1+1 százalék zsidó szemmel

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

 

Az alábbiakban a zsidó felekezetek valamint a zsidó szervezetek számára az elmúlt néhány év adóbevallásaiban felajánlott egy százalékokról olvashatók összesített statisztikák. A felekezeti támogatást bemutató statisztikák megerősítik azt a – más felmérésekből is ismert – tényt, hogy a zsidóság túlnyomó része a magasan képzett, magasabb társadalmi státuszú, s így magasabb jövedelmű rétegekből kerül ki.

 

Inkább csak érdekesség, hogy ezen belül is kiemelkedik a Szim Salom reformzsidó közösség, mely (2007-ben) a 14 ezer forintot meghaladó átlagos felajánlásaival a magyarországi felekezetek között feltehetőleg az (átlagában) legmagasabb jövedelmű támogatókkal büszkélkedhet.

Figyelemre méltóan ingadozik az egy felajánlóra jutó átlag az ortodoxia esetében (2007-ben 12.864 forint, míg egy évvel korábban csak 9547). Itt feltehetőleg arról van szó, hogy a jobb években sikerül néhány nagyjövedelmű támogatót megnyerniük.

Másik figyelemreméltó adat, hogy noha 2003 és 2007 között a felajánlásokra jogosult zsidó felekezetek száma kettőről négyre nőtt, a felajánlók száma csökkent. Holott a – 80-100 ezer fősre becsült honi zsidóság e téren még nem érte el lehetősége határait. (A felajánlott összeg ugyan nő, de korántsem olyan dinamikusan, mint az összlakosság körében.)

A felajánlások terén ugyanakkor átrendeződés mutatkozik: míg 2003-ban a (zsidó) felajánlók több mint 95 százaléka a Mazsihisz javára rendelkezett, addig 2007-re ez az arány 80 százalékra csökkent. A Chabad aránya ebben az évben 13 százalék, az ortodoxiáé 4, a Szim Salomé pedig 3. (A felajánlott összeg tekintetében ezek a számok rendre: 85, 9, 3, 3.) Ezek a számok igen figyelemreméltóak: valójában a négy magyarországi zsidó felekezet támogatottságát mutatják a (vallási) hovatartozását fontosnak tartó zsidó lakosság körében.

Ami a civil szervezeteket illeti: a zsidó szeretetkórház vezető helye feltehetőleg összefügg azzal, hogy a sok (korábban és jelenleg) itt ápolt idős ember hozzátartozója a kórház javára rendelkezik. A Chabad Alapítvány szintúgy dinamikus fejlődése e közösség integrálódásának és hatékony PR-munkájának eredménye. A Világi Zsidó Iskola Alapítvány előkelő helye nyilvánvalóan a lauderes szülők rendelkezéseinek eredménye. Meglepő a fiatal nemzedék kezdeményezésére nemrég létrejött Haver Alapítvány erős támogatottsága, amelyben valószínűleg szerepet játszott az alapítók erős kapcsolati hálója és néhány nagyjövedelmű adózó rokonszenve a valódi civil kezdeményezés iránt. A középmezőnyben helyet foglaló számos szervezet (Joint, Mazsike, Szochnut) alapítványának stagnáló vagy csökkenő támogatása viszont az erősödő konkurenciaharcra és a források véges voltára utal. Folyamatos PR-munka nélkül nincs tartós eredmény. (A hatékony PR-munka ez esetben elsősorban nem is a nyilvánosság fórumain, hanem a személyes kapcsolati hálón keresztül zajlik.) A lista végén álló alapítvány (Dohány utcai zsinagóga) pedig arra példa, hogy a közismert szimbólum és a nemes cél mit sem ér, ha ezért nem munkálkodik senki. A szerény összeget magukénak mondható szombathelyi illetve veszprémi alapítványok viszont nyilván azért képesek növelni támogatásukat, mert van egy csapat, amely valamit tesz az ügy érdekében.

*

A táblázatban felsorolt „civil szervezetek” persze nem mind civilek a szó ama értelmében, hogy alulról épülő társadalmi kezdeményezések volnának. A támogatásra jogosult alapítványok köre ennél jóval szélesebb.

A Szeretetkórház a Mazsihisz infrastruktúrájának része. A Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány a Joint szociális ellátásokat bonyolító intézménye. A lista négy éllovasa közül három nem civil kezdeményezés, hanem a Magyarországon működő legnagyobb zsidó intézmények (Mazsihisz, Chabad, Joint) oktatási, szociális leágazása. Maga a második helyezett Lauder iskola sem klasszikus civil szervezet persze, noha irányítását tekintve önálló.
Az elmúlt években örvendetes fejlődésnek indult zsidó civil társadalom szervezetei ugyanakkor csak részben jelennek meg a listán, mert számos közülük még túl fiatal, s így nem kaphatott közhasznú státuszt (zsidó színházak); mert vállalkozói alapon működik („romkocsmák”) vagy mert a zsidóságra jellemző nemzetközi networkbe tagozódik, s anyagi támogatása is innen érkezik (B’nai B’rith páholy, cionista szervezetek).

Az egyszázalékos felajánlás persze nem alkalmas a vallási illetve civil intézményrendszer eltartására. Ha a hívek/tagok valóban számottevő támogatást akarnak nyújtani, ahhoz teljes jövedelmük 4-5 százalékát kéne átutalniuk. (Erre persze meg is van minden lehetőség.) A jelképesnek mondható egy százalék inkább gesztus, és a kedvezményezett megmérettetése a nyilvánosság előtt: hány embert tud mozgósítani az adott felekezet/civil szervezet. Utóbbinak része, hogy hányan tartják támogatásra érdemesnek, illetve, hogy még hány embert tud kampányával támogatásra bírni.

A felajánlás és a teljes költségvetés arányait jól illusztrálja a Mazsihisz példája. A 2007-ben 5.562 fő által felajánlott mintegy 64 millió forint a hárommilliárdra becsülhető költségvetés két százalékára rúg. (Ebben valószínűleg nem különbözik lényegesen a többi egyháztól.) A kiterjedt intézményrendszert üzemeltető EMIH-nél is hasonló lehet a helyzet. A Mazsihisszel pénzügyi szimbiózisban élő ortodoxiának felajánlott 3.6 millió még csekélyebb arányt képviselhet. Az intézményhálózattal nem rendelkező Szim Salom viszont költségeinek valamivel nagyobb hányadát fedezheti a 2007-ben felajánlott 3 millióból.

A magyarországi zsidó felekezetek számára felajánlott egy százalékos támogatások összege az elmúlt öt évben:

 

2007

Sor-rend*

Név

Felajánlott összeg (Ft)

Felajánlók száma (Fő)

Egy felajánlóra

jutó összeg (Ft)

1.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

2 462 913 650

438 887

5 611

2.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

837 622 427

145 377

5 761

3.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

259 412 428

40 788

6 360

4.

MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

72 275 111

10 626

6 801

5.

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

64 063 752

5 562

11 518

6.

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

56 309 416

9 551

5 896

7.

HIT GYÜLEKEZETE

46 447 039

12 742

3 645

8.

KÖZÖSSÉG A SZÜLETÉS MÉLTÓSÁGÁÉRT

26 316 866

5 750

4 577

9.

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

20 756 953

6 544

3172

10.

GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG

19 121 524

2 776

6 888

14.

EMIH EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA

 HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE)

8 954 774

917

9765

28.

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX

IZRAELITA HITKÖZSÉG

3 640 592

283

12 864

36.

SZIM SALOM PROGRESSZÍV ZSIDÓ HITKÖZSÉG

3 067 298

208

14 746

 

144 magyarországi egyház összesen

4 126 470 099

720 243

5 729

 

4 zsidó felekezet összesen

79 726 416

6 970

11 438

2006

Sorrend

Név

Felajánlott összeg (Ft)

Felajánlók száma (Fő)

Egy felajánlóra

jutó összeg (Ft)

1.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

2 345 920 981

398 840

5 882

2.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

766 094 484

127 173

6 024

3.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

247 260 846

36 439

6 786

4.

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

67 227 702

5 554

12 104

5.

MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

61 471 800

8 584

7 161

6.

HIT GYÜLEKEZETE

42 813 783

12 452

3 438

7.

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

41 208 724

6 919

5 956

8.

GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG

21 956 704

3 087

7 113

9.

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

18 160 507

1 991

9 121

10.

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

17 408 077

5 567

3 127

16.

EMIH EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA

HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE)

6 963 793

661

10 535

34.

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG

2 549 278

267

9 547

37.

SZIM SALOM PROGRESSZÍV ZSIDÓ HITKÖZSÉG

2 279 088

175

13 023

 

137 magyarországi egyház összesen

3 842 235 224

641 257

5 992

 

4 zsidó felekezet összesen

79 019 861

6 657

11 870

  

2005

Sor-rend

Név

Felajánlott
összeg (Ft)

Felajánlók száma (fő)

Egy felajánlóra

jutó összeg (Ft)

1.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

2 174 573 120

405 843

5 358

2.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

673 984 574

120 234

5 605

3.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

220 006 485

35 598

6 180

4.

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

68 178 932

5 912

11 532

5.

MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HIVŐK KÖZÖSSÉGE

48 400 645

7 393

6 546

6.

HIT GYÜLEKEZET

38 194 402

11 638

3 281

7.

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

37 511 394

6 544

5 732

8.

KARMA DECSEN ÖZEL LING BUDAPEST, TIBETI BUDDHISTA KÖZÖSSÉG

18 507 383

2 622

7 058

9.

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

16 110 987

5 511

2 923

10.

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

15 661 095

1 838

8 521

18.

EMIH EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG(STATUSQUO ANTE)

5 201 751

689

7 549

29.

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTODOX IZRAELITA HITKÖZÖSSÉG

2 783 150

293

9 498

 

127 magyarországi egyház összesen

3 487 929 701

634 092

 

5 500

 

3 zsidó felekezet összesen

76 163 833

6 894

11 047

 

2004

 

Sor-
rend

Név

Felajánlott összeg (Ft)

 Felajánlók száma (fő)

Egy felajánlóra jutó összeg

1.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

2 185 119 836

417 895

5 229

2.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

693 271 431

124 459

5 570

3.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

214 923 640

35 606

6 036

4.

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

71 499 694

6 671

10 717

5.

MAGYARORSZÁGI KRISNATUDATÚ HIVŐK KÖZÖSSÉGE

49 437 270

7 532

6 564

6.

HIT GYÜLEKEZET

35 937 887

11 085

3 242

7.

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

25 772 146

4 888

5 272

8.

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

15 642 291

5 744

2 723

9.

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

15 525 534

1 894

8 197

 

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTODOX IZRAELITA HITKÖZÖSSÉG

3 728 622

313

 

11 912

 

119 magyarországi egyház összesen

3 507 386 234

649 843

5 397

 

Két zsidó felekezet összesen

75 228 316

6 984

10 771

 

2003

 

Sor-
rend

Megnevezés

Felajánlott
 összeg (Ft)

Felajánlók
 száma (fő)

Egy felajánlóra jutó összeg

1.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

1 892 942 037

417 310

4 536

2.

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ

613 539 856

127 188

4 824

3.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

194 496 176

36 833

5 280

4.

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE

68 561 757

7 284

9 412

6.

HIT GYÜLEKEZET

31 719 071

10 254

3 093

7.

MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

29 689 156

5 430

5 468

8.

MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ

20 007 059

4 377

4 571

9.

MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ

14 697 207

6 102

2 408

10.

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ

14 307 934

1 939

7 379

 

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTODOX IZRAELITA HITKÖZÖSSÉG

2 600 925

299

8 699

 

116 magyarországi egyház összesen

3 047 847 405

649 294

4 694

 

Két zsidó felekezet összesen

71 162 682

7 583

9 384

 

Nem különböznek e téren lényegesen a civil kategóriába sorolt szervezetek sem: a Szeretetkórháznak felajánlott 4 millió, a Lauder iskolának felajánlott 2.5 millió vagy a Szociális Segély Alapítványnak juttatott 2 millió ugyancsak az adott intézmény költségeinek 1-2 százalékát fedezheti.

Ami a felajánlók számát illeti: a zsidó felekezetek javára rendelkező nem egészen 7 ezer fő alulmúlja az országos átlagot. 2007-ben ugyanis országosan közel 1.6 millióan rendelkeztek adójuk egy százalékáról. Ez a teljes lakosságra vetítve 16 százalék, míg (a zsidó népességet 80 ezernek véve) a 7 ezer fő nem egészen 9 százalékot jelent.

A zsidó szervezeteknek juttatott „civil egy százalék” ennek is töredéke: 2006-ban a négy felekezet 79 milliót, a huszonhárom civil szervezet pedig ennek kevesebb, mint negyedét, 18.7 millió forint támogatást könyvelhetett el. A zsidó felekezeteket támogató 7 ezer fő negyede támogatott tehát zsidó civil szervezetet. Mivel nem valószínű, hogy az országos átlagnál kisebb arányban rendelkeztek a civil szféra javára, nyilvánvaló, hogy a második egy százalékot nem zsidó civil szervezetnek juttatták. Ez nem is meglepő, ha tudjuk, hogy a 144 felekezettel 27.576 civil szervezet áll szemben, tehát a konkurencia jóval erősebb.

Az arány ugyanakkor árulkodó a magyarországi zsidóság civil társadalomba való beágyazottságát, s így némiképp identitását tekintve is. Ha valamilyen szervezethez kell kötődni, az adózók többsége a legformálisabb, felekezeti kötődést választja. (Ami természetesen nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető rendszeres vagy akár alkalmi zsinagógalátogató lenne.) A civil szervezeteknek juttatott egy százalék már a zsidó civil társadalomba való mélyebb betagozódásra utal, s jóval nagyobb valószínűséggel jelent személyes kötődést is.

Jó lenne javítani a civil szervezetek támogatottságán, ugyanakkor nem kell elvárni, hogy ennek aránya elérje a felekezetekét. A zsidók az emancipáció kezdete óta lelkes hívei mindenféle társadalmi kezdeményezésnek. Ez nem magyar sajátság. Amerikai zsidó fórumokon sok éve zajlik a vita: vajon baj, avagy éppen örvendetes-e, hogy a gazdagok toplistáján szereplő zsidók többsége nem zsidó programokat támogat? Elegendő Soros Györgyre gondolnunk, ha a kérdés összetettségét át akarjuk látni.

Zsidó civil szervezetek számára felajánlott egy százalékos támogatás a 2003-2006 között benyújtott adóbevallásokban:

 

A rendelkezés éve

2003

2004

2005

2006

Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

1860 211

 

2997 720

 

4134 266

Chabad Lubavits Zsidó Nevelési És Oktatási Alapítvány

911 574

 

1166 057

 

2703 150

 

3052 618

Világi Zsidó (Lauder) Iskola Alapítvány

2641 139

 

 

2861 929

 

2747 295

 

2484 115

Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Joint)

3374 453

 

3116 484

 

2070 977

 

2014 428

Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány

1900 644

 

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

1137 237

 

1346 336

 

1004 838

 

925690

Cödokó Zsidó Szociális-Nevelési És Kulturális Alapítvány (Mazsihisz)

1249 397

 

717 010

 

806718

 

860812

Zsidó oktatási és információs központ alapítvány (Szochnut)

950 795

 

715 260

 

505317

Alapítvány a magyar zsidó ifjúságért (Hasomer Hacair)

613 813

 

267 575

 

377432

 

439794

Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete

728 907

 

684 341

 

507019

 

374681

Alapítvány a Zsidó Egyetemért

471 487

 

470946

 

322 417

 

Szombat alapítvány

266647

 

260706

Hillél Zsidó Oktatási És Ifjúsági Központ Alapítvány

255 212

 

Igaz emberekért alapítvány (A Jad Vasém kitüntetettjeit segélyezi)

165 632

 

343 597

 

157868

231891

A debreceni zsidó templomért és temetőért alapítvány

269 478

 

245 028

 

194077

 

196129

Szombathelyi Zsidó Hitközség Szociális Alapítványa

64 157

 

105 608

 

131826

159940

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

584 288

 

538 593

 

393059

159452

Veszprémi zsidó örökségi alapítvány

74 966

 

46 674

 

64007

128697

Keresztény Zsidó Társaság

63 291

 

76 432

 

57925

64987

Klein Dezsőné Emlékalapítvány a Nagykőrösi Zsidó Élet Fennmaradásáért

76793

Hósána Jánoshalmi Zsidók Egyesülete

53 672

 

68647

55514

Jótett (Micve) Karitatív Alapítvány

102560

53317

Magyar Hallássérült Zsidók Egyesülete

9 551

 

47625

39196

Alapítvány a budapesti Dohány utcai zsinagóga helyreállítására

185 924

 

51 024

 

38289

38140

Felajánlott támogatás összesen

12.064.256

11.705.857

15.923.885

18.734.756

Kovács András(szerk.) Zsidók és zsidóság amai Magyarországon. Szombatkiadás, 2002.
Forrás: http://www.apeh.hu/szja/kimutat

A rendelkezéséve.

*
A felajánlott összeg nagysága szerint.

 

 

 

[popup][/popup]