Tiltakozás a Páva utcai Holokauszt Emlékhely által kötött paktum ellen

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Online aláírásgyűjtést indítottak neves művészek, tudósok, teológusok, közéleti emberek a Holokauszt Emlékközpont és a Veritas Intézet közötti megállapodás ellen. Alább a petíció teljes szövegét és a kezdeményezők listáját közöljük.

SzakályHaraszti

Szakály Sándor, a Veritas Intézet igazgatója és Haraszti György, a HDKE kuratóriumi elnöke voltak a megállapodás aláírói

 

Tiltakozás a Páva utcai Holokauszt Emlékhely által kötött paktum ellen

Az Élet Menete előtti nap délutánján váratlanul arról értesülhettünk, hogy a holokausztrelativista/revizionista mondataival elhíresült, és szavaival százezrek lelkében mély megrendülést, konkrét félelmeket kiváltó „Veritas” nevű, kormányzati történetkutató vállalkozás igazgatója és a Páva utcai Holokauszt Emlékhelyet irányító közalapítvány kuratóriumának elnöke együttműködési szerződést kötött a két közintézmény között.

A Páva utcában a Holokausztról, egyszersmind a magyar történelem legsötétebb időszakáról (a 2010-et követő vezetés által tett néhány, koncepciózusan nem problémamentes kijelentés ellenére is) összességében mindeddig olyan képet nyerhetett az odalátogató, amelyet erkölcsileg és szakmailag is a korrekt tárgyilagosság jellemzett. A Páva utca mindemellett soha sem csak emlékhely volt, hanem a kegyelet, a bűnbánat, a nemzeti önismeret és megtisztulás csarnoka, és ami legalább ennyire fontos, egy olyan hely, amely – rendeltetéséhez hűen – azt szolgálta, hogy a Holokauszt gyilkos iszonyatát ma is lelkükben szenvedő túlélők, az áldozatok hozzátartozói és leszármazottai el tudják hordozni a rájuk nehezedő borzalmas lelki örökséget.

A Páva utcát a maga hivatásával merőben összeegyeztethetetlen szellemben tevékenykedő Veritas-szal való együttműködés oltárán feláldozni, nem más, mint a leglelketlenebb embertelenség.

Jóérzésű felebarátainkat, itthon és Magyarországon kívül, arra hívjuk fel, hogy tiltakozzanak e nyilvánvalóan tisztességtelen célokat követő paktum ellen.

A jelen felhíváshoz a
http://www.peticiok.com/tiltakozas_a_pava_utcai_holokauszt_emlekhely_altal_kotott_paktum

oldalon várjuk az egyetértők csatlakozását.

2014. április 28.

 

B. Kádár Zsuzsanna, történész

Bitó László, író

Biró Zsuzsanna Hanna, oktatáskutató

Bojtár Endre, irodalomtörténész

Csákó Mihály, szociológus

Donáth László, theológus

Faludy Judit, művészettörténész

Fellegi Ádám, zongoraművész

Forrai Gábor, filozófus

Gábor György, filozófus

Göncz Zoltán, zeneművész

Hárs György Péter, irodalomtörténész, esztéta

Iványi Gábor, theológus

Iványi Gábor jun., theológus

Jakab Attila, vallástörténész

Kenedi János, történész

Karsai László, történész

Komoróczy Géza, történész

Kovács M. Mária, történész

Kozma Judit, szociálpolitikus

Krausz Tamás, történész

Lázár Eszter, zenei szerkesztő

Lendvai L. Ferenc, filozófus

Lukács Péter, oktatáskutató

Majsai Tamás, theológus

Marsovszky Magdaléna, kultúrakutató

Mink Júlia, jogász

Nagy Péter Tibor, szociológus

Pétervári Kinga, jogász

Raj Ferenc, rabbi, történész

Rugási Gyula, filozófus

Szabó Ildikó, theológus

Szilágyi-Gál Mihály, filozófus

Tamás Gáspár Miklós, filozófus

Tatár György, filozófus

Toronyi Zsuzsanna, muzeológus

Vajda Károly, hermeneuta

Várdy Péter, filozófus

[popup][/popup]