Mazsihisz: Taghitközségeink autonómiájának tiszteletére kérünk mindenkit

Írta: Mazsihisz - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

MAZSIHISZ közlemény

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége visszautasítja mindazon vádakat, amelyeket a Népszabadság 2015. november 23-ai számában megjelent „ Eladták a nagyapjuk sírhelyét, nagy botrány lett belőle” című írás tartalmaz, különösen Oberlander Baruch lubavicsi rabbi rosszindulatú, nem a valós helyzetet tükröző megjegyzéseit.

Mazsihisz_logó

A Mazsihisz nyíregyházi taghitközsége Szövetségünk megbecsült és fontos tagja. A holokauszt pusztítását követően a közösség a romokon folytatta elődei tradícióit. A Nyíregyházi Zsidó Hitközség zsinagógát tart fenn, minden héten rendszeres I.tentiszteleteket tart, karbantartja a közösségi épületét, helyi zsidó újságot szerkeszt és terjeszt, támogatja és segíti a szociálisan rászorulókat és kezeli a nyíregyházi zsidó temetőt. A közösség – a Mazsihisz és jogelődje támogatásával – áldozatos munkáját immár hetven esztendeje folyamatos végzi.

A másfél évtizede Amerikából Magyarországra érkezett chabad lubavicsi mozgalomnak mindehhez nem sok köze van. Az autonóm nyíregyházi közösség életébe beleszólni joga nincs. A Mazsihisz számára ismeretlen szervezet a Budapesti Ortododox Rabbinátus, amelynek nevében Oberlander rabbi állásfoglalást tett közzé a nyíregyházi temető ügyében. Számunkra az autentikus orthodox irányzatot a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség jelenti.

A nyíregyházi közösség által kezelt temető nyilvántartása szerint a kifogásolt üres sírhelyet egy ma kilencven éves, holokausztot túlélt nyíregyházi zsidó asszony vásárolta meg 1988-ban. Oberlander rabbi állításai egyoldalúak, rosszindulatúak és félrevezetőek. Akciója belügyeinkbe történő beavatkozás, amit szervezetünk elleni nyílt támadásnak tekintünk és határozottan visszautasítunk.

Pedig a közösségében kétségtelenül nagy tudással és tekintéllyel rendelkező Oberlander rabbinak lenne Magyarországon sok más feladata. Mindenekelőtt meg kellene szüntetnie azt a hamis látszatot, miszerint a lubavicsi mozgalom testesíti meg Magyarországon a tradicionális orthodoxiát.  Értelmeznie kellene, hogy a szintén lubavicsi mozgalomként tevékenykedő EMIH milyen jogon nevezheti magát status quo ante irányzatnak, miközben sem ideológiailag, sem vallásgyakorlatában nincs semmi köze a Mazsihiszhez tartozó, történelmi tradíciókkal rendelkező magyarországi zsidó irányzathoz.

Körbe kellene néznie Budapesten, ahol olyan neológ templomkörzetek működnek, amelyeknek a látogatottsága, taglétszáma az egész magyarországi chabad mozgaloménak nagyságrendjével egyenlő, el kellene gondolkoznia arról, hogy importált, fizetett jesiva bóherei nélkül mozgalma mekkora közösséggel rendelkezik, és meg kellene indokolnia, hogy a Mazsihisz járadékából erős politikai nyomásra az EMIH-nek átadott csaknem kétszáz millió forintos forráshoz miért nem rendelt senki semmiféle feladatot.

A Mazsihisz és a Nyíregyházi Zsidó Hitközség egyaránt abban érdekelt, hogy a vitás helyzetet békességben rendezzük. Ehhez azonban sem nekik, sem a Mazsihisznek nem kellenek közvetítők, sem a kormány, de különösen nem a chabad lubavicsi mozgalom részéről. Taghitközségeink autonómiájára büszkék vagyunk, és mindenkit arra kérünk, tartsa azt tiszteletben.

 

[popup][/popup]