Zsidók Győri Gyökerei Világtalálkozó, Győr, 2024. július 4-7.

Írta: Szombat - Rovat: Közösség

Folynak az előkészületek – elindult a diákpályázat.

A Győr-szigeti temető piramis formájú Holokauszt emlékműve „sírkamrájának” bejárata. Az emlékművet Tildy Zoltán, köztársasági elnök jelenlétében avatták fel 1947. június 15-én

A zsidók deportálásának 80. szomorú évfordulójáról történő méltó megemlékezés keretében a civil kezdeményezésre létrehozott Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány a Holokausztot túléltek leszármazottai részére Világtalálkozót rendez Győrben, 2024. július 4-7 között. Előzetes felmérés szerint az eseményen kb. 150 hazai és külföldi vendég vesz részt.

A találkozó fővédnöke a győri polgármester, védnökei pedig a megyei főispán és a megyei közgyűlés elnöke. Az esemény Győr hivatalos 2024. évi programjának része lesz.

Az Alapítvány honlapján hely- és családtörténeti írások mellett már megtalálható a találkozó tervezett programja. A tervezett események közül kiemelést érdemel a polgármesteri fogadás, az emlékkonferencia (fő tervezett témák: győri és környékbeli zsidóság múltja, jelene és jövője; multigenerációs traumák kérdése); az emlékkoncert a győri Zsinagógában hivatásos művészek és a győri egyetem zenei tagozatos diákjainak a fellépésével; a temetői megemlékezés és közös faültetés. Emléktábla avatásra is sor kerül az un. Budai úti barakkok helyszínén.

Az Alapítvány az eseményekre a nagyközönség meghívását is tervezi.

Az előkészítő munkálatok között az egyik legfontosabb a zsidó helytörténettel foglalkozó, “Az ő sorsuk, a mi történelmünk” elnevezésű diák pályázat, amelyen kilenc középiskola (hét győri, egy-egy pannonhalmi és csornai intézet) 18 háromfős csapata vesz részt. A kutatási és művészeti munkákat 2023-ban dolgozzák ki. A győztes csapat kutatási eredményeit a Világtalálkozó konferenciáján mutatja be, ahol a művészeti pályamunkák is kiállításra kerülnek.

A teljes vállalkozás jelentős költségekkel jár, ezért az Alapítvány nagy erőfeszítéséket tesz a programok megvalósítását szolgáló pénzügyi források megteremtéséért. Adományokat köszönettel fogadnak a honlap Adomány oldalán.

Krausz Péter, a Zsidók Győri Gyökerei Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint „közel 80 évvel ezelőtt az akkori magyar hatóságok és a náci megszállók brutálisan megsemmisítették a város társadalmának egy teljes mértékben integrálódott szeletét, Győr akkori népességének több, mint 10%-át, amely a 20. század első felében elévülhetetlen érdemeket szerzett a modern helyi ipar és kereskedelmi élet megteremtésében. A zsidóságnak a város fejlődésére gyakorolt hajdani jótékony hatását Győr ma is élvezi. A 2024-es megemlékezések és az azokhoz kapcsolódó, történelmi ismereteket bővítő diákpályázat nem csupán a múltba tekintenek, hanem azt is célozzák, hogy visszavezessék a rég elszakadtakat győri gyökereikhez, erősítsék a kölcsönös megértést és a győri helyi társadalom befogadó készségét. Ezen a bázison egy ígéretesebb jövő épülhet.”

[popup][/popup]