Hírvilág

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hírek - lapszemle, Külföld

VARSÓ: A lengyel parlament február 20-án döntött arról, hogy a II. világháborúban elrabolt közössé­gi ingatlanokat szolgáltat vissza a lengyel zsidó közösségnek. Az elorzott magántulajdonról egy követke­ző törvényben döntenek majd.

KAIRÓ: Az Al Ahram című ve­zető egyiptomi lap formálisan elné­zést kért azért a híréért, amely sze­rint Izraelben 305 palesztin gyereket szándékosan AIDS-vírussal injekci­óztak be. Az egyiptomi sajtó történe­tében ez volt az első alkalom, hogy cáfoltak egy Izrael-ellenes állítást.

PÁRIZS: El sem kezdett kár­pótlás Franciaország 1940 júniusá­ban tette le a fegyvert, s attól kezdve a háború végéig mind a németek ál­tal megszállt országrészben, mind a bábkormány fennhatósága alatt – kü­lönböző kegyetlenséggel – de egya­ránt pusztították, fosztogatták a zsidókat. A múlt hónapban, a Zsidó Szervezetek Tanácsának, az OJF évi közgyűlésén részt vett Alain Juppé miniszterelnök, aki a heves bírálatok hatására közölte, hogy a közeljövő­ben állami bizottságot hoznak létre a zsidókat ért anyagi károk felmérésé­re. A résztvevők a bejelentést két­kedve fogadták, ugyanis már a múlt évben született egy bírói határozat, mely szerint az állami múzeumok­ban található, a háború éveiben a Vichy kormány által a zsidóktól elko­bozott kétezer műtárgy tulajdonosát illetve örökösét fel kell kutatni. Ezt azonban a múzeumok adminisztra­tív igazgatója mind a mai napig nem hajtotta végre.

AMAN: Tüntetés Izrael ellen

Négyezer jordániai tiltakozott az or­szág fővárosában az első izraeli ke­reskedelmi vásár ellen. Az iszlám fundamentalista eszmék által moz­gatott tömeg „Jordánia nem a cio­nisták hídja az arab világban!” feli­ratú transzparenseket lengetett és összeütközött a kivezényelt rend­őrökkel. A meghívott kétszáz izraeli cégből csak hetven volt jelen – mi­vel tartottak a támadástól.

Címkék:1997-04

[popup][/popup]