Romba dőlt templom – megőrző szavak

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Több mint száz költő tartózkodott Budapesten a világ több tucat országából szeptember végén. A Költők Világkongresszusát idén Turczi István költő, a Parnasszus folyóirat főszerkesztője elnökölte, és a számos budapesti helyszín között a Holokauszt Emlékközpontban is zajlott egy rendezvény. 

 

Költők Világkongresszusa Budapesten

 

Az idén megalakulásának 40. évfordulóját ünneplő World Congress of Poets mozgalom a XXIX. Költők Világkongresszusát tartotta Budapesten. A Petőfi Irodalmi Múzeum mellett a Műcsarnokban, a Cervantes Intézetben, a Mongol Nagykövetségen, a Francia Intézetben és a Holokauszt Emlékközpontban zajlottak felolvasóestek és kerekasztal-beszélgetések. 

turczi_tafdruf_szanto.JPG

Turczi István, Pia Tafdrup és Szántó T. Gábor

Az Emlékközpont két nyelvű rendezvényén három izraeli költő: Ernesto Kahan, Israel Bar Kohav, Hedva Robinson Bachrach (Izrael), Pia Tafdrup (Dánia), Milan Richter (Szlovákia), valamint magyar részről Szántó T. Gábor, a Szombat főszerkesztője és Turczi István, a kongresszus elnöke vett részt.

Martinkovits Judit, az Emlékközpont igazgató-helyettesének köszöntője után, Szántó T. Gábor bevezető előadásában a zsidó költészet fogalmát, problémáit, megközelítési lehetőségeit járta körül. Mint mondta, kettős mivoltában van jelen: költőként, aki a valóság érzéki megjelenítésében érdekelt és a zsidó irodalom iránt érdeklődőként, aki igyekszik mind magát, mind megszerzett ismereteit értelmezni. „Minden költő zsidó” – idézte Marina Cvetajeva mondását, amit John Holländer, amerikai zsidó költő így kommentált: „minden költő, akár a zsidók a diaszpórában, elidegenedett, és száműzött valamitől, talán jóvátehetetlenül, mégis benne kell élnie a társadalomban”. A diaszpórabeli zsidó költő a héber hagyománytól is száműzetett zsidóként és anyanyelvéből is költőként (akár más költők), így kettős száműzetésben él. A nyelv ugyanakkor, melyen a száműzetés és a hontalanság állapota kifejezhető, mégiscsak az egyetlen lehetséges otthon, ezért a szó, az írás a zsidó költő számára, mondhatni, még nagyobb jelentőségű. A Szombat főszerkesztője Allen Grossman amerikai zsidó költőt és líratörténészt is idézte, aki a görög szellemtörténeti hagyományt egy fiktív rendszer, a zsidó hagyományt egy szent rendszer kezdeteként aposztrofálta. A modern zsidó költő, Grossman szerint, nem a teljes nyitottság nyelvén szólal meg. Míg a fiktív rendszer reprezentál, szavak formájában „újrateremt”, a szent rendszer örököse nem teremt, legfeljebb „ismétli az egyetlen szót, ami van”. Kafkát, és a Kafkát idéző Gilles Deleuze-t és Felix Guattari-t említve a kisebbségi irodalmat mint a kollektív öntudatot megtestesítő eszközt említette. 

robinson_kohav_kahan.JPG

Hedva Robinson Bachrach, Israel Bar Kohav és Ernesto Kahan

Israel Bar Kohav vitatta, hogy éles határt lehetne vonni zsidó és más költészet között, ám abban egyetértettek Szántóval, hogy a tudattalanból induló költészetre számos kulturális hatás befolyást gyakorolhat.

Pia Tafdrup, Dánia vezető költője, akit több mint harminc nyelvre fordítottak, arról beszélt, hogy zsidó származású, ám miután őt megkeresztelték, és a zsidóság nem volt téma a családjában, izgatottan vesz részt egy zsidó kontextusú irodalmi felolvasáson. Költői fesztiválok gyakori vendége lévén, avatott előadóként olvasott fel.

Ernesto Kahan, argentin származású, Béke Nobel Díjas izraeli költő holokauszt-verseit hozta magával. Israel Bar Kohav – aki „civilben” pszichológus, s akinek lengyelországi származású édesanyja egyedüli túlélőként érkezett Izraelbe – Auschwitzban meggyilkolt nagyanyja és két nagynénje emlékére írt verseit ismertette meg a hallgatósággal.

A romániai eredetű Hedva Robinson Bachrach mint mondta, nagy hagyományú rabbidinasztia leszármazottja. A haszid legendavilágot felidéző versével és egy gyermekének írt altatódallal járult hozzá az estéhez. Utóbbit egyfajta hommage-ként írta, az egykor általa hallott anyai altatóra emlékezve.

A felvidéki holokauszt kutatójaként is ismert, szlovákiai zsidó költő, Milan Richter a kommunista diktatúra idején hosszabb hallgatásra ítéltetett. Felolvasása előtt a nem-hívő zsidó költő szempontjából vitatkozott a bevezető előadásban idézett Allen Grossman tézisével. Richter ugyanakkor a „A romba dőlt templom bennem” című felolvasott versében a zsidó történelmet idézte a bibliai kortól a spanyolországi kényszer-kikeresztelkedetteken és a kétkedő racionalistákon át a holokausztban és az ötvenes évek diktatúrájában megcsonkított családjáig.

költük_világkongresszus.JPG

Költők világtalálkozója 2009. Budapest

Az est végén Szántó T. Gábor és Turczi István olvasta fel verseit.

 

Fotók: Klein László
 

[popup][/popup]