Nem fantomnép

Írta: Szarka Zsuzsanna - Rovat: Hagyomány, Kultúra-Művészetek

A könyv címe egy bibliai idézet (Mózes 4. könyve, 24/17), egy prófécia: Bálám, a (nem zsidó) tévelygő „próféta”, pénzszerető mágus, a „kinyílt szemű embert” jövendölte: „Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izraelből.”A remény jele ez minden kétség közepette: szól zsidóknak és nem zsidóknak. Üzenet.

Jakob-csillaga_elso_boritoNem kis teljesítmény a zsidóságról egy összességében átfogó, enciklopédiaszerű kézikönyvet írni. Szunyogh Szabolcs megkísérelte, mert: „A zsidók magyarországi történetével foglalkozó tanulmányok általában a holokauszt leírásával befejezik az események ismertetését, mintha a zsidóság nyomtalanul eltűnt volna. Általános hibája a magyar tankönyveknek, hogy a zsidókat egy fantomnépnek állítják be, amelyik feltűnik a numerus clausus idején, majd eltűnik a világháború végén. Nem szólnak arról, milyen hősiesen harcoltak a zsidók a magyar szabadságért 1848-49-ben, nem írják meg, hogy a dualizmus korában hazánk felvirágzásához milyen döntő mértékben járultak hozzá a zsidók. Többé-kevésbé korrekt módon ismertetik a Horthy-rendszer korlátozó intézkedéseit, valamint a vészkorszakot, és ezzel be is fejezik a mondandójukat, a fantomnép eltűnik a tanulók szeme elől, helyesebben: a tankönyvek lapjairól.”

A könyv célja a zsidó kultúra szépségének, bölcsességének és etikájának a megismertetése, hogy a közoktatásban és a közgondolkodásban méltó helyére kerüljön.

A zsidóság története apró, színes mozaikdarabkákból áll. A Biblia népe, ünnepek, megannyi córesz, tudomány, hagyomány kerül rendszerbe a kötetben. Fejezetei tematikus egységek. Bemutatja a zsidó vallást, az ünnepeket, az életviteli szabályokat, a zsidó liturgiát, a judaizmus szent könyveit, a Héber Bibliát és a Talmudot. Hovatovább a kabbalát, a zsidó misztikát, hiszen „a héber ábécé betűi sokkal többet jelentenek, mint tinta a papíron.”

Nagy lélegzetű fejezet öleli fel a zsidóság „nemzetközi” krónikáját, a bibliai időktől, hiszen „nemcsak az tette az embert zsidóvá már a korai ókorban sem, hogy ellentétben a többi néppel, érvényes szellemi erőnek csak a világ teremtő Istenét tekintette, hanem hogy a zsidók törvényeket követtek”.

Megismerhetjük itt a diaszpóra létet, az újkor filozófusait, a haszkalát és a haszidizmust misztikusaival, a polgárosodás korának antiszemita pereit, a cionizmust, a holokausztot, a kelet-európai szocializmus kétarcúságát.

szunyogh_szabolcs

Szunyogh Szabolcs

Külön téma a zsidók magyarországi története. Megvilágítja a zsidók helyzetét a középkori Magyarországon és a török időkben, a reformkor zsidó-magyar együttélését, a modernizáció éllovasait, a zsidó honvédek részvételét az 1848-49-es szabadságharcban, az emancipáció törékenységét, a neológia és ortodoxia kialakulását, az asszimiláció buktatóit, az együttélés árnyoldalait (pl. a tiszaeszlári vérvádat); a világháborút, a forradalmakat, a kirekesztést, a holokausztot, a nyilasterrort, az embermentőket és a cionista ellenállást, a hazatérés döbbenetét, és napjainkat.

Találunk útikalauzt a magyarországi zsidó emlékhelyekről és Izrael történetét és kulturális ajánlót turistáknak. A legismertebb antiszemita vádakat és sztereotípiákat is megismerjük a bolygó zsidó mitikus alakjával, a Talmudot és a zsidó etikát ért vádakkal, a vérvád mítoszával és vérvádperek históriájával. Ismertebb zsidó személyiségek rövid életrajzát olvashatjuk a bibliai időktől napjainkig kronologikus sorrendben. Köztük kakukktojás Slachta Margit. Híres embermentő volt, de nem zsidó.

Mi a zsidók titka?

Szunyogh Szabolcs könyve nyomán, dióhéjban, így foglalhatjuk össze: a zsidó kultúra és hagyomány értékrendje, a nők tisztelete, a zsidó vallás és közösség demokratikus szerkezete, a racionális és emberléptékű problémafelvetés és megoldás, a teljesítmény elismerése, a kultúra iránti fogékonyság. Na és a zsidó humor a vicc-színpadával, ahol a zsidó közösség figurái elevenednek meg (bár mindenkinek lesújtó véleménye van a másikról): ez is a túlélési képesség eszköztára.

A kötet alapos, jól strukturált, sok fotót, illusztrációt és fejezetenként bőséges ajánlott könyv-és honlap jegyzéket tartalmaz. Olvasmányos, pedagógusok számára is hasznos mű.

(Szunyogh Szabolcs: Jákób csillaga / Zsidóság – vallás, hagyomány, kultúra. Noran Libro, Budapest, 2015, 356 oldal)

Címkék:2015-10

[popup][/popup]