött, hogy megújítja a zsidó közösségekkel és a nemzetközi zsidó szervezetekkel zajló egyeztetések formáját, és azt a korábbinál szélesebb körben, több témában, intenzívebben, gyakrabban folytatja. Az első tárgyalásra január 31-én hétfőn került sor.

A résztvevők üdvözölték a Kormány azon törekvését, hogy zsidósággal folytatott párbeszédet eltávolítsa a pártpolitikától, valamint azt, hogy a tárgyalások kibővítésére törekszik mind a résztvevők köre, mind a tárgyalások témája tekintetében.

A jelenlévők nyugtázták, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak (MAZSÖK) nyújtott 50 millió forintos – fel nem használt – állami támogatást a Kormány változatlanul az „uratlan vagyon” felkutatására ajánlja fel és át fogja adni az ezt végző szervezeteknek.

A Kormány, mint a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE) alapítója a közalapítványban folyó tudományos élet élénkítése érdekében a kuratóriumot átalakítja és tagjainak az oktatás és a tudományos kutatás területén elismert szakembereket kért fel. A Kormány felkérésére a téma jeles szakértője, Dr. Szita Szabolcs professzor tájékoztatást adott az oktatás és a tudományos kutatás új koncepciójáról, amelyet első sorban a HDKE keretei közt szándékozik megvalósítani.

A „Határtalanul” program keretei közt a Kormány előre láthatólag 100 millió Ft-ot különít el arra a célra, hogy a határon túli magyar területeken, így többek közt Munkácson és Máramarosszigeten elpusztított zsidó közösség történetét és emlékhelyeit a magyar diákok megismerhessék.

A Kormány tájékoztatta a résztvevőket, hogy a MAZSÖK-kel kötött támogatási szerződésből az idei költségvetési évre esedékes összeg kifizetésének fedezete el van különítve a költségvetésben és mindent megtesz annak érdekében, hogy a korábbi támogatási összegekkel való elszámolást követően ez az összeg lehetőleg még február 28. előtt kifizetésre kerüljön. A résztvevők egyetértettek abban, hogy mindenki számára átláthatóvá kell tenni az anyagi támogatások odaítélésének, kifizetésének és felhasználásának folyamatát.

A résztvevők üdvözölték az egyeztetések, valamint a támogatások folyósításának folytatását a korábbi szerződéseknek megfelelően, valamint új emlékhelyek alapítását és további együttműködések elindítását.

A Kormány a jövő hét folyamán az érdekeltekkel egyeztetve kijelöli a megbeszélések következő fordulójának február 28-ig esedékes időpontját.

A találkozón a Kormány részéről dr. Gál András Levente a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és dr. Hóvári János a Külügyminisztérium globális ügyekért felelős helyettes államtitkára vett részt. A meghívott szervezetek részéről jelen volt Dr. Kovács András (a CEU professzora), Szántó T. Gábor (a Szombat c. lap főszerkesztője), Dr. Szita Szabolcs egyetemi tanár (az ORZSE professzora), Dr. Köves Slomó és Dr. Bányai László (EMIH), Sessler György – MUSZOE, Dr. Peremiczky Szilvia  (a MAZSIHISZ megfigyelője), valamint képviseltette magát az USA  illetve Izrael Állam nagykövetsége is.
 

[popup][/popup]