Soros György apja, Tivadar könyve új magyar kiadásban: Túlélni – nácivilág Magyarországon

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

Soros György édesapjának, az eszperantista Soros Tivadarnak a könyvét jelentette meg a Múlt és Jövő Könyvkiadó.

Családi fotó egy korábbi kiadásból

Soros Tivadar (Tódor), Teodoro Svarc, 1936-ig Schvartz Tivadar Nyírbakta, 1893, április 7. – New York, 1968 február 22.) magyar ügyvéd, író, eszperantista, Soros György üzletember és Soros Pál mérnök apja.

Tivadar Schvartz Mór és Mayer Berta fiaként született tízgyermekes családban. Szülei vegyesboltot működtettek. A sárospataki kollégiumban tanult, majd Heidelbergben hallgatta a jogot. Az első világháború kitörésekor önkéntesként vonult be, a fronton egy ezredtársától, Balkányi Páltól (1894–1977) tanulta meg az eszperantó nyelvet.

Hadifogolyként Habarovszkba került. Innen egy darabon a transzszibériai vasútvonalon, majd az Amurtól északra elterülő hegyvidéken keresztül, majd vízi úton jutott el Irkutszkba ahol az eszperantó szövetség vezetőségébe beválasztották. Moszkván keresztül tért haza, majd egy időre Csótra internálták.

1922 októberében megindította a Literatura Mondo című lapot Kalocsay Kálmánnal és Baghy Gyulával, itt jelentek meg folytatásokban Soros szibériai élményei Modernaj Robinzonoj címmel. Ezt később könyvként is kiadták. 1924 végéig volt a lap munkatársa.

1924. április 14-én Budapesten házasságot kötött másodunokatestvérével, Szücs Erzsébettel, Szücs Móric és Brust Irma lányával. A gyermekeik Pál (1926–2013) és György (1930) – írja a Wikipedia róla szóló szócikke, mely a II. világháború alatti élményekről nem közöl adatot.

Az 1947-ben Bernben megrendezett 32. Eszperantó Világkongresszusra sikerült beszerveznie a magyar küldöttségbe saját magán kívül György fiát is, aki innen Angliába utazott és külföldön is maradt. 1949-ben Soros Tivadar szakított a jogi pályával és az orosz nyelv tanításával foglalkozott. 1956-ban feleségével, Erzsébettel Ausztria felé hagyták el Magyarországot. Eleinte Bécsben szándékoztak letelepedni majd végül New York mellett döntöttek. Soros Tivadar ott hunyt el 1968-ban és felesége húsz évvel élte túl.

Visszaemlékezései Maskerado ĉirkaŭ la morto. Nazimondo en Hungarujo címmel jelentek meg először a Kanári-szigeteken egy eszperantó kiadónál 1965-ben. Angol fordításban 2000-ben, magyarul 2002-ben látott napvilágot a könyv, melyet most ismét kiadtak, és többek között épp a vészkorszak idejének élményanyagát dolgozza fel.

“Ez a könyv – írja a kiadó ajánlójában – nem egy, az általunk is megjelentetett, vagy a folyóiratunkban szemlézett holokauszt történet.

A maga narratívája okán Soros Tivadar története – aki egyaránt szakított országa jogrendszerével, amely a jogkövetőket Auschwitz tüzére küldte, s nemkülönben a magyar zsidó vezetéssel is szembeszállt, amely utolsó leheletéig a rendeletek betartása – azaz a deportálás zavartalansága – érdekében agitált. Ez egy olyan túlélő történet, amelyet joggal nevezetünk anti-túlélő történetnek.

Azonban a 21. század második évtizede – 75 évvel a holokauszt után – e különös történetet és egyik főhősét más fénytörésbe helyezte.

Soros György az 1944-es zsidóvadászatban szocializálódott (14 évesen), és ott és akkor sajátította el a gondolatokat és értékeket amelyeknek vagyonát és világnézetét köszönheti. Amiért őt ma a Sátán megtestesítőjének állítják be, nemcsak Magyarországon, de új fejleményként: már több kontinensen is.

Ezért nem könyv, amit olvasásra ajánlunk, hanem a mai világhelyzet megismerésének, forrás és kulcsa – írja a kiadó ajánlójában.”

[popup][/popup]