Kirekesztésről, buzizásról, adakozásról. Nyilatkozatok a csenyétei ügyről

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Zsidó szervezetek és közösségek nyilatkozatot bocsátottak ki a csenyétei adakozás nyomán kirobbant vita kapcsán. Az alábbiakban ezt a nyilatkozatot közöljük, majd a Mazsihisz elnökének közleményét.

Nyilatkozat Feldmájer Máté kirekesztő szavai ellen

Alulírott zsidó szervezetek és személyek határozottan elítéljük a Feldmájer Máténak tulajdonított, sajtóban megjelent szavakat. Nem kívánunk állást foglalni a vitában, amelyben ezek a durva szavak elhangzottak, ugyanakkor azt sem szeretnénk, ha a magyar zsidó közéletben zajló viták ilyen alantas és kirekesztő hangnemben folynának. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy egy zsidó szervezet reprezentánsa ilyen stílusban nyilatkozzon, akár nagy, akár szűkebb nyilvánosságnak szánja a szavait. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy bárki ki legyen rekesztve bármilyen vitából pusztán vélt vagy valós homoszexualitása miatt.

Egyetértünk Raj Ferenc rabbival, amikor úgy fogalmaz:

„Az egyenlőség és a befogadás iránti elkötelezettségünk mélyen benne gyökerezik a zsidó hagyományban: tanításainkban és történelmünkben egyaránt. A Tóra első fejezetében az Örökkévaló „b’celem Elohim – Isten képmására″ teremtette az embert. Mindenki egyedi emberi lény, s bár tőlünk eltérő, de Isten képmására lett teremtve.″

Egy tisztább és elfogadóbb közbeszédért:

Bét Orim Közösség
Dor Hadas Egyesület
Izraeli Kulturális Intézet
Marom Egyesület
Bálint Ház
Limmud Magyarország Alapítvány
Az Élet Menete Alapítvány

*

A Mazsihisz elnökének közleménye a csenyétei ügyről

A Magyarország Zsidó Hitközségek Szövetsége Ifjúsági szervezetének szociális munkájával és ezzel összefüggésben az elektronikus sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta Heisler András a Szövetség elnöke.

Az Ifjúsági szervezet csenyétei segélyakciójának kezdeményezése helyes volt, a szociálisan rászorulókon történő segítés szándéka nemes és vallási törvényeinknek megfelel. Az akciónak az iszlám közösséggel történt közös lebonyolítása pozitív üzenetet hordozott.

Az adományozás során az élelmiszerek kiosztása rendben megtörtént, a ruhakiosztás botrányba fulladt. A szervezőknek – jó szándékuk ellenére – be kellett látni, hogy a segélyakciók lebonyolításának vannak alapvető szakmai normái, melyek betartásához szükség esetén igénybe kell venni az adott régiót jól ismerő és a szociális munkában jártas szakembereket. Az Ifjúsági Csoportnak a történteket ki kell elemeznie és a jövőbeni szociális munkájuk során a tapasztalatokat fel kell használnia.

A Mazsihisz belső levelezésével kapcsolatban rögzítem, a homoszexualitás kapcsán egyértelműen és tisztán fogalmaznak vallási törvényeink. A törvénygyűjtemény, amely alapján rabbijaink dolgoznak és meghozzák vallási döntéseiket, elítéli, hogy férfi férfival létesítsen kapcsolatot. Ebben nem lehet vita.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökeként ezzel a tudattal teszem a dolgom. Felvilágosult XXI. századi, pesti értelmiségiként viszont mélyen elítélem a kirekesztés bármely megnyilvánulását. Mások kirekesztését naponta megéljük, magunkét naponta  elszenvedjük. Így viselkedni nem hiba, hanem bűn.

Szövetségünk ezért ellene van bármely emberi csoport kirekesztésének. Fellépünk a rasszizmus, a romaellenesség, az antiszemitizmus és a homofóbia minden megnyilvánulása ellen.

Írásban felkértem  a Mazsihisz szervezetén belül önállóan működő Ifjúsági Csoport tagjait, részletesen vizsgálják ki a történteket,  vonják le a szükséges konzekvenciákat és készítsenek erről jelentést a Mazsihisz Vezetősége felé.

Pontosításként megjegyzem, hogy a megjelent sajtóhírekkel ellentétben a  Mazsihisz Ifjúsági szervezetének nem elnöke F. Máté, a Mazsihisz Vezetőségének pedig nem tagja S. Dávid.

[popup][/popup]