Petőfi Irodalmi Múzeum – Holokauszt emlékév

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

A Petőfi Irodalmi Múzeum a Holokauszt emlékév keretében november 25-én kedden nyitja meg “a törés a szavakban van” – Holokauszt-emlékezet és irodalom című kiállítását, november 28-29-én pedig Trauma – Holocaust – Literature címmel rendeznek nemzetközi tudományos konferenciát.

PIM megh_email

“A törés a szavakban van”  – Holokauszt-emlékezet és irodalom

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása

Látogatható: 2014. november 26–2015. március 30-ig.

A Magyar Holokauszt Emlékév keretében megrendezett kiállítás célja kettős: nyomatékot adni a szembenézés megkerülhetetlenségének, ugyanakkor megmutatni, hogy az emberöltőnyi idő, amely ma elválaszt a Holokauszt traumájától, fogódzókat is kínál a feldolgozáshoz. Nem egyszerűen magukra a szövegekre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, amelyekben a magyar irodalom e trauma megidézésének hiteles formáit hozta létre. Azt is fontosnak tartjuk jelezni, hogy a Holokausztot átélők, illetve a rákövetkező generációk esetében a múlttal való szembesülés tétje, körülményei és módjai egyaránt változtak, s hogy e folyamat a jelenben is tart.

A kiállítás több, egyformán létjogosult megközelítésmódhoz is adalékokkal szolgál, egyfelől a dokumentum- valamint önéletrajzi irodalom, másrészt a fikció, illetve a kortárs médiaművészet területéről hozott példákkal. A felhasznált szövegek nemcsak tartalmuk révén, hanem látványelemként is olyan kiállítási tér létrejöttét szolgálják, amely alkalmas arra, hogy emlékezethelyként működjék.

A kiállításon a következő szerzők műveiből szerepelnek részletek:

Schein Gábor, Závada Pál, Németh Gábor, Sándor Iván, Balla Zsófia, Márton László, Kertész Imre, Spiró György, György Péter, Takács Zsuzsa, Heller Ágnes, Konrád György, Somlyó Zoltán, Örkény István

A kiállítás kurátora: Török Dalma irodalmi muzeológus , PIM

 

PIM konf

TRAUMA – HOLOCAUST – LITERATURE

Trauma – holokauszt – irodalom

A Petőfi Irodalmi Múzeum konferenciája

2014. november 28-29.

A Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Holokauszt Emlékévhez kapcsolódva nemzetközi tanácskozást szervez Trauma – holokauszt – irodalom címmel, neves amerikai, európai és magyar előadókkal. A tanácskozás elsősorban nem a „vészkorszak” történeti feltárását, a 70 évvel ezelőtti történések bemutatását tűzi ki céljául, vagyis nem a holokauszt történetét kutatja, hanem a holokauszt feldolgozásának történetét, az ahhoz kapcsolódó kulturális, művészeti, irodalmi folyamatokat, a körülötte kibontakozó elméleti problémákat.

A témában ilyen nagyságrendű nemzetközi ülésszak még nem volt Magyarországon, ami összefüggésben áll azzal a ténnyel, hogy míg a „Holocaust Studies” a világ egyik vezető intellektuális-tudományos szellemi áramlata és akadémiai témája ma, a hazai kezdeményezések egyelőre szórványosak, széttartóak. Ráadásul itt nem egy akadémikus eszmecseréről van szó, e kutatások kulturális, társadalmi és politikai vetületei a tudóstársadalomnál jóval szélesebb kört érintenek. A vita bekapcsolása a nemzetközi tudományos vérkeringésbe ezért elengedhetetlen. Ez azért is időszerű, hiszen a holokauszt reprezentációk tudományos elemzése (az emlékművektől az ünnepekig, a tömegfilmektől a népszerű regényekig) egyre összetettebbé vált az elmúlt években.

A konferencia előadói:

Ernst van Alphen, Leiden University, Netherlands; Aleida Assman, University of Konstanz, Germany; Dávidházi Péter, MTA BTK Irodalomtudományi Kutatóközpont; Raffaella Di Castro, Italy; Robert Eaglestone, University of London; Gyáni Gábor, MTA BTK Történelemtudományi Kutatóközpont; György Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem; Wulf Kansteiner, Aarhus University, Denmark; Brett Ashley Kaplan, University of Illinois; Kisantal Tamás, Pécsi Tudományegyetem; Barry Langford, University of London; Molnár Gábor Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem; John Neubauer, University of Amsterdam, Netherlands; Orbán Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem; Pető Andrea, Central European University; Alvin H. Rosenfeld, Indiana University, USA; Szűcs Teri, független kutató, Budapest; Takács Miklós, Debreceni Tudományegyetem; Turai Hedvig, International Business School, Budapest Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum; Pintér Judit Nóra, Szegedi Tudományegyetem;

A konferencia programja

November 28. péntek

Helyszín: ELTE ÁJK, Aula Magna, Budapest V., Egyetem tér 1.

09.30 A konferenciát köszönti

E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója

Marosi Ernő, MTA

Bevezető

Aleida Assmann, University of Konstanz

10.00

elnök Aleida Assman

 • Alvin H. Rosenfeld, Indiana University, USA
  Holocaust Memory at the Beginning of the 21st Century
 • Wulf Kansteiner, Aarhus University, Denmark
  On the Unlikely Rise and Precarious Future of Holocaust Memory
 • Dávidházi Péter, MTA BTK Irodalomtudományi Kutatóközpont, Budapest
  A Valediction, Forbidding Theologizing – Aladár Komlós’s Memorial Speech of 1946

kávészünet

11.40

elnök Wulf Kansteiner

 • Kisantal Tamás, Pécsi Tudományegyetem
  Searching for the Meaning of the Past – Victims and Martyrs in the Hungarian Literary Discourse
 • Ernst van Alphen, Leiden University, Netherlands
  List Mania in Holocaust Commemoration
 • Palkó Gábor, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
  Traumatic Memory and Second Order Cybernetics
 • György Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  The Art of the Holocaust: Ethical Norms and Aesthetic Experiences – the Unavoidable Tension

ebészünet

15.00

elnök Dávidházi Péter

 • Aleida Assman, University of Konstanz, Germany
  Premediation and Unrepresentability of the Holocaust
 • Pintér Judit Nóra, Szegedi Tudományegyetem
  Trauma and Nostalgia in the Works of Imre Kertész
 • John Neubauer, University of Amsterdam, Netherlands
  Literature and the Unspeakable
 • Szűcs Teri, független kutató, Budapest
  Witnessing and Trauma in the Hungarian Literature of the Roma Holocaust

November 29. szombat

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum Díszterem, Budapest V., Károlyi u. 16.

10.00

Chair / elnök

Ernst van Alphen

 • Robert Eaglestone, University of London, UK
  ‘Personal Responsibility under Dictatorship’ and Holocaust and Genocide Fiction
 • Orbán Katalin, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  Naming and Sensing Place: Topographic Memories of Genocide in Contemporary Literary Narrative
 • Brett Ashley Kaplan, University of Illinois, USA
  The Familial Nazi
 • Molnár Gábor Tamás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
  The (Re)Birth of Trauma Out of the Spirit of Music: the Atrocious and the Artistic in William Gass’s Middle C

kávészünet

12.00

elnök

Kisantal Tamás

 • Gyáni Gábor, MTA BTK Történelemtudományi Kutatóközpont, Budapest
  Hungarian Memory of the Holocaust
 • Raffaella Di Castro, Italy
  Witnesses of the Not-experienced: Those born after as artists of the “as if”
 • Pető Andrea, Central European University, Budapest
  Gendered Memory of the Holocaust in Central Europe
 • Takács Miklós, Debreceni Tudományegyetem
  Individual and Cultural Trauma: Analogies, Differences and Relationships

Lunch Break / ebészünet

15.20

elnök Robert Eaglestone

 • Barry Langford, University of London, UK
  “Maybe It Wasn’t That Way At All”: Reflexivity and Narrative Reversal as Ethical Performance in Jakob the Liar (1999) and Inglourious Basterds (2010)
 • Turai Hedvig, International Business School, Budapest
  Different Silences

zárszó

Robert Eaglestone

Támogatók:

Civil Alap 2014 | Embassy of the United States Hungary | Fővárosi Csatornázási Művek | Goethe Intézet, | Francia Intézet | Olasz Kultúrintézet

További információk a konferencia honlapján: www.pim.hu/traumaconf vagy Facebook-oldalán.

 

[popup][/popup]