Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Hírek - lapszemle, Külföld

SEGÉLY AZ USA-TÓL A kormány 12 milliárd dollár segélyt kér az amerikai kormánytól, hogy abból finanszírozza a Golan-fennsík fel­adásából keletkező költségeket. A kért összegből hétmilliárdot új biz­tonsági berendezések beszerzésére kívánnak fordítani (különleges fegyverzetek és felderítő készülékek), kétmilliárd dollárnyi sékelbe kerül majd a fennsíkot elhagyni kénysze­rülő zsidó telepesek kártérítése, to­vábbi hárommilliárdba kerül a terü­leten maradt vízhálózat helyett egy új kiépítése.

A TÁRSADALOM FOG­LALKOZÁSI RÉTEGZŐDÉSE Legtöbben a szolgáltatás­ban, ezen belül az idegenforgalom­ban és vendéglátásban, a kiskeres­kedelemben dolgoznak: 28,2 szá­zalék; nagyüzemek, közlekedés és építőipar: 23,9 százalék; magánhi­vatalnokok és a termeléshez nem kapcsolódó alkalmazottak: 17,5 százalék; állami és önkormányzati hivatalnokok: 5,6 százalék; tudo­mányos élet és kutatás: 9,8 száza­lék; egészségügy és oktatás 5 szá­zalék; mezőgazdaság: 3 százalék; egyéb: 4 százalék.

BÉLYEG ÉS FILM RABINRÓL Decemberben az izraeli posta 5 sékeles Rabin-emlékbélyeget adott ki. Barbra Streisand filmsztár rendezőként és producerként megkezdi a Rabinról és Arafatról szóló, történelmi ténye­ken alapuló játékfilm forgatását. Az eredeti elképzelés szerint a két politikus tanáccsal szolgált volna a forgató­könyvhöz. Rabin halála miatt ezt a feladatot családja vég­zi el.

WIZO-KONGRESSZUS A cionista nők nemzetközi szövetségének (WIZO) 75 éves jubileumán beszédet mondott Simon Peresz miniszterelnök, aki a többek kö­zött arról szólt, hogy az idén először az oktatásra és ne­velésre fordított költségvetés eléri a katonai kiadásokat. A fiatalok oktatásával kapcsolatban kifejtette, hogy orszá­ga messze világelső a komputerkiképzésben, a gyerekek abban az óvodás koruktól kezdve tizenegy éven át részesülnek. A lakosság tudása, tehetsége (s külön megemlítet­te ezzel kapcsolatban az „orosz” bevándoroltakat) rövide­sen megteremti az izraeli Szilícium-völgyet.

REPÜLŐTÉR, FÖLDALATTI, VILLAMOS, AUTÓPÁLYA Az ország egyetlen nemzetközi repülő­terén, a tel-avivi Ben Gurionon tavaly 7,6 millió utas for­dult meg. A további növekedésre számítva bővíteni szeret­nék a légikikötőt, de ennek hírére a környék lakói tiltako­zó akcióba kezdtek. Magában Tel-Avivban is mind na­gyobb gond a közlekedés. Felmerült egy metró építése, de ezt anyagiak hiányában elvetették, ellenben rövidesen megkezdik a villamoshálózat kiépítését. Januárban meg­történt az első „kapavágás” az országot átszelő autópálya munkálatain.

Címkék:1996-03

[popup][/popup]