Kegyelet és emlékezet – Kamenyec-Podolszk évfordulóján

Írta: Majsai Tamás - Rovat: Hírek - lapszemle

A KAMENYEC-PODOLSZKIJBAN TÖRTÉNT TÖMEGGYILKOSSÁG ÉVFORDULÓJÁN

Megemlékezés a WJLF-en 2014. augusztus 29-én, pénteken, du. 5 órakor

Hetvenhárom évvel ezelőtt ezen a napon vette kezdetét az ukrajnai Kamenyec-Podolszkijban az a háromnapos bestiális tömeggyilkosság, amelynek mintegy tizennégyezer Magyarországról ideűzött zsidó testvérünk is mártírjává vált.

A Soá magyarországi nyitányát, és a Soá egyetemes történetének is súlyos mérföldkövét jelentő 1941-es kőrösmezői deportálás körülbelül tizennyolcezer áldozata közül ismereteink szerint talán kétezren élhették túl a galíciai-ukrajnai kitelepítés szörnyűségeit.

Bűnbánattal és szégyenkezve emlékezünk meg nemzetünk múltjának e becstelen és a humánum alapvető elveit is meggyalázó eseményéről. Arcunkra égő szégyenként viseljük, hogy ma is vannak, akik magyarázatot, megértő szavakat találnak a történtekre, és vonakodnak azokat a magyar államiság mindenestül elítélendő aljasságaként megbélyegezni. Egyszersmind teljes szívvel óhajtjuk és reméljük a kitaszítottak legalább lélekben lehetséges – bárha így is bűnösen megkésett – visszafogadását, az egykor meggyötörtek és az ő emlékeiket, tragikus örökségüket hordozó hozzátartozóik, leszármazottaik fájdalmainak enyhülését, lelkük megengesztelődését, a történtek miatt szomorkodók és pironkodók vigasztalódását, népünknek a Soá szennyétől való megtisztulását és az elkövetett vétkekért való bűnbocsánatban részesedését.

Érzelmeinknek és gondolatainknak augusztus 29-én (péntek) 17 órai kezdettel a főiskola udvarán álló Kamenyec-Podolszkij Cserje körül tartandó kegyeleti és gyászistentisztelet keretében is kifejezést adunk.

Az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk az emlékezőket és mindazokat, akik velünk közösségben óhajtják kifejezésre juttatni a történetek feletti kegyeletes érzelmeiket.

Majsai Tamás
a WJLF képviseletében

A deportálás történetéről, valamint a Wesley János Lelkészképző Főiskola és fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség kegyeleti és emlékeztető szolgálatairól bővebb tájékoztatást nyújt a Kőrösmező – Kamenyec-Podolszkij című kegyeleti-kutatói honlapunk:
http://www.korosmezo1941.netai.net/

[popup][/popup]