Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21. században – empirikus megközelítések

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Társadalomtudományok és bölcsészettudományok a 20-21 században – empirikus megközelítések címmel rendez közös konferenciát a WJLF, MSZT OSZ és az ELTE TÁTK OITK 2014. december 15-16-án.

Tudományágaink történetével és jelenével igen sokan foglalkoznak. Vannak, akik azt ambicionálják, hogy egy-egy (számukra fontos) tanszék, kutatóhely vagy informális kutatói csoport történetét írják meg, mások szakfolyóiratok, kiadványsorozatok elemzésével foglalkoznak. A nagy tudósok életművét kutatókban is gyakran merül fel az igény, hogy főhősüket előbb egy tanítványi kör tagjaként, nemzedéktársai szervezőjeként, intézményvezetőként, tudományszervezőként, majd saját tanítványi kör megteremtőjeként mutassák be. Sokak viszont saját témájuk szakirodalmának szisztematikus elemzése kapcsán ismerik fel, hogy a téma kutatástörténete nem egyszerűen eszme- vagy tudomány-módszertantörténeti kérdés, hanem általános érvénnyel tükröződik benne az egymást követő korok tudományos életének erőviszonyrendszere. Ismét másokat az izgat, hogy a tudományos állítások hogyan kerülnek a médiába, vagy hogyan csapódnak le a közvéleményben.
A tudománytörténetnek igen sokféle elemzése lehetséges – erre a konferenciára olyanokat vártunk, akik vonzódnak az emprikus megközelítésekhez, akik számszerűsíteni kívánják és tudják eredményeiket.

A konferencia szervezése illeszkedik egy nagy európai tudománytörténeti és tudományszociológiai kutatásba.

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola, VIII. Dankó u. 11. Kline terem, földszint.
Időpont: 2014. december 15-16.
A konferencián 20 perces előadásokat 15 perces vitaidők követnek.
A részvétel ingyenes és regisztrációt nem igényel.

ELSŐ NAP

9: 00Iványi Gábor: Rektori megnyitó

1. szekció Elméleti kérdések

9 : 10 : Karády Viktor/MTA külső tagja/ CEU/WJLF / : A társadalomtudományok történetszociológiai vizsgálata
9 : 45 : Nagy Endre / DSc / PTE BTK / : Magyar szociológiatörténet, a nagy elméletek szerepe és hatása
10 : 20 : Nagy Péter Tibor / DSc / WJLF/ELTE TÁTK / : A magyar társadalomtudományi elit prozopográfiája

2. szekció Több tudományt érintő kérdések

10 : 55 : Fabó Edit / Phd / ELTE, WCSA – Andrè Folloni / Programa de Pós-Graduação em Direito PUCPR / Brazil: A tudományok jövőbeni felelőssége és érvényessége
11 : 30 : Pálinkó Éva / Phd / MTA KIK /: Az MTA kutatástámogatási rendszereinek tudományos munkaerőpiaci és tudománypolitikai háttere: empirikus tanulságok az SSH-területek vonatkozásában
12 : 05 : Schubert András /Phd / MTA KIK / : Információáramlás az orvosi és a társadalomtudományok között.
12 : 40 : Setényi János / CSc / EKF /: Az Online adatbázisok hatása
13 : 15 : Soós Sándor /Phd/ – Schubert András /Phd / MTA KIK / : Az SSH-területek kommunikációjának és értékelésének modern tendenciái: bibliometriai trendanalízis.
13 : 50 : Soós Sándor-Vida Zsófia: /Phd / MTA KIK / : Az SSH kvantitatív hatásmérésének új lehetőségei:tudománytérképek, tudástranszfer és interdiszciplinaritás.

3. szekció Kutatói életpálya

14 : 25 : Horváth Dániel /Phd/MTA KIK/ : Kutatói életpálya a bölcsészet- és társadalomtudományok terén az MTA kutatástámogatási rendszereinek tükrében
15 : 00 : Inzelt Annamária /Phd/ IKU / : A PhD fokozat hatása az egyéni társadalom- és humántudományi doktoráltak körében
15 : 35 : Csonka László / Phd/ IKU / : Nemzetközi doktoráltak helyzetéről
16 : 10 : Nárai Márta / Phd/ SzE /: A Civil Szemle tíz éve

4. szekció Pszichológia

16 : 45 : Friedrich Melinda / PhD hallgató / MTA TTK KPI / A pszichoanalitikai egyesületek tagjai szakmai végzettségük szerint (1910-20)
17 : 20 : Borgos Anna / PhD / MTA TTK KPI / Női pszichoanalitikusok a budapesti iskolában
17 : 55 : Gyimesi Júlia /Phd/ / WJLF, KRE-BTK / Empirikus módszerek a korai parapszichológiai kutatásokban
18 : 30 : Hárs György Péter / Phd / EJF-WJLF / : A pszichoanalízis magyarországi recepciója a múlt század első évtizedeiben
19 : 05 : Máriási Dóra / PhD hallgató / ELTE-PPK / : A magyar pszichológia újraintézményesülése személyes reprezentációkban
MÁSODIK NAP

5. szekció Neveléstudomány – 1

9 : 00 : Biró Zsuzsanna Hanna /Phd/ ELTE PPK/WJLF Egy tudomány születőben – a neveléstudomány jellemzői a Magyar Paedagogia szerzői és témái alapján (1892-1947)
9 : 35 : Trencsényi László /CSc/ Magyar Pedagógiai Társaság/WJLF/ : A maratoni sereg tudományszociológiája

6. szekció Történettudomány – 1

10 : 10 : Erős Vilmos /PhD/ DE BTK/: A magyar historiográfia idegen nyelven
10 : 45 : Vasné Tóth Kornélia /PhD/ OSZK : Exlibrisológia – Az ex libris 20. századi tudós művelői és a Nemzeti Könyvtár
11 : 20 : Kincses Katalin Mária /Csc/ HM, HIM: Szellemtörténet és hadtörténetírás
11 : 55 : Bartók Béla /PhD/ EKF/ : A revizionizmus és az irredentizmus fogalma a történelemoktatásban

7. szekció Neveléstudomány 2

12 : 30 : Vargáné Nagy Anikó / PhD / DE GyFK / : Gyermeknevelési Tanszék Kapcsolati háló az Eötvös Collegium tagjai között Jausz Béla életpályáján
13 : 05 : Nemes Magdolna /Phd/ DE GyFK A korai idegennyelv-oktatás megjelenése női magazinokban

8. Szekció Szociológia és rokontudományai

13 : 40 : Micsinai István /PhD jelölt/ MTA-ELTE-TáTK/: Struktúra és dinamika – A magyar szociológia közel negyven éve
14 : 15 : Szabari Vera /PhD/ ELTE-TáTK A szociológia egyetemi intézményesülését gátló és segítő tényezők Magyarországon (1942-1972)
14 : 50 : Takács Erzsébet /PhD/ ELTE TÁTK, DE/ A francia szociológia hazai recepciója a rendszerváltozást követően. Kitekintés a szakfolyóiratok és az oktatás területén
15 : 25 : A.Gergely András /CSc/-Varga Andrea /PhD hallgató/ MTA PTI/: A magyarországi kulturális antropológia és részterületeinek iskolái, irányzatai (szakmatörténeti dimenziókban)
16 : 00 : Hajdú Zoltán /DSc/ MTA KRTK/ : A magyar társadalomföldrajz formálódása a XX. század első negyedében

9. szekció Történettudomány 2

16 : 35 Szeberényi Gábor /PhD jelölt/ PTE/: Vidékre szakadva: Holub József kapcsolati hálójának alakulása az 1910-1920-as években
17: 10 Hanny Erzsébet /PhD/ BTM /: Egy hézagpótló tudomány: információ- és információáramlástörténet
17 : 45 : Illik Péter /PhD/ Szent Benedek Iskolaközpont/ : A mohácsi vereség a mai köztudatban
18 : 20 : Zárszó, záróbeszélgetés, módszertani tanulságok:18.55-19.55

A konferencia programjának esetleges változását itt kísérhetik figyelemmel.

[popup][/popup]