Cigány Mózes

Írta: Kácsor Zsolt - Rovat: Irodalom, Kultúra-Művészetek

Kácsor Zsolt új regénye főhőse egy drogfüggő cigány bűnöző, aki kábítószeres hallucinációi és vallási olvasmányai hatására új Mózesnek képzeli magát, s börtönlázadást robbant ki annak érdekében, hogy a magyar cigányságot visszavezesse az indiai őshazába. A regény a magukat komolyan vevő megmondó-emberek, kocsmai bölcselkedők, beteges vallásalapítók világmagyarázatainak kápráztató paródiája – egyszersmind kifordított hősi eposz, szívszorító jajkiáltás a mindenkori kisebbségekért és menekültekért.

Kácsor Zsolt

A Szombat olvasói számára következzék egy részlet a Kalligram Kiadónál hamarosan megjelenő regény 3. fejezetéből, amelynek címe: Leviticus:

Szólította Mózest a Megbocsátó Szépasszony negyven nap múlva és kérdezte tőle, hogy elolvastad-e mindazokat a könyveket, amiket kijelöltem neked, és az egyik poros polc mögül fölegyenesedett a cigányok hercege, és arca ragyogott ragyogván, mintha fejét reflektor világította volna meg, és mondá, hogy igen, édesanyám, elolvastam mindent, amit kijelöltél nekem, nem aludtam, nem ettem, nem ittam negyven napon át, csak olvastam a tudás magas bércén, a megértés szirtjén, a tizedik emeleten, és bizony mondom neked, hogy megtanultam a leckét, amit feladtál nekem, mire a Megbocsátó Szépasszony bólintott, s mondá, hogy rendben, akkor válaszolj első kérdésemre, és kérdé gyermekétől, hogy

ki vagy te,

mire a cigány Mózes azt válaszolta, hogy biológiai értelemben a homo sapiens kifejlett hím példánya, etno-kulturális tekintetben iskolai végzettséggel és képesítéssel nem rendelkező cigány kisebbségi vezető vagyok, szociológiailag egy vagyontalan senki a társadalom legalsó rétegéből, pszichológiai profilom szerint pedig hangsúlyosan domináns személyiséggel, továbbá agresszivitásra és acting out cselekedetekre fokozottan hajlamosító személyiségjegyekkel rendelkezem, végül ami a személyes identitásomat illeti, nos, ebben a tekintetben kan kutyaként szocializálódtam, a hierarchiában jelenleg elfoglalt pozícióm falkavezér effektíve, és bólintott a Megbocsátó Szépasszony erre a pontosságra törekvő, az érdeklődését minden ízében kielégítő, precíz és összeszedett feleletre, és kérdezte aztán gyermekétől, hogy ha ilyen okos vagy, hercegem, akkor azt is mondd meg nekem, kérlek, és válaszolj lehetőleg minél pontosabban, hogy

ki vagyok én,

mire a cigány Mózes ragyogó arca az égbolt felé fordult fordulván és ajka imígyen szóla az éghez, hogy te vagy a világunk királynője, okunk okozata, központunk fekete lyuka, nullánk gyöke, mindenségünk négyzete, szavaink hangsúlya, minden vektorunk eredője, gyökereink gyökérzete, felépítményeink talapzata, tömegvonzásunk kényszere, eseményeink horizontja, protonjaink elektronja, hullámaink terjedése, részecskéink áramlása, energiáink megmaradása, fényünk sebessége, királynőm, te vagy a jóság és a jótétemény, a kegyelem és a hosszú élet, a bőséges megélhetés és égi segítség, a testi egészség és a szellemi világosság, a hitem pajzsa vagy, reményem szirtje, vágyam csúcsa, naprendszerem csillaga, univerzumom magja, világom világa, vizem hidege, kenyerem melege, késem éle, izmom tapadási pontja, szívkamrám padlózata, pitvarom mennyezete, te vagy ereimben a vérem, tüdőmben az oxigén, nyelvemen az édes, orromban az illatos, szememben a fény, tengeremben a só, folyómban a sodrás, földemben a humusz és te vagy az én utamon a cél,

és bólintott a

Megbocsátó Szépasszony és mondá a homo sapiens kifejlett hím példányának, az iskolai végzettséggel és képesítéssel nem rendelkező cigány kisebbségi vezetőnek, e vagyontalan senkinek, a hangsúlyosan domináns személyiséggel, továbbá agresszivitásra és acting out cselekedetekre fokozottan hajlamosító személyiségjegyekkel rendelkező falkavezérnek, hogy

indulj, és mondd el

népednek, hogy ki vagy te és ki vagyok én, hirdesd ki néped között a parancsolataimat, és vezesd ki az én drága anarchista cigányaimat a poklok poklából, a gyűlölet sátrából, az emberi mocsárból, a gyilkos Európából vissza az őshazába, a szuperpozícióba, Gudzsarát földjére, és azon belül is Surendraganar ligetébe, onnan pedig föl a lakatlan himalájai hegyekbe, hogy eltűnjenek végre ellenségeik elől örökre, s közelebb legyenek hozzám, az éghez,

és bólintott a

cigány Mózes, és becsukta az utolsó könyvnek a fedelét, amit elolvasott, és fölkelt helyéből, lement a magasság tizedik emeletéről a földnek szintjére, az övéi közé, estébe hajló alkonyat volt már, a táborban lassan keringőzött a szél, ment a cigány Mózes a hercegi hajlék felé, és ragyogott az arca, és feje körül bolygók keringtek és holdak, és amikor belépett kríziskapitányi sátorába, akkor a kutyák mind leborultak előtte, és fejet hajtott előtte mind a négy varázsló, és remegve köszöntötték őt a cigányok,

szia, uram,

mondták neki, és tekintetüket nem merték fölemelni őrá, mert olyan volt a szeme, mint célzásra emelt puskacső nyílása, a célkövető infrája, teste pedig olyan feszes volt, mint az elsütő billentyű, és parancsba adta a cigány Mózes, hogy hozzanak neki enni és inni, és hagyják magára, csak a Március fiai maradjanak, aztán sötétség borult a hercegi hajlékra, kutya sem ugatott, a falka vezére aludt, és másnap is aludt, és harmadnap is aludt, de harmadnapon fölkelt fekvő helyéből, és gyűlést hirdetett a népnek, törzsenként mindenkinek, és utasítást adott, hogy mindenki gyülekezzék össze a hercegi hajlék előtt másnap reggel, és erről a szervezkedésről sem tudott a belbiztonsági szolgálat, mert a spiclik nem beszéltek, a lehallgató berendezések nem működtek és a kamerák életlen képet mutattak, és másnap délelőtt, amikor összegyűlt színe előtt a nép, a cigány Mózes azt mondotta nekik, hogy

nincsen téridő,

hanem terek-idők vannak, egyes számban ugyanis sem a tér, sem az idő nem értelmezhető, és ebből arra jutott, hogy nincsen világ, hanem csak világok vannak párhuzamosan egymás mellett, mint egymás felé átjárhatatlan csövek, és nincsen idő sem, hanem csak idők vannak, múltak, jelenek és jövők párhuzamosan egymás mellett, a világok keletkezése és megszűnése tehát egyfolytában folyik, az idő pedig nem csak előre felé halad, hanem visszafelé is, ez az oka annak, hogy még akkor is tart a múlt, amikor a jövő visszacsúszik a jelenbe,

és gondolta a nép, hogy be van tépve,

pedig nem volt betépve, hanem a tudás áradt belőle, és azt hirdette a népnek, hogy az ő élettörténetének az a lényege, hogy rituális értelemben ő rögtön az elején kivonta magát a saját élettörténetéből, tehát ami vele történik, az éppen őrá nem vonatkozik, én a történetemen kívül állok, szólott a cigány Mózes, úgy is mondhatnám, hogy elhagytam azt a bizonyos csövet, amellyel a terek és idők működését modellezem, ennek következtében én voltaképpen érinthetetlen vagyok, ez a hősmegmaradás törvénye, és ennek értelmében nekem, ki a hősöm vagyok, nincs mitől félnem, és a nép csodálattal nézett rá, és a vének is hittek neki, mert erős volt, jól bánt a késsel, és be voltak tanítva a kutyái, nagy góré volt, a górék góréja, ezt gondolták róla a vének, akik ismerték a múltat és sejtették a jövőt, és tátott szájjal hallgatták ezt az ismeretlen hőst, aki előttük szónokolt, és mondotta nekik, hogy most pedig

Európáról szólok nektek,

tudjátok meg, hogy a tízmillió négyzetkilométeres Európában jelenleg nyolcszázmillió ember él, azaz a kontinens népsűrűsége négyzetkilométerenként nyolcvan fő, és ebből a nyolcvan főből hárman annyira gazdagok, hogy képesek lennének száz évig etetni a maradék hetvenhetet, és a pénzük még akkor sem fogyna el, de nekik

eszük ágában sincs etetni a többieket,

mert a legjobb elitiskolákba jártak, ahol megtanulták, hogy az emberi élet önmagában nem ér semmit, és csakis abban az esetben számít valamit, ha hasznot vagy élvezetet lehet húzni belőle, ne gondoljátok azonban, hogy ez a gondolkodásmód nem igaz a szegényekre, mert miképpen a vagyon, úgy a szegénység sem nemesít, így hát ne bízzatok senkiben, akár van pénze, akár nincsen, csakis magatokra számíthattok, és

ha ütni kell, akkor üssetek,

nem szabad félni az embertől, sőt, ha valamelyik gennyláda megtámadna titeket, akkor üssetek bátran vissza, a modern világnak befellegzett, egy időre visszatér az őskor, ahol csak az erő számít, ne higgyetek többé azoknak, akik az erkölcsi eszményekről fantáziálnak, ők csak a saját bőrüket féltik, az elitek világát, de az új elitek immár nem érdemlik meg, hogy politikai uralmát és szellemi fölényét elismerjétek,

tagadjatok meg mindent,

amit az elit rátok erőltet, akár rossz az nektek, akár jó, és akkor is lázadjatok, ha nincsen miért, mert a lázadás csak akkor lehet totális és igaz, ha öncélú, és ne rettenjetek meg azoktól, akik a hatalom nevében szónokolnak, ők csak a saját bőrüket féltik, de tiéteket viszik a vásárra, és ha bármelyik hatalom embere elétek merészel állni, hogy azt a törvényt hirdesse, amit a saját érdekében ő maga hozott ellenetek, akkor

köpjétek le, mert

csak akkor mutatkozik meg a hatalom emberének igaz természete, ha köpések borítják az arcát, ha pedig leköptétek, és mégsem tágít előletek, hanem továbbra is uralkodni akar rajtatok, szabad embereken a saját hordalétének saját farkastörvényei szerint, akkor üssétek meg, biztosak lehettek benne, hogy megérdemli, hiszen ő volt az,

az uralkodó homo europicus,

aki pár száz év alatt gyarmatosította a bolygót, és ez a bolygó most semmi egyebet nem csinál, csak visszaveszi, ami az övé, hát ne nyafogjatok, ne sajnáltassátok magatokat, ne járjatok pszichoterápiára, ne nézzetek sportközvetítéseket, hanem olvassatok minél többet, és csak olyan emberre hallgassatok, aki nálatok okosabb, legyetek rá felkészülve, hogy új özönvizek közelítenek, és nektek ismét mentőcsónakokat kell majd ácsolnotok, ha a közelgő büntetést túl akarjátok élni, és az új bárkákban nem kaphat helyet senki, aki emberek élete és vagyona és munkája fölött rendelkezik, mert az ilyen ember romlott természetű, ezért őt a túlélőknek ki kell majd vetniük maguk közül, az új világba nem léphetnek majd be Európa leggazdagabb emberei, és ha kérdezik tőletek, hogy miért, akkor válaszoljátok azt, hogy

irigységből és bosszúból,

és ha kérdezik tőletek, hogy milyen eszmény képviseletében tagadjátok meg tőlük a reményt, akkor válaszoljátok azt, hogy az irigység és a bosszú vezérel titeket, hiszen ez az igazság, a szegény és megalázott emberek többsége irigy, és ha alkalma van rá, akkor bosszúálló, a világnak pusztulása pedig alkalmat fog teremteni a bosszúállásra, mert embernek ember lesz a farkasa megint, hát ne sajnáljatok senkit, aki másokat megalázott, megnyomorított és kihasznált, ők sem sajnálnak titeket, és ha azt állítják, hogy van bennük részvét és szánalom, akkor

ne higgyetek nekik,

mert az emberek nem csak hazugok, de gyávák és önzők is, ami a fajfenntartási ösztön következménye, ám a fajfenntartási ösztön ellen föllépett egy annál hatalmasabb, szuprahumán erő, amely nem más, mint a bolygó önvédelmi reflexe, és amely el fogja pusztítani a kártevő embert, miképpen az egészséges szervezet elpusztítja a beteg sejtet, semmi egyebet nem kell csinálni, csak be kell őket mutatni egymásnak, meg kell szervezni az egészséges sejtek és beteg sejtek

csúcstalálkozóját, ahol

kezet fognak egymással az egészségesek és a betegek, így csinálja ezt a modern orvostudomány is, hadd mutassam be önnek a beteg sejtet, kedves egészséges sejt, nagyon örvendek, kedves beteg, hadd mutatkozzam be, én vagyok az egészséges sejt, és ön kicsoda, nem az a kérdés, hogy ki vagyok, hanem az, hogy ki leszek, ó, nagyon örülök, s íme, már meg is ismerték egymást, s készen állnak a harcra, csak akkor győzheted le az ellenfeledet, ha megismered, és most, hogy a bolygó megismerte az embert, az ellencsapás óriási lesz, kevesen fognak megmenekülni, és én azt akarom, hogy

ti legyetek azon kevesek,

és ha megkérdezik, hogy miért éppen ti, akkor én azt válaszolom, hogy mert csak, hiszen nektek is ezt válaszolták azok, akik eddig titeket vertek és kifosztottak és megaláztak és legyilkoltak, mindig arra hivatkoztak, hogy ez a világ természete, azért nem kegyelmeztek nektek, mert csak, úgyhogy

ezt a történelmi csakot

most visszakapják tőletek kamatostól, és tudjátok meg, hogy a titeket elnyomásban tartó politikai és kulturális önkény csak akkor szűnik meg, ha a politikai és kulturális önkényt fenntartó és újrateremtő ember kihal, és nem ti fogjátok ezt az embert megölni, hanem a bolygó, ti senkit meg ne gyilkoljatok, megmondottam nektek, hogy a széles nagyvilág minden teremtményét a ti kezetekbe adom ingyen, és minden, ami él és mozog, fizetség nélkül a tiétek, hogy szabadon elvegyétek és jóízűen megegyétek, hát vegyétek el bátran, amire csak vágytok, de

a másik embertől az életét el ne vegyétek,

hiszen aki ember vérét ontja, annak vérét én is kiontom, mert ti az én barna arcomat hordozzátok, meg ne szégyenítsetek engem, íme, ez a Megbocsátó Szépasszony tanítása hozzátok, ti megalázottak, ti kifosztottak, ti szegények, ti nyomorultak, kik az utolsók vagytok a társadalomban, de belőletek lesznek az elsők, hát legyetek okosak és erősek,

és legyetek tisztában a fogalmakkal,

különben könnyen csőbe húznak titeket, és olvassatok és tájékozódjatok, ébredjetek föl és lázadjatok minden hatalom ellen, és ha meghalljátok azt a szót, hogy középosztály, akkor köpjetek a földre, és a megvetésetek jeléül tapossatok rá a köpetre, mert a sznob európai középosztály tartja fönn a romlott európai elitet, amely ideológiai maszlaggal eteti egymást nemzedékek óta, és az élethossziglan tartó hazudozásuk során merészelnek az állítólagos lelkiismeretességükre hivatkozni, azzal tetszelegnek a saját társadalmi köreikben, hogy hangversenyre járnak, igényes filmeket néznek, képtárakat látogatnak, operabérletet vásárolnak, szépirodalmat olvasnak, diplomát diplomára halmoznak, miközben olyanok ők,

mint a szamár, aminek könyveket kötöztek a hátára,

a szamár se tanul a könyvekből, csak teherként cipeli magával, az európai középosztály sem tanult a tudásból, mindössze annyit értett meg a tanításból, hogy finomítania kell az elnyomás módozatain, de ezt is csak a saját érdekében, a saját hatalmának fenntartásáért tette, az ember állítólagos kulturáltsága csupán álca, amellyel igazi arcát, azaz sznobságát, politikai gyávaságát és csillapíthatatlan szexuális falánkságát leplezi.

[popup][/popup]