Mazsihisz Elnökök Tanácsa: mondjon le tisztségéről a BZSH ügyvezető igazgatója

Írta: Mazsihisz - Rovat: Hírek - lapszemle

A Mazsihisz Elnökök Tanácsa felkéri a BZSH közösségét, hogy a taghitközség hívja vissza ügyvezető igazgatóját, annak érdekében, hogy a magyarországi zsidóság presztízsét a közéletben vissza lehessen szerezni. Egyúttal felszólítja Schwezoff Dávid ügyvezetőt, hogy tisztségéről mondjon le.

Schwezoff Dávid

Schwezoff Dávid, a BZSH vitatott múltú ügyvezetője

Az Elnökök Tanácsa fóruma évente kétszer ülésezik és a MAZSIHISZ stratégiai kérdéseinek kialakításában segíti a Szövetség munkáját.

A 2014. szeptember 7-én megtartott tanácskozáson a MAZSIHISZ elnökének beszámolóját követően a vidéki temetők kezelésének új stratégiáját fogadta el a testület. Az Elnökök Tanácsa a temetőkkel kapcsolatban az alábbi Állásfoglalást hozta:

Állásfoglalás (2/2014.09.07,): Az Elnökök Tanácsa egyetért a temetők kezelésének decentralizációjával. Egyben kinyilvánítja, hogy zsidó temetőket a Mazsihisz és taghitközségei tulajdonából átadni nem kívánnak: a temetők karbantartását továbbra is a Mazsihisz felügyelete alatt kívánják végezni. Ezzel párhuzamosan a rendezetlen tulajdonjogú temetők helyzetének jogi rendezését kezdeményezi. A Tanács kéri, hogy a kormány a temetők karbantartásának finanszírozását támogassa.

Az előzetesen kiküldött napirend szerint a hitközségi elnökök elosztották és megszavazták a felújítási alap igen szűkös keretét. A hitközségi vezetők nagy visszafogottsággal és a nagyobb rászorultságot szenvedő közösségek iránti szolidaritással hajtották végre a feladatot.

A tanácskozáson az utolsó, „egyéb” napirendi pont tárgyalása során, nem várt fordulatként a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezetőjének kérdését vetette fel az egyik vidéki elnök. Bár a testület tisztában volt azzal, hogy ebben a kérdésben jogi relevanciával bíró határozatot nem tud hozni – tekintettel arra, hogy a BZSH független jogi személyiséggel rendelkező szervezet, a MAZSIHISZ taghitközségeinek elnökei mégis szükségesnek látták Állásfoglalásban rögzíteni véleményüket.

A szavazás során nagy többséggel (15 igen, 4 nem és 2 tartózkodás) fogadták el az alábbiakat
:

Állásfoglalás (4/2014.09.07)
: Az Elnökök Tanácsa erkölcsileg elfogadhatatlannak tartja, hogy legnagyobb taghitközségének, a BZSH-nak ügyvezető igazgatója  olyan bizonytalan és zavaros előélettel, illetve bizonytalan háttérrel rendelkezik, mely rendkívüli kockázatokat hordoz. A Mazsihisz Elnökök Tanácsa felkéri a BZSH közösségét, hogy a taghitközség hívja vissza ügyvezető igazgatóját, annak érdekében, hogy a magyarországi zsidóság presztízsét a közéletben vissza lehessen szerezni. Egyúttal felszólítja Schwezoff Dávid ügyvezetőt, hogy tisztségéről mondjon le.

A drámai nyilatkozatot követően a felelősség és a döntés kérdése egyértelműen a Budapesti Zsidó Hitközséghez került. Alapszabályuk szerint a BZSH elnöke az ügyvezető azonnali felmentését kezdeményezheti, de visszahívási joga kizárólag a BZSH közgyűlésének van.

[popup][/popup]