Az OR-ZSE együttműködése a berlini rabbiképzővel

Írta: Bóka B. László - Rovat: Hagyomány, Kultúra-Művészetek

Ma délelőtt a Mazsihisz Síp utcai épületében együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem rektora Prof. dr. Vajda Károly és a Potsdami Egyetem Zsidó Teológiai Fakultását vezető Dr. Walter Homolka főrabbi.

Walter Homolka főrabbi és Vajda Károly rektor

A Potsdami Egyetem Zsidó Teológiai Fakultása Európa egyik fontos judaisztikai kutatóközpontja, amely szorosan összekapcsolódik a konzervatív rabbiképzés egyik jelentős intézményével, a Zacharias Frankel Kolleg-gal is. A Zsidó Egyetemet múltja és a magyar, magyar-zsidó művelődés egész története a német kultúra és tudományosság felé orientálja, ezért kézenfekvő, hogy első külföldi partnere ez az intézmény legyen. Az együttműködés kiterjed majd közös kutatásokra, oktatók és hallgatók folyamatos cseréjére, valamint lehetőséget biztosít a világi és vallási szakokon tanuló diákoknak arra, hogy első kézből ismerkedjenek meg a nemzetközi zsidó világ problémáival, tudományos és gyakorlati kérdéseivel.

Az ORZSE rektora lapunknak elmondta, az egyik legfontabb cél, hogy a két intézmény közös pályázatokkal európai forrásokat nyisson meg hallgatóik illetve oktatóik különféle csereprogramokban való részvétele előtt. Ezen túl természetesen közös kutatási projekteket kívánnak indítani. Dr. Vajda Károly szerint ez azért fontos, mert a németországi illetve a magyarországi zsidóság az askenázi zsidóságot képviseli, melynek kultúrtörténete, kulturális öröksége ezen a területen van. Hiába származtak el közülük sokan a tengerentúlra, maga az askenáz kultúra gyökere egyértelműen Közép-Európához kötődik. A rektor úgy véli, ezeket a hagyományokat, emlékeket, vagyis az örökséget itt kell megőrizni, ápolni és feltárni.

Hozzátette, az ORZSÉ-t, illetve jogelődét a budapesti rabbi szemináriumot saját hagyományai is erre az együttműködésre késztetik, hiszen egészen a vészkorszakig a budapesti Rabbiképző hálózati rendszerben fonódott össze a németországi rabbiképző intézményekkel. Nem csupán a boroszlói (Breslau, ma Wroclaw) neológ rabbiképzővel, ahonnét az első professzori kar kétharmada, illetve első felügyelőbizottságának zöme származott, hanem a berlini (akkori értelemben vett) reform rabbiképzővel  (Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums) is, ahol például Lőw Immánuel is végzett. Sok neológ rabbi a részképzési kapcsolatokon keresztül éppen ebben a berlini intézményben töltötte külföldi félévét. Ezek a kapcsolatok tehát a neológia tradícióit is jelentik. A két intézmény közötti mostani kapcsolatfelvétel nem újítás, éppen ellenkezőleg, visszatérés a hagyományokhoz.

Dr. Walter Homolka lapunknak elmondta, számukra azért fontos az együttműködés, mert a magyar intézmény az egyetlen fennmaradt rabbiképző a XIX. század nagy hagyományából. A berlini fal leomlása után túl sok idő telt el, míg rájöttek mennyire élő a budapesti intézmény. Az a véleménye, hogy az ORZSE jelen állapotában élettel telibb, mint valaha, így most már itt az ideje, hogy élő kapcsolatokat alakítsanak ki vele.

A magyar hallgatók már az ősz folyamán a potsdami intézményben tanulhatnak. Mindehhez a német fél segítséget nyújt a magyar egyetemnek, mert az ORZSE Erasmus adminisztrációja még nem teljes. A két vezető szerint most egy személyre szabott, pontos igényekhez igazított együttműködés veszi kezdetét.

Címkék:nemzetközi együttműködés, OR-ZSE

[popup][/popup]