Pályázat a zsidó közösség járvány miatti rászorulóinak

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

A Joint Distribution Committee (JDC) ismét 45.000 USD keretet biztosít arra, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) támogathassa a járványhelyzetben anyagi gondokkal küszködő hittestvéreit és a zsidó intézmények munkatársait.

Az első és a második körben 150 – 150 pályázónak folyósítottunk támogatást. Sajnos a járvány egyelőre nem csillapodik, és szociális következményei továbbra is súlyosak, ezért a támogatást újra meghirdetjük.

A Jadbejad harmadik körében elsősorban azoknak a kérelmét várjuk, akik eddig még nem jelentkeztek, vagy az előző körökben nem nyertek támogatást. Újra sikeresen pályázhatnak azonban azok a támogatottak is, akiknek anyagi helyzete változatlanul kilátástalan.

A pályázat időkeretei:

■ A pályázatot 2020. október 13-án hirdetjük meg.
■ Benyújtási határidő: 2020. október 25. vasárnap.
■ A határidő után leadott pályázatok nem érvényesek!
■ A pályázatok elbírálásának és a kiértesítésnek határideje: 2020. október vége, november eleje. Az értesítéseket e-mailben küldjük meg,
■ A támogatást két egyenlő részletben, október végén és novemberben folyósítjuk.

Hogyan pályázhat?

■ A pályázatot online kell elkészíteni és benyújtani. Kérjük, keresse fel a https://segitunk.mazsihisz.hu oldalt, ahol a jelentkezés erre a pályázatra gombra kattintva érheti el a pályázati adatlapot.
■ Kérjük, hogy az adatlapon röviden mutassa be, hogyan változott meg családja szociális helyzete a járvány következtében.
■ Szíveskedjék csatolni egy járvány előtti és egy utolsó (szeptember) havi jövedelemigazolást. Ha állása megszűnt, a szeptemberi igazolás helyett kérjük, hogy a legutolsó kimutatást adja be.
■ Kérjük, hogy pályázatához csatolja valamelyik zsidó közösség, körzet, hitközség, intézmény, vagy zsidó civil szervezet ajánlását, melyet hangsúlyosan figyelembe veszünk.  Az ajánló lehet a zsidó szervezet vezetője, munkatársa vagy önkéntese, az ajánlás pedig mutassa be a szervezethez való kapcsolatát és ismertesse a pályázat szempontjából fontos tényeket. Kérjük, hogy használja a https://segitunk.mazsihisz.hu/ oldalról letölthető formalevelet.
■ Feltölthető fájltípusok: pdf vagy jpg

Kérjük a pályázókat, hogy vegyék figyelembe a következőket:

■ A pályázaton csak természetes személyek vehetnek részt, szervezetek nem.
Egy háztartásból kizárólag egy eseti támogatási pályázatot lehet benyújtani.
■ A pályázat kezelése során hiánypótlásra nincs lehetőség.
■ Akinek bármilyen jogcímen a MAZSIHISZ-szel, taghitközségeivel, illetve az általuk fenntartott intézményekkel szemben lejárt tartozása áll fenn, nem vehet részt a pályázaton.
■ Az eseti támogatással nem kell elszámolni.
■ A pályázat során átadott adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

A szociális támogatás odaítélése során előnyt élveznek:

■A gyermeket/gyermekeket nevelő zsidó családok, ha a járványhelyzet következtében annyira leapadt a jövedelmük, hogy veszélybe került a gyermekek megszokott iskolai és/vagy iskolán kívüli oktatása. Továbbá elsőbbséget élveznek azok a családok, akik zsidó oktatási intézménybe járatják gyermekeiket, illetve akik a zsidó közösség aktív tagjai.
■ A saját háztartásban élő zsidó személyek, akik közeli hozzátartozók nélkül, egyedül élnek, vagy akiknek a gyermekei már külön élnek, de a pályázók maguk még nem nyugdíjasok és a járványhelyzet következtében leapadt jövedelmük miatt átmeneti egzisztenciális gondjaik vannak. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik a zsidó közösség aktív tagjai.
■ Azok a munkavállalók, akik zsidó vallási közösségekben, civil szervezetekben, vagy kulturális és oktatási intézményekben dolgoznak, és a válság következtében csökkent a jövedelmük, vagy elvesztették állásukat.

A JDC támogatási keret elosztásának szakmai háttérmunkáját a MAZSIHISZ közösségi szeretetszolgálata, a JÁHÁD végzi.

A támogatások odaítéléséről a MAZSIHISZ és zsidó civil szervezetek delegáltjaiból álló független bizottság dönt.

[popup][/popup]