Az Árpád-sávos zászló és a jobboldal

Írta: Szegő Péter - Rovat: Politika

Két kérdést intézett szerkesztőségünk az Árpád-sávos zászlóról a politikai paletta jobboldalán elhelyezkedő, vezető értelmiségiekhez.
 

 

Két kérdést intézett szerkesztőségünk az Árpád-sávos zászlóról a politikai paletta jobboldalán elhelyezkedő, vezető értelmiségiekhez.

 
“A magyar szimbólumok félreértése”

 

Szabad György akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, 1990 és 1994 között az Országgyűlés elnöke, 1990 és 1998 között országgyűlési képviselő

SzabadGyorgy.jpg1. Különböző mennyiségben és hangulati világban tűnnek föl ilyen zászlók. A történelmi zászlók ünnepi fölvonultatása nem magyar specialitás: én először az Egyesült Államokban láttam ilyet. Rengeteg oka lehet az Árpád-sávos zászló mai használatának. A zászló használóinak többsége radikális ellenzékiségét akarja ezzel kinyilvánítani. Hiányos lehet a történelmi ismeretük, hiszen már 1848-ban is törvény rendelkezett arról, hogy a magyar zászló piros-fehér-zöld, a magyar szimbólumok félreértéséről van tehát szó. Nyilván azt hiszik, hogy mélyebbre nyúlnak a történelemben, ha az Árpád-sávos zászlót használják, s nem a piros-fehér-zöldet, holott a polgári nemzetté válás folyamatában – aminek, úgy gondolom, az örökösei vagyunk – a piros-fehér-zöld szín vált uralkodóvá. Magyarország történelmének egyik mélypontján, a 1944. október 16-a után a nyilasok megpróbálták állami jelképpé tenni az Árpás-sávos zászlót, persze a nyilaskereszttel együtt. Kezdenünk semmit sem kell vele. Azok a fiatalok, akik hallják, hogy ettől iszonyodnak a legjobban, csak azért is fogják az Árpád-sávos zászlót lengetni.

2. Egy, a múltba történő fordulásnak, illetve egy tévutas radikalizmusnak vagyunk tanúi, a Fidesz vezetése azonban nem támogatja az Árpád-sávos zászló használatát, tehát hivatalos pártálláspontként az Árpád-sávos zászló nem jelenik meg. A nyilas zászló utódjának tekinteni az Árpád-sávos zászlót azonban tévedés vagy túlzás. A betiltását mélyen ellenezném: ha betiltják, akkor titkos jellé válik. Nem szabad belemenni egy zászlóháborúba, mert elmélyítené azoknak a rosszakaratát, akiknél a rosszakarat dominál.

“A politikai megmozdulásokról el kéne tüntetni”

 

Lánczi András egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének igazgatója

lancziandras.jpg1. Semmilyen fölmérést sem olvastam arról, hogy kik lengetik az Árpád-sávos zászlót. A volt szocialista országok közül csak Magyarországon sikerült az elmúlt tíz évben a jobboldalt egységesíteni és egyben tartani. Ennek a jobboldalnak része az Árpád-sávos zászlók által képviselt nézetrendszer is. Nacionalisták mindenütt vannak, így Magyarországon is, és az Árpád-sávos zászló nagy valószínűséggel erős nacionalista politikai üzenetet hordoz. Mivel a jobboldal ereje és egyben gyengesége az egységében van, így ezek a zászlók megjelennek a legkülönfélébb rendezvényeken. Kanonizáltnak nem mondanám, ugyanis a Fidesz soha senkit nem buzdított az Árpád-sávos zászló használatára, sőt: március 15-e előtt kifejezetten az volt a párt kérése, hogy ne hozzanak Árpád-sávos zászlót a rendezvényükre. Valakinek a magyar államalapítást jelenti a zászló, másoknak egészen mást. Tudomásul kell venni, hogy a zászló sokakban rossz érzést, félelmet kelt, ezért szerintem politikai megmozdulásokról el kéne tüntetni. Az érem másik oldala, hogy a jobboldal politikai ellenfelei megpróbálják az Árpád-sávos zászlót kollektív bűnként kezelni. Azzal mélységesen nem értenék egyet, ha az Árpád-sávos zászló alá minden jobboldalit bevonnának baloldalról. Ez ugyanis politikai haszonszerzés.

2. Senkinek sem lehet megtiltani, hogy nacionalista retorikával lépjen föl és ebben a jelentésben használja az Árpád-sávos zászlót. Ismétlem: nem tudom, hogy kik használják ezt a zászlót, ilyen fölmérést nem olvastam. Nem véletlen, hogy egy népszerűtlenségben mélyponton lévő kormány és annak vezetője a politikai haszonszerzés reményében ezzel kapcsolatban elővette az antiszemita kártyát. Ennél károsabbat nem tudok elképzelni. Ehelyett párbeszédet tartok helyénvalónak erről a kérdésről.

“Sokan nem tudják, a zászló lengetésével milyen sebeket tépnek föl”

 

Granasztói György egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora, az ELTE Atelier kutatócsoportjának alapítója

granasztoigyorgy.JPG1. A zsidóság vészkorszaka a mai magyar nemzeti gondolkodás meghatározó része. Ha valaki nemzeti alapon gondolkodik, tehát a nemzetet közösségként fogja föl – melynek élő, illetve mártírhalált halt zsidó honfitársaink természetesen a részei –, akkor tudomásul kell vennie, hogy az Árpád-sávos zászló sokak érzékenységét sérti. Úgy érzem, hogy a magyar jobboldal vezető politikusai ezt a szempontot igyekeznek figyelembe venni. Ki kell, hogy fejeződjék egy állampolgárok közti – erkölcsi és kulturális alapon álló – szolidaritás. Hozzáteszem, hogy a szolidaritásnak addig kell tartania, amíg nem használják föl kalandor politikai célokra. Bár a nemzeti szolidaritás nevében én az Árpád-sávos zászló használatát mélyen elítélem, valószínűnek tartom, hogy az Árpád-sávos zászló teljesen sosem fog eltűnni. Aki tisztességesen és érzékenyen viszonyul a dolgokhoz, annak rég magába kellett volna szállnia az Árpád-sávos lobogó használatát illetően. Elfogadhatatlan, hogy a zászlót, melynek nagyon régi történelmi hagyománya van heccből, meggondolatlanságból, barbárságból vagy polgárpukkasztásból használják, de ugyanígy elítélem azokat is, akik a zsidóság – és mindannyiunk – fájdalmát kihasználva politikai célokból riogatnak az Árpád-sávos zászlóval, és a politikai korrektség nevében korlátoznák a szabad véleménynyilvánítást. A törvényi tiltást mélyen ellenzem. Bár az Árpád-sávos és a nyilas zászló nem azonos, a lényeg nem ez, hanem az, hogy sokan nem tudják, a zászló lengetésével milyen sebeket tépnek föl.

2. Ez egy nemzeti jelkép és a nyolcvanas évek óta a történelmi zászlók között szerepel az állami ünnepségeken. A vészkorszakot tisztázó viták 1945 óta nem zajlottak le, 1990-ig alig történt valami, a szőnyeg alá söpört kérdések még mindig a szőnyeg alatt vannak. Politikai értelemben a nemzeti érzést és összetartozást kifejező jelképnek a nemzeti zászlót tartom. Nincs kétségem, hogy a magyar társadalom túlnyomó többségének ugyanez a véleménye.

“Rossz emlékeket ébreszt”

 

Solymosi Frigyes Széchenyi-díjas vegyészprofesszor, akadémikus, a Professzorok Batthyány Körének, valamint az Orbán Viktort is tagjai között tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körnek alapító tagja

 

solymosifrigyes.JPG1. Semmiképpen nem gondolom, hogy a Fidesz vagy a mérsékelt jobboldal kanonizálta volna az Árpad-sávos zászlót. Ennek ellenére sajnálatosnak tartom, hogy rendezvényeiken olykor feltűnnek. Mindaddig azonban, amíg a törvény nem tiltja használatát, nem lehet ellene sokat tenni. Nyilvánvalóan én nem tudom, hogy az ezt a zászlót lengető embereket mi motiválja, és mit akarnak ezzel üzenni. Hinni szeretném, hogy semmi nem köti őket azokhoz az eszmékhez és mozgalmakhoz, melyeknek tagjai ezt, vagy az ehhez nagyon hasonló zászlókat lengettek a háború előtt és alatt. Amennyiben ezzel a zászlóval kívánnak nagyobb hangsúlyt adni hazafias érzéseiknek, akkor hibát követnek el, nagyfokú érzéketlenségről adnak tanúbizonyságot, mert nem gondolnak arra: ez az Árpád-sávos zászló rossz emlékeket ébreszt azokban az emberekben, akiket vagy akiknek a hozzátartozóit annak idején ilyen zászlók lobogtatása mellett szedték össze és vitték a megsemmisítő táborokba. Rossz érzéseket kelt bennem is, aki ’44-ben, tizenhárom éves koromban, a főváros utcáin bolyongva könnyező szemmel figyeltem, hogy a nyilas gyilkosok hogyan bánnak zsidó származású honfitársainkkal.

2. Nézetem szerint tartózkodni kellene az Árpád-sávos zászlók politikai használatától, melynek – akarva-akaratlanul – nagyon rossz üzenete van. Hazafias érzéseinket a nemzeti lobogónkkal is ki tudjuk fejezni. Politikai csatákat más módon és más eszközökkel kell megvívni.
 

[popup][/popup]