Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Belföld, Hírek - lapszemle, Külföld

Minden egykori munkaszolgálatos kérhet kárpótlást

Az Alkotmánybíróság február 6-án ki­hirdetett határozatában alkotmányelle­nesnek minősítette az életüktől és szabadságuktól politikai okból jog­talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvény több rendelkezését. Fel­hívták a parlamentet, hogy szeptember 30-ig pótolja mulasztását és alkosson törvényt azok kárpótlásáról, akik bün­tetőeljáráson kívül lettek az állami önkény áldozatai. Szeptemberig kell törvényben rendezni a deportáltak és a kényszermunkára hurcoltak ügyét is.

* * *

Az Alkotmánybíróság határozatára következő számunkban visszatérünk.

Két lemondás

Vámos Tibor akadémikus, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnökségé­nek tagja lemondott e tisztségéről.

Schweitzer Gábor, az MTA Jogtudományi Intézetének munkatársa, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárósá­gának tagja szintén nem kívánja a jövő­ben betölteni eddigi posztját.

Mindketten levélben tudatták e szándékukat szervezetükkel, melyben indokolták döntésüket. További infor­mációkat egyikük sem kívánt nyilvá­nosságra hozni.

SAN FRANCISCO:

A zsidó etika és az orvoslás volt a témája a Csendes-óceán partján tartott nemzetközi tanácskozásnak, amelyen egészségügyi szakemberek, vallásfilozófusok vettek részt az USA-ból, Kanadából, Izraelből, Ausztráliából és Európa több országából. Az egyik téma a passzív eutanáziával foglalkozott, vagyis azzal, hogy a gyógyítóknak meddig kell erőfeszítéseket tenni, min­den gyógyszert megadni a haldoklónak. Egyöntetű volt az állásfoglalás, hogy csak addig kell életben tartani, míg a lét nem lesz már rosszabb a halálnál.

Foglalkoztak az AIDS-szel is. Ki­mondták, hogy az ebben szenvedőknek is joga van alijázni, tehát Izrael köteles az ilyen betegeket befogadni, az ottani orvosok pedig őket addig is fenntartás nélkül kezelni, míg gyógyító gyógy­szerét meg nem találják.

NEW YORK:

A közelmúltig, akik New Yorkban a szabadságvesztésre ítéltek közül kóser kosztat akartak enni, kénytelenek vol­tak a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői között tölteni büntetésüket. A múlt év végétől minden börtönt ellátnak a vallás előírásai szerint készítettekkel.

Címkék:1995-03

[popup][/popup]