JDC-Mazsihisz pályázati kiírás a járvány okozta szociális nehézségek ellensúlyozására

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

A Joint Distribution Committee (JDC) negyedik alkalommal biztosít 45.000 USD keretet arra, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) támogathassa a járványhelyzetben anyagi gondokkal küszködő hittestvéreit és a zsidó intézmények munkatársait.

A járvány sajnos nem csillapszik, a megfékezéséhez szükséges korlátozások pedig egyre több családot sodornak kritikus szociális helyzetbe. Ezért ebben a fordulóban elsősorban azoknak a háztartásoknak a kérelmét várjuk, amelyek eddig nem jelentkeztek, vagy amelyeket még nem támogattunk.

A pályázat időkeretei:

■ A pályázatot 2020. november 23-án hirdetjük meg.
■ Benyújtási határidő: 2020. november 29.
■ A határidő után leadott pályázatok nem érvényesek!
■ A pályázatok elbírálásának és a kiértesítésnek határideje: 2020. december és 2021. január hónap. Az értesítéseket e-mailben küldjük meg,
■ A támogatást két egyenlő részletben, 45.000 – 45.000 Ft, értékben 2021.januárig bezárólag folyósítjuk.

Hogyan pályázhat?

■ A pályázatot online kell elkészíteni és benyújtani. Kérjük, keresse fel a https://segitunk.mazsihisz.hu oldalt, ahol a Jelentkezés erre pályázatra gombra kattintva érheti el a pályázati adatlapot.
■ Kérjük, hogy az adatlapon röviden mutassa be, hogyan változott meg családja szociális helyzete a járvány következtében.
■ Szíveskedjék csatolni egy járvány előtti és egy utolsó, október havi jövedelemigazolást. Ha állása megszűnt, az októberi igazolás helyett kérjük, hogy a legutolsó kimutatást adja be.
■ Kérjük, hogy pályázatához csatolja valamelyik zsidó közösség, körzet, hitközség, intézmény, vagy zsidó civil szervezet ajánlását, melyet hangsúlyosan figyelembe veszünk. Az ajánló lehet a zsidó szervezet vezetője, munkatársa vagy önkéntese, az ajánlás pedig mutassa be, hogy mi a kapcsolata a szervezettel, és ismertesse a pályázat szempontjából fontos tényeket.
■ Kérjük, hogy használja a https://segitunk.mazsihisz.hu/ oldalról letölthető formalevelet.
■ Feltölthető fájltípusok: pdf, jpg

Kérjük a pályázókat, hogy vegyék figyelembe a következőket:

■ A pályázaton csak természetes személyek vehetnek részt, szervezetek nem.
■ Egy háztartásból kizárólag egy támogatási pályázatot lehet benyújtani.
■ A pályázat kezelése során hiánypótlásra nincs lehetőség.
■ Akinek bármilyen jogcímen a Mazsihisszel, taghitközségeivel, illetve az általuk fenntartott intézményekkel szemben lejárt tartozása áll fenn, nem pályázhat.
■ Az eseti támogatással nem kell elszámolni.
■ A pályázatban velünk megosztott adatait szigorúan bizalmasan kezeljük.

A szociális támogatás odaítélése során előnyt élveznek:

■ A gyermeket/gyermekeket nevelő zsidó családok, ha a járványhelyzet következtében annyira leapadt a jövedelmük, hogy veszélybe került a gyermekek megszokott iskolai és/vagy iskolán kívüli oktatása. Továbbá elsőbbséget élveznek azok a családok, akik zsidó oktatási intézménybe járatják gyermekeiket, illetve akik a zsidó közösség aktív tagjai.
■ A saját háztartásban élő zsidó személyek, akik közeli hozzátartozók nélkül, egyedül élnek, vagy akiknek a gyermekei már külön élnek, de a pályázók maguk még nem nyugdíjasok és a járványhelyzet következtében leapadt jövedelmük miatt átmeneti egzisztenciális gondjaik vannak. Támogatás során előnyt élveznek azok, akik a zsidó közösség aktív tagjai.
■ Azok a munkavállalók, akik zsidó vallási közösségekben, civil szervezetekben, vagy kulturális és oktatási intézményekben dolgoznak, és a válság következtében csökkent a jövedelmük, vagy elvesztették állásukat.
■ A JDC támogatási keret elosztásának szakmai háttérmunkáját a Mazsihisz közösségi szeretetszolgálata, a JÁHÁD végzi.

A támogatások odaítéléséről a Mazsihisz és zsidó civil szervezetek delegáltjaiból álló független bizottság dönt.

A pályázat kiírása a Mazsihisz.hu oldalán.

[popup][/popup]