Levél a Szombat szerkesztőihez

Írta: Tordai Péter - Rovat: Hírek - lapszemle

Tordai Péter, a Budapesti zsidó Hitközség (BZSH) elnöke az alábbiak közzétételére kérte lapunkat.

Tordai Péter.

A Budapesti Zsidó Hitközség elöljárósági ülésén beszámoltam Schwezoff Dávid – általam előzetesen – bekért és ellenőrzött diplomáiról, indexeiről, nyelvvizsgáit igazoló dokumentációiról. Ezek megítélésem szerint hitelesek, időrendben követhetőek, több szakot párhuzamosan végzett.

Megjegyezni kívánom, hogy az Ügyvezető többek között kérésemre az elöljárósági tagoknak és a potenciális érdeklődőknek email-ben az összes diplomáját digitális formában megküldte. Ezen túlmenően tisztelettel bejelentem, hogy az BZSH nem egy inkvizítori testület, mint az idézett cikk 4. bekezdésének írója elvárja tőlünk.

Az elöljárósági ülésen egyértelmű volt, hogy nincs többsége azoknak, akik a megválasztott ügyvezető visszahívását kezdeményezik.

Bár sokakban visszatetszést szült az ügyvezető igazgatói választás eredménye, és akármilyen ellentmondásos is, sőt sokak szerint zavaros is a Budapesti Zsidó Hitközség alapszabálya, mégis jelezni szeretném, hogy a BZSH demokratikus intézmény, amelyben a szavazók a hitközségi körzetek delegáltjai. Azoknak a képviselői vagyunk, akik delegátusaikat elküldték a BZSH közgyűlésébe, egy alulról felfelé szerveződő köztestületbe. E képviselők többsége meghozott egy döntést, amely sokak – javarészt a hitközségi tagságon kívüliek ‑ számára nem elfogadható. Ezen viszont csak akkor lehet változtatniuk a BZSH-t kritikával illetőknek, ha eljárva a zsinagógákba vesznek részt a közösség életében, s felelős képviselőivé válnak a közösségünknek. A BZSH közgyűlési delegátusai meghoztak egy döntést, amelyet az elöljáróság többsége nem kérdőjelezett meg. Én ma a BZSH elnöke, első számú képviselője vagyok, s nem a diktátora, s így a többség döntését kell képviselnem.

Ami még nagyon fontos: én azért vállaltam el az elnöki tisztséget, mert fontosnak látom, hogy a BZSH megújuljon, az intézményei gyarapodjanak, az iskolái virágozzanak, s a hitélet megerősödjék. Egyelőre nem látom azt, hogy a megválasztott ügyvezető igazgató ennek akadálya lenne. Ha a fejlődést tevékenysége vagy személyisége megakasztaná, vagy az általa vezetett adminisztratív szervezet letérne arról az útról, amelynek képviseletében engem elnökké megválasztottak, vagy a képviselők többsége és az elöljárók többsége úgy dönt, hogy méltatlanná válik Schwezoff Dávid a BZSH vezető tisztségviselői posztjára, úgy elsőként kezdeményezem vagy támogatom a visszahívási eljárást. Ma erre nincs felhatalmazásom a BZSH tagjai többségétől.

Úgy vélem, a Heisler András által megfogalmazott Schwezoff Dávidot érintő sommás vélemény ellenére kölcsönösen tiszteletteljes és harmonikus BZSH és a Mazsihisz viszonya. Mi Andrással jól együtt tudunk dolgozni, és én nagyra becsülöm őt. Az országos szervezetnek egyelőre el kell fogadnia a budapesti küldöttek döntését, tekintve hogy az ország zsidóságának zömét a fővárosi zsidóság adja.

Tordai Péter

elnök

Budapesti Zsidó Hitközség

 

[popup][/popup]