Egy álom, amely 90 éve valóság

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

 

Több mint 90 évvel ezelőtt cionista aktivisták kis csoportja gyűlt össze Londonban abból a célból, hogy létrehozzanak egy globális együttműködési hálózatot, mely biztosíthatja Izrael Állam megalapítását, biztonságát és jólétét. A cionista mozgalom forrásteremtő ágaként megteremtett Keren Hayesod a zsidó állam építésének, növekvésének és fejlesztésének élharcosa. Története szétválaszthatatlanul összefonódik Izrael Állam történetével.

060613060916-b1-

Korai éveiben a zsidó világ különböző pontjairól származó adományok segítségével a Keren Hayesod (a továbbiakban: KH) Európából zsidó menekültek tízezreit juttatta el Izrael földjére, segítette befogadásukat, több mint 900 városi és falusi települést hozott létre, otthonokat és munkahelyeket teremtett az új bevándorlók számára. Mindeközben támogatta az ipari beruházásokat valamint fejlesztette a megalapítandó állam gazdasági, oktatási és kulturális intézményrendszerét.

Izrael Állam megalapítása után a KH (angol nevén: United Israel Appeal) a fiatal ország egyik nemzeti intézményévé vált, és Izrael Állam kizárólagosságot adott a szervezetnek a forrásteremtési feladatok elvégzésére az egész világon (csak az Egyesült Államokra nem terjedt ki e kizárólagosság). Az izraeli parlament 1956-ban mindezt „A Keren Hayesod törvény”-ben rögzítette. E történelmi együttműködés tavaly októberben ismét megerősítést nyert, amikor Benjamin Netanyahu miniszterelnök aláírta azt az együttműködési egyezményt, amely elismerte a Keren Hayesod támogatóinak 90 év alatt szerzett múlhatatlan érdemeit.

Napjainkban a Jewish Agency-vel szoros együttműködésben a KH megkettőzte erőfeszítéseit Izrael Állam nemzeti prioritásainak előmozdítása érdekében. A mai Izrael előtt álló kihívások tükrében a KH küldetése három fő területre terjed ki.

Az izraeli társadalom erősítése, elsősorban társadalmi és oktatási programokkal, főleg a kiemelt fejlesztési övezetekben. Az Ifjúság Jövője és más innovatív programoknak köszönhetően minden évben halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kapják meg egy szebb jövő lehetőségét Izrael egész területén.

2013-08-30_104359

Új olék érkeznek Etiópiából, a KH támogatásával.

A bevándorlás és a befogadás előmozdítása. 1948 óta a KH-UIA adományozói több mint 3 millió bevándorlót (köztük az 1990 óta a volt Szovjetunióból érkező egy millió új bevándorlót) segítettek az a bevándorlásban és izraeli új életük megalapozásában.

A zsidó és cionista oktatás fejlesztése a diaszpórában. E programok közül kiemelkedik a hosszú távú MASA program, mely segítségével csaknem tízezer fiatal jut el minden évben Izraelbe. E programok résztvevői kimutathatóan háromszor akkora gyakorisággal vállalnak aktív részt a zsidó életben, mint olyan velük egykorúak, akik nem vettek részt e programon.

Az Izrael Állammal való fokozott együttműködés keretében a KH felvállalta több kiemelt nemzeti fontosságú új projekt támogatását. Ezek között is különleges fontosságot élvez a Miniszterelnöki Hivatal kezdeményezte Nemzeti Emlékhelyek Öröksége projekt, melynek célja megőrizni és ápolni a zsidó nép kulturális és történelmi örökségét Izrael földjén. A KH vállalta, hogy forrásokat teremt, melyek lehetővé teszik a kormány programjának megvalósítását, és hatásának kiterjesztését.

 

Gyorssegély válsághelyzetekben

Az évek alatt a Keren Hayesod megnőtt és globális szervezetté vált, több mint hatvan kampányt működtet a világ negyven országában. E kampányok jelentős részében aktív szerepet vállal a szervezet női tagozata, valamint a fiatal vezetőség tagozat. A KH Kitűnő vezetői és aktivistái segítségével öt kontinensre kiterjedő együttműködési hálózatot működtet, melynek fő célja, hogy erősítse a szétszóratásban élő zsidó közösségek kapcsolatát nemzeti otthonukkal.

A szervezet 90 éves múltja alatt a KH támogatói bizonyították, hogy mindig készek Izrael Állam megsegítésére azonnali, hirtelen támadt szükséghelyzetekben, legyen ez háborúk, biztonsági vészhelyzetek, vagy bármilyen más válságok ideje alatt. Ennek eklatáns példáját láthattuk a Karmel hegyen 2010 decemberében pusztító katasztrofális hatású erdőtűz idején. A KH-UIA azonnali kampányt indított a károsultak megsegítésére, melynek része volt többek között a sérült tűzoltók gyógykezelése, a traumatizált gyerekek és fiatalok számára programok szervezése és a lángok martalékává lett Yemin Orde Ifjúsági Falu újjáépítésére adott anyagi segély.

„A Keren Hayesod rendkívül hálás támogatói ezreinek, akik Izrael és a Karmel segítségére siettek a katasztrófa alatt és azt követően” – mondta a KH elnöke Eliezer (Moodi) Sandberg.

 

A jövő

Az előbb említetthez hasonló, rendkívüli gyűjtések kiegészítik a KH rendszeres évi kampányait, amelyek a szervezet minden évi forrásteremtő erőfeszítéseinek alapját képezik. A támogatók számára lehetőség van „tervezett adományozásra” hagyatéki és alapítványi letétek létrehozatalával. E módszer megteremti az adományozó számára a lehetőséget, egy olyan alap létrehozatalán keresztül, mely mindörökre megőrzi az adományozó emlékét hozzájáruljon Izrael és a zsidó nép folyamatos megsegítéséhez.

A Keren Hayesod a magyar kuratóriumának tagjai a következők: Ungár Anikó, Jávori Ferenc, Heisler András, Nati Metuki (európai igazgató), Greg Masel (izraeli központ vezérigazgató) és Olti Ferenc, a kuratórium elnöke.

 

Címkék:Keren Hayesod

[popup][/popup]