Tatár-ünnep

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Az ELTE BTK Filozófia Intézete az Ókortudományi Intézet köreműködésével 2013.
ferbuár 7-én, csütörtökön, az F épület Kodály-termében ünnepi
összejövetelt tart Tatár György, az Intézet c. egyetemi tanára tiszteletére.

Az összejövetel programja:

14:00 Komoróczy Géza: Jiftah / Jefte (Bírák könyve, 11,1-12,10):
történelem egy történetben
14:40 Turán Tamás: Kaddis és demográfia
15:20 Dénes Iván Zoltán: Marczali Henrik és Szekfű Gyula

16:00-16:20 Szünet

16:20 Steiger Kornél: A sztoikus oikeiószisz platóni eredetéről
17:00 Ribáry Márton: .Törvénytelenség jogot nem alapít. . Egy morális
alapelv mint jogforrás a római és rabbinikus jogban
17:40 Ruzsa Ferenc: Sunahsépa, Izsák és Raponc

18:20-18:40 Szünet

18:40 Geréby György: A másik a Másik oldalról
19:20 Bíró Dániel: Beszélgetéseink Tatár Györggyel

[popup][/popup]