“Nem a fasizmus tér vissza…”

Írta: metazin.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

Olaszországban az antiliberálisnak tekintett Liga párt ma alighanem abszolút többséget kapna a választáson. A veterán liberális szociológus azonban a határokon túlmutató tényezőkre vezeti vissza az antiliberalizmus erősödését. Arra, hogy a globalista elit és a baloldal elfordult a többségtől.

Matteo Salvini híveinek integet

Nem a fasizmus tér vissza” – cáfolja a Corriere della Serában Ernesto Galli della Loggia azt az elterjedt baloldali narratívát, amely szerint az antiliberális mozgalmakban a harmincas évek szelleme éled újra.

Matteo Salvini pártját, a Ligát baloldalon gyakran minősítik egyszerűen fasiszta pártnak. A Ponte című független baloldali folyóirat ezt túlzásnak tartja, de szintén lényegi hasonlóságokat lát Mussolini hajdani pártja és a Liga között. Kommentátora, Massimo Jasonni kánonjog-professzor szerint a Liga súlyos veszélyt jelent a köztársaságra. A fasizmushoz hasonlóan, úgymond, Salvini mozgalma is a gazdasági válságjelenségek előidézte népi elégedetlenséget lovagolja meg. A Kommunista Pártból alakított Demokrata Párt propagandistái egyszerűen Mussolinihoz hasonlítják Salvinit, de Jasonni ezt felületes öngazolásnak minősíti. Az elégedetlenségnek őszerinte az is oka ugyanis, hogy a Demokrata párt elárulta a kommunista párt hajdani vezetőjének, Antonio Gramscinak örökségét és a neoliberalizmussal kötött szövetséget.

Galli della Loggia nem a demokráciára, hanem a baloldalra nézve lát súlyos veszedelmet, abban azonban egyetért Jasonnival, hogy ő is a baloldalt hibáztatja. Mindenekelőtt megállapítja, hogy az antiliberális mozgalmak több országban is kormányra kerültek, de másutt is nagy sikereket aratnak, súlyos nehézségeket okozva a centrista pártoknak. Ezenkívül ők diktálják a napirendet, az ő témáik körül zajlanak a politikai viták. Az idős szociológus óv a leegyszerűsítő történelmi párhuzamoktól. Úgy látja, hogy új típusú nacionalizmussal van dolgunk, amely befelé forduló és védekező jellegű, nem pedig a külvilágra acsarkodó és támadó természetű, mint a hajdani nacionalizmus. Teljesen hiányzik belőle a fasizmus két alapvető eleme, a félkatonai szervezetháló és a politikai ellenfelekkel szembeni szisztematikus erőszak. Célja nem az, hogy megsemmisítse az ellenfelet, hanem hogy megnyerje a választókat. Galli della Loggia szerint ebben Oroszország sokféle segítségére is számíthat, de nem ez a lényeg, hanem a modern nacionalizmusnak az a tulajdonsága, hogy menedéket nyújt a világ elől. Ez az értelme annak, hogy a nemzetállam szuverenitását hangsúlyozza.

Teljes cikk

Címkék:fasizmus, liberalizmus

[popup][/popup]