Irományok Schwezoff körül

Írta: Szombat - Rovat: Hírek - lapszemle

Schwezoff Dávid a BZSH ügyvezető igazgatója békülékeny hangú nyílt levelet intézett Heisler András Mazsihisz-elnökhöz . Ezt megelőzően két, Schwezoffot élesen támadó írás is napvilágot látott. Az alábbiakban közöljük a dokumentumokat. 

Schwezoff Dávid, a BZSH új erős embere

Schwezoff Dávid

 

December 1-jén Schwezoff a BZSH honlapján nyílt levélben üzente Heisler András Mazsihisz elnöknek, hogy adjanak ki közös megbékélési nyilatkozatot.

“Schwezoff Dávid, a Budapesti Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatójának nyilatkozata és felhívása Heisler Andráshoz a béke érdekében:
Reményeim szerint közös nyilatkozatban biztosíthatjuk a Hitközségek tagjait valamint a szélesebb közvéleményt, hogy a felek sajnálják a múltban tett feszültséget okozó kijelentéseiket, és a jövőben tartózkodnak minden olyan nyilvános véleménynyilvánítástól, mely a másik személyét – és ez által a hazai zsidóság megítélését – negatívan befolyásolhatják. Megoldandó feladatainkat nem a külvilággal, hanem elsősorban egymást között kell tudnunk megbeszélni. A közös nyilatkozat is demonstrálhatná, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség és a Mazsihisz közös felelősséget érez a hazai zsidóságért.

Hiszem, hogy ez a teljes magyarországi és budapesti zsidóság érdeke. Hiszem, hogy hozzám hasonlóan Heisler András is ugyanannyira fontosnak érzi ezen nyilatkozat tartalmát, és csatlakozásával megerősíti, hogy a felelősségteljes és békés munka eredményes kimenetele közös feladatunk és felelősségünk.”

Ezt megelőzően két éles hangú nyílt levél jelent meg, mely Schwezoff lemondását, eltávolítását követeli. Az első november 19-én az Elég volt nevű facebook oldalon jelent meg:

ELÉG VOLT!

Elismerjük, hogy késlekedtünk. Belátjuk, hogy felhívásunkat akkor kellett volna minden jóérzésű hittestvérünknek eljuttatnunk, amikor Tordai Péter arra hivatkozva nem tett eleget Heisler András felszólításának Schwezoff Dávid visszahívására, hogy nem kapott ilyen irányú jelzéseket a körzetektől.

Tarthatatlannak és tűrhetetlennek tartjuk azt az állapotot, amely a MAZSIHISZ és a BZSH vezetése között kialakult.

Ezért az állapotért egyértelműen Schwezoff Dávidot tesszük felelőssé.

Kijelentjük: Állásfoglalásunkban és jelen felhívásunkban nem játszik szerepet az ügyvezető igazgató múltja. Megválasztása óta várjuk, hogy azon kijelentései, miszerint a megújulás és az átláthatóság mellett elkötelezett, terveiben és tetteiben is testet öltsenek. A megvalósítás helyett azonban a rágalmazás határát súroló körlevelek, elő nem készített döntések, pazarló, koncepció nélküli változtatások jellemzik a július 3-a óta tartó időszakot. Az elmúlt hetek történései azzal szembesítettek minket, hogy vezetői képesség nélküli személyt választottunk. Egy vezető ugyanis nem az ellentétek kiélezésében és a konfliktusok elmélyítésében érdekelt, hanem azok fel- és megoldásában.

Mit tapasztalunk? Azt, hogy a BZSH és a MAZSIHISZ vezetősége nem tud egy asztalhoz leülni, mert a BZSH ügyvezetője kitér a párbeszéd lehetősége elől. Azt, hogy közös belső ellenőrzési hatáskörbe tartozó ügyet rendőrségi feljelentéssel kíván megoldani. Azt, hogy a BZSH intézményeiben nyilatkozataival zavart és bizonytalanságot kelt. Azt, hogy szervezetünknek egyre negatívabb a társadalmi megítélése, és azt, hogy Professzor Schweitzer József neve és személye sem jelent már igazodási pontot Schwezoff Dávidnak.

Itt az idő, hogy saját alkalmatlanságát felismerje! Nem kívánjuk hallgatásunkkal tovább segíteni azt, hogy ez az ámokfutás tovább folytatódjon.
ELÉG VOLT! EZT NEM TŰRHETJÜK!

Ezért arra kérünk minden hittestvérünket, aki tenni szeretne a zsidó közösség jövőjéért, aki szeretné, hogy a MAZSIHISZ és a BZSH új szellemben, nyugodt körülmények között végezze feladatát, hogy a budapesti és magyarországi zsidóság érdekeit képviselni hivatott szervezetek végre valós értékek alapján működhessenek, aláírásával követelje Schwezoff Dávid azonnali lemondását.

Aki csatlakozni szeretne az aláírókhoz, szándékát jutassa el a [email protected] e-mail címre!

A zuglói közösség nevében:

dr.Donáth Judit, egyetemi adjunktus
Gerő Péter, filmrendező
dr. Lebovits Imre, egyetemi docens
dr. Kálmán Éva tudományos főmunkatárs
Kiss Henriett, magyartanár
Kósa György, zeneterapeuta

Az alábbi nyílt levél pedig a szantograf.hu oldalon jelent meg november 28-án, Zsidó Értelmiségiek Baráti Köre aláírással.

Nyílt levél Schwezoff Dávidhoz, a BZSH ügyvezető igazgatójához

Az Ön előéletéről minden elmondható, csak az nem, hogy nyitott könyv a magyar zsidóság és a közvélemény előtt! Ön ugyanis ügyvezetővé választása előtt sok mindent – köztük erkölcsileg súlyosan kifogásolható ügyeket – elhallgatott korábbi életéből. Lényeges momentumok hiányoznak önéletrajzaiból, közölt adatai gyanúsan pontatlanok!

Egyre gyakoribb és élesebb sajtó-nyilatkozataiból kiderül, hogy Ön a széles nyilvánosság előtt akar vitázni belső ügyeinkről. Akkor itt az alkalom, hogy ugyancsak széles nyilvánosság előtt valljon színt mindazon ügyekről, amelyek az Ön személyét illetően tisztázásra várnak!

 1. Mikor, hol, miért és hogyan intézte el, hogy születéskori nevét, Csereklye Viktort , Schwezoff Dávidra változtassák?
 2. Mikor, hol, milyen körülmények között lépett be Ábrahám szövetségébe, azaz a zsidóság kötelékébe? Mely rabbik írták alá a betérési papírjait? Az erről szóló dokumentumot mutassa be. (Ezt azért kérdezzük, mert a BZSH alapszabálya szerint csak zsidó lehet a hitközség ügyvezetője.)
 3. Mikor és hol fejezte be egyetemi tanulmányait, és erről milyen okirat tanúskodik? Hozzájárul-e azok ellenőrzéséhez?
 4. Megválasztásakor, Ön a Közgyűlés előtt , tapasztalt gazdasági és pénzügyi szakemberként mutatkozott be. Mi az oka rövid pályafutásainak biztosítási ügynökként (pár hónap), Investerbank alkalmazottként (1 hónap), Hudson Global Resources alkalmazottként (pár hónap)?
 5. Hogyan vállalhatott zsidó hitéleti tevékenységet a győri zsidó hitközségben, mint kántor 2001 és 2007 között, miközben evangélikus teológus-hallgatóként /lelkésztanoncként/ /2001-2002/, új hitvallást tett?
 6. Hogyan vállalhatott zsidó hitéleti tevékenységet a győri zsidó hitközségben, mint kántor 2001 és 2007 között, miközben katolikus kántorként az alsógödi plébánián tevékenykedett 2005-2006 között?
 7. Az evangélikus hittudományi egyetemre jelentkezve , kellett-e Önnek esküt tennie evangélikus keresztény hitéről, valamit kereszt- és konfirmáció-levelét nem kellett-e bemutatnia?
 8. Bármely fent említett három vallás kötelékéhez tartozva, hogyan vállalhatta, hogy hitéleti tevékenysége gyakorlásával párhuzamosan, 8 évig transzvesztita előadóként lépjen fel Carole Hore Mohn művésznéven a meleg közösség legkedveltebb hazai és külföldi szórakozóhelyein ?
 9. Az öt világvallásból melyikben nem vállalt még valamilyen lelkészi, kántori vagy elöljárói szerepet?
 10. Tisztában van-e azzal, hogy a zsidó vallási előírások szerint, aki betérése, majd tsuvája után , nem tartja a micvéket, s a Tóra által szigorúan tiltott bűnöket szándékosan halmoz ,annak a betérése érvénytelen?
 11. Milyen kapcsolatok, érdekeltségek fűzik Önt a jobboldali médiához, hogy szinte kizárólag azoknak nyilatkozik, és csak azoknak ad a magyar zsidóság ügyeit kiteregetve interjúkat?
 12. Ön szerint a Szombat folyóirat miért nem a zsidó sajtó része?
 13. Kataron kívül még mely Izraellel ellenséges, azt el nem ismerő és a terrorizmust támogató arab országok diplomáciai képviselőivel tart kapcsolatot? S ugyanezt kérdezzük újdonsült főtanácsadójára, Császár Balázsra vonatkoztatva is!
 14. Miközben gyorstalpaló, internetes rabbi-tanfolyamon vett részt, Ön online arab kurzust is igénybe vett. Milyen céllal?
 15. Osztja-e Császár Balázs politikai véleményét, akit Ön időközben a BZSH szervezeti és társadalmi kapcsolatokért felelős osztályvezetőjének nevezett ki? (Császár nagy nyilvánosság előtt, az interneten „az erkölcsileg züllött ballib oldalról” és a ”lealjasodó ballib eszmerendszer ”-ről értekezik…)
 16. Osztja-e Császár Balázs Facebook profilján közzétett lesújtó véleményét az Amerikai Egyesült Államokról, Németországról , Franciaországról valamint Ukrajnáról?
 17. Milyen további tevékenységeket és jogköröket kíván átvenni a MAZSIHISZ és az azzal szerződő vállalkozások eddig gazdaságosan és sikeresen létrehozott /működtetett intézményeitől, feladataiból?
 18. Miért gondolja, hogy Önre nem vonatkozik a Tórában szereplő -„lason hara” : rossz nyelv és rágalmazás bűne? Kik ellen szándékozik még kétes céljai elérése érdekében a Hitközség vezetői és zsidó testvéreink közül feljelentést tenni a rendőrségen? Milyen további lépésekkel szándékozik még a magyarországi antiszemitizmust erősíteni és kétes munícióval ellátni?
 19. Kiket szándékozik még Bét Din, zsidó vallási bíróság elé hívni az Önt kritizáló rabbik és főrabbik soraiból?
 20. Miért tartja magát a magyar zsidóság egyedüli és kizárólagos felhatalmazottjának a magyar kormánnyal folytatandó tárgyalásokhoz?
 21. Miért akadályozza a BZSH elnök lemondatása miatt szükséges közgyűlés újbóli összehívását?
 22. Mikor szándékozik a magyarországi zsidó közösség, a BZSH és a MAZSIHISZ jó hírének megőrzése érdekében végre beadni a lemondását a BZSH ügyvezetői posztjáról?

Amennyiben fenti kérdéseinkre 48 órán belül megnyugtató választ nem kapunk, úgy tüntetést szervezünk a Hitközség Síp utcai épülete elé.

Zsidó Értelmiségiek Baráti Köre , 2014 Budapest

[popup][/popup]