A zsidó kultúra napja

Írta: P. - Rovat: Archívum, Kultúra-Művészetek

 1991. március 24-én, vasárnap volt a zsidó kultúra napja a Marcibányi téri művelődési központ­ban. A Budapesti Tavaszi Fesz­tivál során az indiai nap, a mold­vai nap és a latin-amerikai nap után került sor a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Múlt és Jövő című folyóirat szervezé­sében megtartott rendezvényre, mely örvendetesen népes közön­séget vonzott, hiszen több szá­zan fordultak meg a ház külön­böző termeiben, közöttük kultu­rális és politikai életünk neves személyiségei.

Az előcsarnokban és az eme­leti előtérben képzőművészeti ki­állítás fogadta a látogatókat (lásd kritikánkat), majd délután három órától Raj Tamás rabbi tartott előadást a zsidó szokásokról, val­lási szertartásokról. Öt órától bemutatkozott a lapunk: Gadó György, az újdonsült főszerkesz­tő válaszolt az olvasók kérdései­re.

Sokan voltak kíváncsiak A ko­misszár című, sokáig dobozban tartott szovjet filmre, mely után

a Múlt és Jövő estje következett. Kőbányai János, a zsidó irodal­mi és művészeti folyóirat főszerkesztője erre az alkalomra haza­érkezett Izraelből, s üdvözölte a megjelenteket, majd Hankiss Ágnes írásaiból olvasott fel Kézdi György. A „haszid történet” után Pelle János műsorvezető beszélgetett az írónővel, ezután Ru­dolf Péter adott elő egy részletet Joseph Hellertől. Majd Kányádi Sándor költő, valamint Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel, Sárközi Gergely és Tihanyi Szilvia kö­vetkezett; dalokat adtak elő Volt egyszer, volt egy kis zsidó című lemezükről. (Ezen a Kányádi Sán­dor által gyűjtött jiddis népköl­tészeti gyűjtemény versei hallha­tók megzenésítve.)

Végül Bob Cohen amerikai-ma­gyar zsidó klezmer zenész adott elő számokat, megismertetve a közönséget az eredeti zsidó nép­zenével.

Jól sikerült az est, érezni le­hetett a közönség rokonszenvét. A program végeztével felcsatta­nó taps jelezte, hogy Budapesten a zsidó kultúra napja remélhető­leg hagyományt teremt.

P.

 

Címkék:1991-05

[popup][/popup]