Református lelkészek tiltakozása ifj. Hegedűs Lóránt ellen

Írta: Szombat információ - Rovat: Hírek - lapszemle

Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége részére

ref

Tiltakozás

Alulírott lelkipásztorok mélységes szomorúságunkat és felháborodottságunkat szeretnénk kifejezni a 2013. november 3-án, a Budapest Szabadság-téri református templomban és előtte történt szoborállítási alkalom kapcsán. Meglátásunk szerint ifj. Hegedűs Lóránt lelkésztársunknak az evangéliummal ellentétes és egyházunkhoz méltatlan viselkedése nemcsak az egész Magyarországi Református Egyház életére vet rossz fényt, de a mi személyes szolgálatunkat is hiteltelenné teszi. Ezért a leghatározottabban tiltakozunk lelkésztársunk tevékenysége ellen, elhatároljuk magunkat mind a fent említett szoborállítási akciótól, mind pedig a korábbi gyűlöletkeltő, antiszemita, kirekesztő megnyilvánulásaitól.

Isten dicsőségét, Isten házának méltóságát és az igehirdetés komolyságát nem adhatjuk oda semmilyen emberi szándéknak.

Minket az evangélium arra tanít, hogy az egyházban nem szabad teret engedni semmiféle gyűlöletre épülő gondolkodásnak vagy gyakorlatnak, ezért tisztelettel kérjük az Elnökséget az ügynek a Magyarországi Református Egyház egészére vonatkozó, elvi és gyakorlati, mihamarabbi és megnyugtató megoldására.

2013. november 4.

Testvéri szeretettel a Magyarországi Református Egyház lelkészei

Forrás: Petíciók.com

[popup][/popup]