Nácik által elrabolt könyvek kerültek vissza a Rabbiképző könyvtárába

Írta: mazsihisz.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

A Rabbiképző könyvtárából származó, a II. világháború során a nácik által elrabolt könyvek visszaadására került sor a Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HFJS) jóvoltából és szervezésében. Az OR-ZSE képviseletében Balázs Gábor általános rektorhelyettes, Tamási Balázs könyvtárigazgató és Biró Tamás vettek részt azon a rendezvényen 2023. április 26-án, ahol sor került a könyvek visszaszolgáltatására és az átadást igazoló megállapodás aláírására.

A könyvek átvétele

Az OR-ZSE jelenlévő képviselői köszönetüket fejezték ki, és hangsúlyozták, hogy mennyire kivételes még napjainkban is a kulturális javak önkéntes restitúciója. Nagyon ritkán kerül sor arra, hogy a második világháború után jogtalanul eltulajdonított javak mai birtokosai saját elhatározásukból keresik meg és veszik fel a kapcsolatot az egykori tulajdonosokkal, hogy azokat visszaszolgáltassák.

Az egykori Rabbiképzőből több ezer könyvet raboltak el Magyarország 1944. március 19-i megszállását követően Adolf Eichmann utasítására. Ebből a gyűjteményből közel 3000 kötet – miután a háború végén a Prágai Zsidó Múzeumba került – 1991-ben Schweitzer József közbenjárására visszakerült a Rabbiképzőbe. A most visszaszolgáltatott 17 kötet között négy darab 16. századi, nagy értékű héber könyvritkaság is található.

A könyvek visszaszolgáltatását célzó eseményen Werner Arnold, a HFJS rektora köszöntötte a résztvevőket, majd Philipp Zschommler beszélt a heidelbergi intézmény nemzetiszocializmus idején elrabolt könyveket feltáró projektjéről.

Ezt követően Tamási Balázs, az OR-ZSE könyvtárának igazgatója tartott előadást a Rabbiképző könyvtárának történetéről, jelenéről és terveiről.

A Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg könyvtári gyűjteményének kiépítése során számos hagyatékból és felajánlásból származó gyűjtemény is az egyetem birtokába került. A német állam által létrehozott Lost Art Foundation és a Lili és Michael Sommerfreund Alapívány támogatja azt a kutatást, amely a nemzetiszocializmus idején eltulajdonított könyvállomány eredetét kutatja.

Mazsihisz.hu

Címkék:elrabolt zsidó könyvek

[popup][/popup]