Semmi sem tántorította el a „nehéz zsidó élettől”

Írta: mazsihisz.hu - Rovat: Kultúra-Művészetek, Történelem

 

Emlékkonferencia Schweitzer József tiszteletére.

konferencia_1.jpg

Heisler András kiemelte: ez az integráció mutatkozik meg abban, hogy a konferenciát közösen szervezte meg a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Hebraisztikai Társaság és az MTA Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoportja.

Schweitzer József a magyar kultúra valódi ismerőjeként és tisztelőjeként úgy tudta a zsidó hagyományokat interpretálni, hogy a más kultúrkörben szocializálódó emberek is „könnyedén kontextusba tehették tanításait. Mindezt olyan természetességgel és utánozhatatlan könnyedséggel tette, hogy üzenete nemcsak az értelmünkre, de egyből a szívünkre is hatott” – fogalmazott a Mazsihisz elnöke. Az Elnök szerint Schweitzer hitelességéhez elválaszthatatlanul hozzátartozott, hogy egyaránt büszke volt magyarságára és zsidóságára.

heislerandr__s.jpg

Hozzátette: a néhai főrabbi ismerte a magyar realitásokat, ezért a zsidóság virágzó jövőjét nem a vallásosság egyénekre erőltetésében, hanem az értő figyelemben, a megértésben, a toleranciában, az el- és a befogadásban látta. Sokak számára ezt jeleni a neológia. „Mi zsidók ugyanúgy büszkék vagyunk rá, mint ahogy joggal lehet büszke rá minden keresztény barátunk. Schweitzer József ugyanis mindnyájunk közös kincsévé vált.”

A magyar neológia kiemelkedő személyisége, a zsidó-keresztény párbeszéd előmozdítója

lov__szl__szl__.jpg

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke köszöntőjében kiemelte: Schweitzer József ékes példája annak, hogyan lehet odaadással, szeretettel és szenvedélyes hittel élni és tanítani. A néhai főrabbi soha nem söpörte szőnyeg alá a vitás kérdéseket és problémákat, de mindig azt kereste, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt. A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként én a tudós professzor előtt is fejet hajtok – a magyarországi zsidó közösségek történelmi kutatója, a zsidó teológia kiváló ismerője, számos vallástudományi, felekezet történelmi könyvnek és könyvsorozatnak a szerzője és szerkesztője előtt – tette hozzá az Elnök.

Tisztelet az idősebb testvérnek

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek videoüzenetében úgy fogalmazott: Schweitzer József a szeretet, a kiengesztelődés, a megújulás kiemelkedő alakja, akinek öröksége arra kötelez, hogy “járjunk tovább az általa megkezdett úton, mert ennek az útnak nincs igazi alternatívája”.

A bíboros közös szerepléseik közül kiemelte a Mindentudás Egyetemén 2003 tavaszán tartott közös előadásukat a pészahról, illetve a keresztény húsvétról. Aki azt az előadást meghallgatta – tette hozzá –, meggyőződhetett róla, hogy milyen szoros a zsidóság és a kereszténység kapcsolata, és milyen erősek a közös gyökereik.

erd__p__ter.jpg

Erdő Péter megrendítő emlékként elevenítette fel Salkaházi Sára 2006-os boldoggá avatási szertartását, amelyen Schweitzer József személyes emlékei alapján tett tanúságot. Végül szólt arról is, hogy Schweitzer József sokat tett az ökumenikus imahét zárónapján öt éve óta mindig megszervezett zsidó-keresztény imaóráért. Az ő örökségét is tiszteljük akkor, amikor évről évre megtartjuk ezeket a találkozókat – fűzte hozzá.

Tanár, kolléga, barát – emléktöredékek Schweitzer Józsefről

Frölich Róbert országos főrabbi egykori mesterére emlékezve szólt arról, hagy ma minden rabbi Schweitzer József tanítványa. Az általa átadott értékek pedig mindig ugyanazok voltak, akár a hetvenes, akár a kilencvenes években állt a katedrán.

fr__lichr__bert.jpg

Schweitzer József nehéz örökséget vett át Scheiber Sándortól, amikor 1985-ben a Rabbiképző Intézet igazgatója lett. Olyan korban került az intézet igazgatói székébe, amikor kilátástalannak látszott, hogy „valaha ebben az országban szabad zsidó élet lesz” – mondta. Ő mégsem adta fel a reményt, és olyan fiatalos lendülettel, vehemenciával, hittel és meggyőződéssel igazgatta a rabbiképzőt, mint egy pályakezdő, aki hisz abban, hogy amit tesz, annak a gyümölcse be fog érni. Nem tudhatta, hogy eljön ez a jövő, mégis hitt benne – tette hozzá Frölich Róbert.

Egy korszak rabbija. Emlékbeszéd Schweitzer József fölött

komoroczyg__za.jpg

Komoróczy Géza, az ELTE Bölcsésztudományi karának professzora, előadásában úgy fogalmazott: Schweitzert semmi sem tántorította el a „nehéz zsidó élettől”, hanem fáradhatatlanul végezte a magyar zsidóság újjáélesztését. A zsidó értékek képviseletében megvédte a maradék magyar zsidóságot. Általa a nem zsidók is megértették a zsidóság tanítását, a zsidók pedig szívesen tértek vissza őseik hagyományához”.

Rabbi, tanító és történész – ahogy a fiú látta

schweitzerg__bor.jpg

Schweitzer Gábor, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, édesapjára emlékezve a neológiáról is beszélt: Édesapám számára igen fontos volt, hogy hívei a haladó neológ hagyományokat kövessék. A zsinagógában fontos volt számára az orgonaszó, a melódia szerepe. Az aktuális hetiszakaszokat világirodalmi idézetekkel és utalásokkal színesítette. Ily módon szólította meg a vallásban jártas híveket és azokat, akik inkább a kultúra világában érezték magukat otthonosabban. Nemrégiben találtam meg egy régebbi bár micvó beszédét, amelyben a Szentírás tiszteletére, másrészről pedig Arany János irodalmi útmutatására hívja fel a figyelmet: „Ember lenni mindig, minden körülmények között”. Édesapám szertágazó tudományos munkát folytatott, de mindig gyakorlati tudósnak vallotta magát. Úgy vallotta, hogy igyekszem tudománnyal felvértezett gyakorlati rabbi lenni.

Neológ ideológia

tur__ntam__s.jpg

Turán Tamás, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet Judaisztikai Kutatócsoport tagja, “Haza és haladás a neológ mozgalomban” című előadásában elmondta: a magyar neológia kulturálisan különböztette meg magát az ortodoxiától. Rabbijaiknak szembe kellett nézniük a növekvő asszimilációval, tartaniuk kellett a zsidó lelket. Centralizmus és pártszakadás jellemezte a 19. század végét. A Soá után az ortodoxia csaknem teljesen eltűnt Magyarországról. Schweitzer József küldetésének érezte, hogy talpra állítsa a magyar zsidóságot a neológia felélesztésének továbbgondolásával.

A Biblia Qumránban

[popup][/popup]